To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Żółta
Grupa Żółta

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY  ŻÓŁTEJ NA MIESIĄC

                                           STYCZEŃ        

TEMAT:   ŚWIETO BABCI DZIADKA                                              

                   ( 21. 01. – 25. 01. 2019)

 

          Ogólne cele Wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie sprawności manualnej

 

 

      Zadania do codziennej realizacji:

 

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • ćwiczenia ruchowe w ranku
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

 

            PONIEDZIAŁEK

    

       I

 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawy manipulacyjne – nawlekanie koralików na sznureczki lub przewlekanki. Doskonalenie motoryki małej.
 • Powitanka „Ślę uśmiech”. Stwarzanie miłej atmosfery.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – zabawy ruchowe równoważne, pobudzajaco-hamujące.
 •  Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

 

II

 • Dobre rady staruszka diplodoka – zapoznanie z opowiadaniem, rozmowa na temat babć i dziadków.
 • „Święto babć i dziadków” – stworzenie mapy pojęciowej.
 • „Jak mogę uczcić Dzień Babci i Dziadka?” – giełda pomysłów
 • Zabawy w języku angielskim.

 

III

 

 • „Zgadnij, kto to” – zabawa dydaktyczna, kończenie rozpoczętych zdań. Nagrywanie wypowiedzi dzieci
 • „Portret dziadków” – praca plastyczna.
 • Zabawy swobodne dzieci – zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry przy stolikach według pomysłów dzieci pod nadzorem N.

 

             WTOREK

             I

 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do korzystania z biblioteczki grupowej.  Swobodne wypowiedzi dzieci podczas oglądania książek.
 •  
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. Przestrzeganie zasady mycia rąk przed każdym posiłkiem.

 

             II

 • Wiersz dla babci – praca z wierszem W. Chotomskiej.
 • „Kuponowe prezenty” – stworzenie „kuponów” dla babć i dziadków.
 • „Mój czas z dziadkami” – zabawa pantomimiczna. Zdjęcie z babcią – powrót do zagadnienia braku dziadków z powodu śmierci.
 • Gimnastyka korekcyjnaz elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

III

 

 • Warsztaty plastyczne
 • „Bajka dla babci i dziadka” – zabawa rozwijająca kreatywne myślenie.
 • „Dawne zabawy” – wprowadzenie dawnych zabaw takich jak gra w gumę oraz gra w kapsle. Zapoznanie dzieci z zasadami gier.
 • Zabawa swobodna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

 

            ŚRODA

            I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.  Słuchanie bajek czytanych przez N., próby opowiadania fragmentów bajek.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – zabawy ruchowe równoważne, pobudzajaco- hamujące.
 • „Uśmiech dla babci” – zabawa logopedyczna, ćwiczenie mięśni warg i szczęki.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 11.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych..

 

II

 • „Przyjęcie dla babci i dziadka” – zabawa matematyczna, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie.
 • Praca z KP2.34a, b – logiczne myślenie, odwzorowywanie, dekodowanie, ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz umiejętności grafomotorycznych. Ćwiczenia w czytaniu.
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zabawy swobodne.. .

 

             III

 • „Mali wspaniali” – gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate.
 • „Przynieś babci podwieczorek” – zabawa doskonaląca równowagę.
 • „Ciuciubabka” – tradycyjna zabawa w kole.
 • Zabawy swobodne dzieci. Zachęcanie dzieci do samodzielnego wymyślania zabaw, nieprzeszkadzania innym podczas zabawy.

 

            CZWARTEK

 1.  
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci nieśmiałych.
 • Powitanka „Ślę uśmiech”. Stwarzanie miłej atmosfery.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – zabawy ruchowe
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

 

II

 

 • UROCZYSTOŚC Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
 • Występy dzieci

 

             III

 • „Dobre  maniery” – rozmowa o otrzymywaniu i dawaniu prezentów, używaniu zwrotów grzecznościowych jak: „Proszę”, „Dziękuję” podczas obdarowywania upominkami i otrzymywania prezentów.
 • „Babcia z dziadkiem” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • „List” – zabawa wyciszająca, masażyki.
 • Zabawy swobodne dzieci. Praca w małych zespołach – zabawy w przeliczanie liczby obiektów.

 

 

  PIĄTEK

 1.  
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Oglądanie książek z grupowej biblioteczki. Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji.
 • Powitanka „Ślę uśmiech”. Stwarzanie miłej atmosfery.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – zabawy ruchowe równoważne, pobudzajaco-hamujące.
 •  Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

         

             II

 • „Szacunek – trudne słowo” –próba zdefiniowania słowa.
 • Krzysiu uczy się szacunku dla starszych ludzi – zapoznanie z opowiadaniem U. Lewczuk.
 • „Jak można pomagać osobom starszym?” – giełda pomysłów.

 

             III

 • Praca z KP2.36a, b – kącik grafomotoryczny.
 • „Babcina serwetka” – doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami.
 • „Ukłony dla Babci i Dziadka” – zabawa ruchowa.
 • Zabawy swobodne. Praca w małym zespole z dziećmi słabszymi. Przeliczanie obiektów w zakresie ich możliwości.

 

 

OBSZARY PODSTAWY PROGRAMOWEJ: I: 1, 2, 5, 6, 7. II: 7, 8, 9,10.. III: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10.. IV: 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 14, 15, 17.19:

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

CODZIENNIE:

 • Zabawy swobodne oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym – kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek i urządzeń terenowych. Obserwacje przyrodnicze. Praca indywidualnaz dzieckiem.

 

 

Marzena F.

 

 

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-01-20