To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

Przedszkole nr 48, zlokalizowane jest przy ul. K. Bartla 3, w pobliżu Parku Szczytnickiego, Ogrodu Zoologicznego i Przystani Zwierzynieckiej, na osiedlu Szczytniki. Budynek przedszkolny to  willa z roku ok. 1900, zaadaptowana na potrzeby placówki oświatowej, usytuowana w ogrodzie z unikatowymi okazami drzew i krzewów. Przedszkole dysponuje 100 miejscami w czterech grupach. Do dyspozycji każdej z grup są dwie sale wyposażone  w pianino oraz zabawki i pomoce dydaktyczne, adekwatnie do wieku i zainteresowań naszych wychowanków

W naszym przedszkolu to dziecko wyznacza kierunki pracy, a nauczyciel podąża za nim pomagając mu w poszukiwaniu własnej drogi,  zgodnej z jego możliwościami i zainteresowaniami.

·         Realizujemy programy miejskie: „Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej”, "Od inspiracji do kreacji" przy WKE , "Mali Wspaniali". Korzystamy z projektu „Szkoła w mieście”, oraz uczestniczymy w projekcie „Cały Wrocław czyta”

·         Realizujemy, poza  programami wychowania przedszkolnego, tzw. programy własne: "Zabawy z plastyką", "Program Terapii Logopedycznej – Zabawy ze słowem", "Gimnastyka umysłu", "Bezpieczeństwo to zasada, która przedszkolakom odpowiada", "Program zajęć rytmicznych", "Program gimnastyki korekcyjnej  z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym", "Program przedszkola promującego zdrowie"

·         Realizujemy wiele projektów edukacyjnych wewnątrz placówki jak również we współpracy z innymi przedszkolami, stosując metody aktywizujące oraz działania m.in. artystyczne, prozdrowotne  i proekologiczne. 

·         Wdrożyliśmy innowację pedagogiczną na lata szkolne 2016/17-2018/19 „Twórcze rozwiązywanie problemów    w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu”, której głównym celem jest   identyfikowanie, wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania zadań i problemów, jako strategii myślenia i uczenia (się) dzieci .

·         Należymy do sieci placówek „Odkrywających talenty„  "Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych", Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie”

·         Nasze 2 nauczycielki działają w„Akademii talentów i uzdolnień”

·         Przedszkole posiada certyfikaty m.in.: "STOŁÓWKA  ZDROWEGO  I RACJONALNEGO ŻYWIENIA", „ZIELONEJ FLAGI”, „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”, „PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ” , „PROMOWANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ"

·         Bierzemy udział w akcjach m.in. takich jak: „Aniołkowe granie”, Bieg sponsorowany …”, „Góra grosza”, Pomaganie przez ubranie”, Zbieranie nakrętek na rzecz hospicjum, „Sprzątanie Świata”, Ogólnopolski  program  antynikotynowy „Czyste powietrze wokół nas”, „Przepis na zdrowie”

·         Realizujemy „Edukację globalną”

·         Przedszkolaki biorą udział w zajęciach edukacyjnych  na uczelniach (Politechnika, Uniwersytet Przyrodniczy) oraz licznych konkursach i przeglądach.

Przykładamy dużą wagę do edukacji dla bezpieczeństwa. Poprzez zaangażowanie w opiekę nad dziećmi całego personelu placówki dbamy, aby NASI WYCHOWANKOWIE czuli się w przedszkolu bezpiecznie i byli bezpieczni.

W przedszkolu pracuje wysokokwalifikowana, otwarta na potrzeby wychowanków kadra pedagogiczna wśród której są nauczycielki, które poza kwalifikacjami w zakresie wychowania przedszkolnego posiadają też kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki, oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, zarządzania bezpieczeństwem i higieną, zarządzania oświatą.

Dbamy o smaczne i zdrowe żywienie dzieci. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że placówka dysponuje WŁASNĄ KUCHNIĄ WYPOSAŻONĄ W PIEC KONWEKCYJNO – PAROWY  oraz zaangażowanym w swoją pracę personelem pionu żywieniowego.   Przedszkole posiada certyfikat "STOŁÓWKA  ZDROWEGO I RACJONALNEGO ŻYWIENIA

Co NAS wyróżnia ?

- RYTMIKA ; - WARSZTATY PLASTYCZNE ; -ZWIĘKSZONA ILOŚĆ GODZIN PRACY LOGOPEDY. Wszystkie te zajęcia prowadzone są w trakcie pobytu dzieci w placówce w oparciu o tzw. Programy własne. Ponadto duża ilość wyjść w ramach "Szkoły w mieście" szczególnie przez grupy starsze.

Można skorzystać z oferty zajęć szachowych oraz zajęć "Mini piłka nożna". Zajęcia te odbywają się w godzinach popołudniowych na terenie przedszkola, ale skierowane są do dzieci już odebranych z przedszkola.

Sukcesy z okresu ostatniego roku szkolnego:

·                 Ponownie uzyskaliśmy  akredytację do „Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej” oraz do Miejskiego programu „Od inspiracji do kreacji” przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej

·                 NASI WYCHOWANKOWIE zdobyli wiele nagród i wyróżnień  w konkursach i przeglądach plastycznych oraz muzycznych.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00.

 

HISTORIA

 

 

Przedszkole działa od 06.06.1956 r. W początkowym okresie otworzono 2 oddziały przedszkolne dla dzieci pracowników Politechniki Wrocławskiej. Pierwsze piętro willi zajmowali wówczas profesorowie Politechniki z rodzinami. Od roku 1962 cały budynek został zaadoptowany na potrzeby przedszkola i tak do grudnia 1993 roku funkcjonował jako przedszkole zakładowe dla dzieci pracowników Politechniki Wrocławskiej. Od stycznia 1994 organem prowadzącym placówkę jest Gmina Wrocław, która dzierżawi budynek przedszkola od Politechniki Wrocławskiej. Od września 2014 roku funkcję dyrektora piastuje pani Barbara Wrońska. Wśród kadry pedagogicznej przewijali się świetni pedagodzy, którzy zasilali grono pracowników Kuratorium Oświaty, zakładów doskonalenia nauczycieli, a także obejmowali stanowisko dyrektora innych placówek. Nasi absolwenci to nierzadko pracownicy Politechniki Wrocławskiej, którzy wracają do nas ze swoimi dziećmi lub wnukami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-13