To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Żółta
Grupa Żółta

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY  ŻÓŁTEJ NA MIESIĄC

                                                        WRZESIEŃ

TEMAT: MOJE PRZEDSZKOLE, MOJA GRUPA – ŻÓŁTA.                                                     

                                  ( 03. 09. – 07. 09. 2018)

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

             PONIEDZIAŁEK

       I.

 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Rozmowy z dziećmi na temat wakacji. Zapoznanie dzieci nowoprzybyłych z N., dziećmi, kącikami zainteresowań. Wdrażanie do wspólnego porządkowania sali.
 • „Balonik”, „Stary Niedźwiedź”, „Mało nas”, „Kółko graniaste” – zabawy do wyboru N. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami – ustalenie zasad zachowania w łazience, omówienie etapów mycia.
 1.  
 • „Jesteś ty, jestem ja” – powitanka.
 • „Poznajmy się”– zabawa ruchowa
 • „Wędrująca piłeczka” – zabawa w kole. Utrwalanie imion dzieci.
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.
 • Rytmika.
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy ruchowe.

     III.

 • „Palce się witają” – zabawa rozwijająca koordynację ruchową.
 • „Nasze imiona”– zabawa dydaktyczna. Dzielenie imion dzieci na sylaby.
 • Piękne zwyczaje – zapoznanie z wierszem Cz. Janczarskiego. Rozmowa na podstawie treści wiersza.
 • Zabawa swobodna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

WTOREK

     I.

 • Zabawy swobodnew kącikach zainteresowań – ustalenie zasad zgodnej zabawy; integracja grupy.
 • Dowolne zabawy wybraną zabawką – zwrócenie uwagi na przestrzeganie przyjętych zasad.
 • „Tworzymy pary”– zabawa integracyjna przy muzyce.
 • „Chusta” – zabawy z chustą animacyjną
 • Szwedzki stół – samodzielne komponowanie kanapek.

      II.

 • „Magiczne pudełko Tupa” – zabawa sensoryczna; czytanie globalne wyrazów: klocki, gry, kredki
 • „Nie chcę cię” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence.
 • „Zabawki” –klasyfikowanie zabawek według określonej cechy.
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie – wykorzystanie do zabaw sprzętu rekreacyjnego.

      III.

 • „Zabawki” – zabawa naśladowcza.
 • „Czego brakuje?” – zabawa dydaktyczna rozwijanie pamięci wzrokowej
 • Zabawa swobodna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu

ŚRODA

      I.

 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
 • Zabawy w kole do wyboru N. – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego. Rozmowa na temat treści wiersza
 • „Jaki dźwięk?” – ćwiczenia ortofoniczne.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

     II.

 • Zając Tup – osłuchanie z piosenką
 • „Zając Tup” – zabawa ilustracyjna do piosenki.
 • „Czy znasz swój znaczek?”– zabawa ruchowa.
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Reagowanie na sygnał zbiórki

    III.

 • „Mój znaczek” – zabawa plastyczna.
 • „Piłki małe i duże”– zabawa ruchowa.
 • Zabawa swobodne dzieci w kącikach. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

            CZWARTEK

     I.

 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
 • Zabawy w kole – wytwarzanie miłej atmosfery w grupie.
 • „Co słyszysz?” – rozpoznawanie odgłosów z najbliższego otoczenia.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

    II.

 • Kto pracuje w przedszkolu? – słuchanie opowiadania O. Masiuk. Rozmowa na temat treści opowiadania.
 • „Zwiedzamy przedszkole” – oglądanie poszczególnych pomieszczeń w budynku przedszkola.
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Reagowanie na sygnał zbiórki.

   III.

 • „Po kamyczkach” – zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Budowanie z klocków, nazywanie budowli, kolorów klocków, określanie cech: mały, duży, krótki, długi. Porządkowanie miejsca. zabawy po jej zakończeniu.

PIĄTEK

   I.

 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
 • Zabawy w kole – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych

  II.

 • Podaj rączkę – słuchanie piosenki. Rozmowa na temat sposobów powitania.
 • „Podaj rączkę” – zabawa muzyczno-ruchowa.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. „Moja ulubiona zabawka” – rysowanie kolorową kredą na chodniku.

  III.

 • To moja zabawka – słuchanie opowiadania I. Salach. Rozmowa kierowana pytaniami N.
 • „Kodeks grupy” – zawarcie z dziećmi umowy dotyczącej prawidłowego zachowania się w grupie.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego. Reagowanie na sygnał zbiórki.

OBSZARY PODSTAWY PROGRAMOWEJ: I-1,2,3,5,6,7,8; III -1,4,,8,9, IV- 1,2,7,8,11,14,15, 16,19;

 CODZIENNIE:

 • Zabawy swobodne oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym – kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek i urządzeń terenowych. Obserwacje przyrodnicze. Praca indywidualnaz dzieckiem.

 

Marzena F.

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa

 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • „Na łące ” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-04