To takie proste!
Przedszkole nr 48 we Wrocławiu
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

Przedszkole nr 48, zlokalizowane jest przy ul. K. Bartla 3, w pobliżu Parku Szczytnickiego, Ogrodu Zoologicznego i Przystani Zwierzynieckiej, na osiedlu Szczytniki. Budynek przedszkolny to  willa z roku ok. 1900, zaadaptowana na potrzeby placówki oświatowej, usytuowana w ogrodzie z unikatowymi okazami drzew i krzewów. Przedszkole dysponuje 100 miejscami w czterech grupach. Do dyspozycji każdej z grup są dwie sale wyposażone  w pianino oraz zabawki i pomoce dydaktyczne, adekwatnie do wieku i zainteresowań naszych wychowanków.

 

W naszym przedszkolu to dziecko wyznacza  kierunki pracy, a nauczyciel podąża za nim pomagając mu w poszukiwaniu własnej drogi,  zgodnej z jego możliwościami i zainteresowaniami.

Realizujemy programy miejskie takie jak  „Od inspiracji do kreacji” przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej oraz „Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej”. Należymy też do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Ponadto realizujemy, poza  programami wychowania przedszkolnego, tzw. programy własne oraz wiele projektów edukacyjnych, stosując metody aktywizujące oraz działania m.in. artystyczne, prozdrowotne  i proekologiczne. 

Wdrożyliśmy innowację pedagogiczną na lata szkolne 2016/17-2018/19 „Twórcze rozwiązywanie problemów    w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu”, której głównym celem jest   identyfikowanie, wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania zadań i problemów, jako strategii myślenia i uczenia (się) dzieci  w wieku przedszkolnym.

Przykładamy dużą wagę do edukacji dla bezpieczeństwa. Realizujemy w tym zakresie tzw. program własny "Bezpieczeństwo to zasada, która przedszkolakom odpowiada". Poprzez zaangażowanie w opiekę nad dziećmi całego personelu placówki dbamy, aby NASZE PRZEDSZKOLAKI czuły się w przedszkolu bezpiecznie i były bezpieczne.

 

W przedszkolu pracuje wysokokwalifikowana, otwarta na potrzeby wychowanków kadra pedagogiczna wśród której są nauczycielki, które poza kwalifikacjami w zakresie wychowania przedszkolnego posiadają też kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki, oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, zarządzania bezpieczeństwem i higieną, zarządzania oświatą.

 

Dbamy o smaczne i zdrowe żywienie dzieci. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że placówka dysponuje WŁASNĄ KUCHNIĄ WYPOSAŻONĄ W PIEC KONWEKCYJNO – PAROWY  oraz zaangażowanym w swoją pracę personelem pionu żywieniowego.   Przedszkole posiada certyfikat "STOŁÓWKA  ZDROWEGO I RACJONALNEGO ŻYWIENIA".

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00.

 

 

HISTORIA

 

Przedszkole działa od 06.06.1956 r. W początkowym okresie otworzono 2 oddziały przedszkolne dla dzieci pracowników Politechniki Wrocławskiej. Pierwsze piętro willi zajmowali wówczas profesorowie Politechniki z rodzinami. Od roku 1962 cały budynek został zaadoptowany na potrzeby przedszkola i tak do grudnia 1993 roku funkcjonował jako przedszkole zakładowe dla dzieci pracowników Politechniki Wrocławskiej. Pierwszym kierownikiem została pani Jadwiga Sumarowska, którą po trzech miesiącach zastąpiła pani Ludmiła Drabik. Następnie stanowisko dyrektora piastowały kolejno panie:  Wanda Szuster, Katarzyna Muzaj, Antonina Bogdał i Jadwiga Porębska. Od stycznia 1994 organem prowadzącym placówkę jest Gmina Wrocław, która dzierżawi budynek przedszkola od Politechniki Wrocławskiej. Od września 1994 roku dyrektorem przedszkola była pani Iwona Balawajder - Brożek. A od września 2014 roku funkcję dyrektora piastuje pani Barbara Wrońska. Wśród kadry pedagogicznej przewijali się świetni pedagodzy, którzy zasilali grono pracowników Kuratorium Oświaty, zakładów doskonalenia nauczycieli, a także obejmowali stanowisko dyrektora innych placówek. Nasi absolwenci to nierzadko pracownicy Politechniki Wrocławskiej, którzy wracają do nas ze swoimi dziećmi lub wnukami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-04-26