To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Aktualności

 

MIŁO  JEST  NAM  GOŚCIĆ  PAŃSTWA  NA  NASZEJ  STRONIE

 

Archiwum aktualności
 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 48 we Wrocławiu (51-618) przy ul. Kazimierza Bartla 3, działające przez Dyrektora Przedszkola;
 2. W przedszkolu został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres przedszkola z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iod.p048@wroclawskaedukacja.pl
 3. Przedszkole nr 48 przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).
 4. Cel przetwarzania danych osobowych:
 • realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczych wynikających
  z przepisów prawa;
 • podejmowanie akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć
  i pozytywnego wizerunku przedszkola;
 • rekrutacja dzieci do przedszkola;
 • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających
  z przepisów prawa oświatowego.
 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 • uchwała Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.
  w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 1. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu:
 • w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola przez okres ich uczęszczania do przedszkola;
 • w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 1. Podanie danych osobowych jest:
 • obowiązkowe w związku z rekrutacją do przedszkola, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji;
 • obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa przy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych;
 • dobrowolne w celu podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola.
 1. Mają Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);
 • sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
 • usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO) w zakresie akcji edukacyjnych przedszkola, promocji jego osiągnięć i pozytywnego wizerunku.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
 • Urząd Miejski Wrocławia, Departament Edukacji ul. G. Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław;
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-29 20:05:17

Zapraszamy Rodziców dzieci nowo przyjętych na zebranie informacyjne dnia 30.08.2018 r. o godz. 15:30 (BEZ DZIECI) oraz na zajęcia integracyjne dnia 31.08.2018 r. o godz.15:00 (DZIECI + RODZICE). Zapraszamy też naszych przyszłych przedszkolaków do odwiedzania ogrodu przedszkolnego w ostatnim tygodniu sierpnia w godz. 9:30 -13:30.

DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-08-27 10:31:45

Wigilia przedszkolna odbędzie się 19.12.2017. Prosimy o odświętny ubiór dla dzieci.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-06 18:53:44

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-08-23 13:59:59

 Nasze działania mają charakter spójny i ciągły. Ubiegając się o certyfikat, kierujemy się metodą 7 KROKÓW:


1. Powołanie lokalnego komitetu/grupy roboczej.
2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań).
3. Opracowanie kodeksu ekologicznego.
4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie (realizacja).
5. Monitoring prowadzonych działań.
6. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja.
7. Integracja z programem nauczania.

Tematem wiodącym w działaniach edukacyjno-ekologicznych w roku bieżącym będzie:ŻYWNOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ                                                                  

ODPADY                                                 

CZŁONKOWIE EKO- KOMITETU PRZEDSZKOLA NR 48

Koordynator- Violetta Koc- Aleksandrowicz

 St. intendent- Renata Gaj

Nauczyciele- Marzena Foryś
                      Joanna Bergier

                      Małgorzata Żmudzińska

                      Agata Płotnicka

                      Magdalena Stachowicz

 

Rodzice- Anita Ptak

               Małgorzata Haluszczak- Sowa

               Joanna Stawiska

               Urszula Pacura

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA PO ODBYTYM AUDYCIE:                            

 1. Korzystanie z papieru toaletowego z recyklingu.
 2. Gaszenie światła w sali i innych pomieszczeniach podczas słonecznych dni.
 3. Zakręcanie wody w łazience, kontrola spłuczek.
 4. Ograniczenie poruszania się samochodami.
 5. Zakładanie hodowli w salach i w ogrodzie.
 6. Używanie poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktu z rodzicami.
 7. Pomalowanie na betonowej płycie gier do zabaw ruchowych.

KODEKS EKOLOGA Z PRZEDSZKOLA NR 48:                                       

 1. Chronimy rośliny i zwierzęta.
 2. Zbieramy makulaturę,
 3. Segregujemy śmieci.
 4. Nie hałasujemy.
 5. Nie palimy śmieci.
 6. Oszczędzamy prąd i wodę.
 7. Zamieniamy samochód na rower.
 8. Zakładamy hodowle roślin.
 9. Zdrowo się odżywiamy.
 10. Uprawiamy sporty.
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-02-01 17:50:10

 Przedszkole 48 należy do Dolnośląskiej Siei Przedszkoli i Szkół Ekologicznych, ubiega się o Certyfikat  Eco-Schools "Zielonej Flagi".
 
MAMY JUŻ ZIELONĄ FLAGĘ !
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-01-06 17:44:34

 

 

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska  ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”.   

 

Wrocławska strategia edukacyjna:

- Promowanie aktywności fizycznej

- Edukacja regionalna

- Kreatywność

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Priorytety edukacyjne:

- Nowe technologie w nauczaniu

- Promocja zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-09-12 08:16:10