To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Żółta
Grupa Żółta

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY  ŻÓŁTEJ NA MIESIĄC

                                           LISTOPAD          

TEMAT:   POLSKA MÓJ DOM                                                  

                   ( 13. 11. – 16. 11. 2018)

 

Ogólne cele Wychowawczo-dydaktyczne:

 

Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Kształtowanie więzi z krajem   ojczystym i regionem.                                                                                                                   

Wprowadzenie dziecka w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i ojczyznę.                                                                                                                                                                                                   

Wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych.                                                             

Budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się.                                                                                                         Budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.                                                                           

Przygotowanie dziecka do samodzielnego zdobywania informacji, jak też świadomego ich wyboru.                                                                                                                                                                                   

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia   i sprawnego działania.                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

             WTOREK

             I

 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca w małym zespole, z dziećmi chętnymi: układanie z kredek lub patyczków liter znanych dzieciom. Próby podawania nazw liter.
 •  
 • Zestaw ćwiczeń porannych – doskonalenie celności rzutów, zabawa z elementami czworakowania, sztafeta.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. Przestrzeganie zasady mycia rąk przed każdym posiłkiem.
 • Patriotyczny quiz” – wybieranie zachowań patriotycznych spośród innych.

 

             II

 • „Biało- czerwone motylki” – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Filipkowskiej pod tym samym tytułem i rozmowa na temat jego treści.
 •  „Giełda pomysłów” – rozmowa o tym, jak jeszcze można pokazać, że jest się patriotą, dzielenie się swoimi pomysłami na forum grupy.
 • Gimnastyka korekcyjnaz elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

             III

 

 • „Co pochodzi z Polski?” – wybieranie produktów charakterystycznych dla Polski
 •  „Co najbardziej smakuje turystom odwiedzającym Polskę?” – praca z KP4.11b, poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.
 • Zabawa swobodna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

 

 

            ŚRODA

            I

 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci nieśmiałych.
 • Zestaw ćwiczeń porannych – doskonalenie celności rzutów, zabawa z elementami czworakowania, sztafeta.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych. Przestrzeganie zasady mycia rąk przed każdym posiłkiem.
 • „Mapa Polski”- przypomnienie wiadomości o mapie.
 • „Pejzaże”- praca z KP4.13b, doskonalenie percepcji wzrokowej, budowanie wypowiedzi.
 • „Polskie zwierzęta”- zabawa ruchowa utrwalająca

             II

 • „Mapa Polski”- przypomnienie wiadomości o mapie.
 • „Pejzaże”- praca z KP4.13b, doskonalenie percepcji wzrokowej, budowanie wypowiedzi.
 • „Polskie zwierzęta”- zabawa ruchowa utrwalająca

 

             III

 • „Mali wspaniali” – gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate.
 • „Łamańce” – ćwiczenie sprawności językowej, powtarzanie przez dzieci znanych rymowanek
 • Zabawy swobodne dzieci. Zachęcanie do układanie puzzli, memory. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. 

 

 

            CZWARTEK

 1.  
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca w małym zespole – zabawy w przeliczanie obiektów.
 • Powitanka.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

 

             II

 

 • UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZPOLSKĘ NIEPODLEGŁOSCI.

 

               III

 • „Legenda o Wiśle ‘– zapoznanie z legendą Hanny Zdzitowieckiej.
 •  „Biała i Czarna Wisełka” – zabawa ruchowa, reagowanie na zmiany w muzyce.
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Budowanie z klocków, nazywanie budowli, kolorów klocków, określanie cech: mały, duży, krótki, długi. Porządkowanie miejsca. zabawy po jej zakończeniu.

 

  PIĄTEK

 1.  
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – zabawy konstrukcyjne z klocków drewnianych – doskonalenie koordynacji ręka-oko.
 • „Powitanka”.
 • Zestaw ćwiczeń porannych.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych.

         

             II

 • Legenda o Wiśle – zapoznanie z legendą Hanny Zdzitowieckiej.
 • „Biała i Czarna Wisełka” – zabawa ruchowa, reagowanie na zmiany w muzyce.
 • Zabawy w języku angielskim.
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym..

 

             III

 • „Kocham Polskę za…” – zabawa w kończenie zdania.
 •  „Polskie rzeki”– zabawa ruchowa, wyścig rzędów.
 •  „Krakowiaczek” – wspólne śpiewanie i tańczenie.
 • Zabawy swobodne. Praca w małym zespole z dziećmi słabszymi. Przeliczanie obiektów w zakresie ich możliwości – zabawy w przeliczanie liczby obiektów w zakresie ich możliwości.

 

 

 

 

OBSZARY PODSTAWY PROGRAMOWEJ: I: 1, 2, 5, 6, 7. II: 7, 8, 9. III: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. IV: 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 14, 15, 17.19:

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

CODZIENNIE:

 • Zabawy swobodne oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym – kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek i urządzeń terenowych. Obserwacje przyrodnicze. Praca indywidualnaz dzieckiem.

 

 

Marzena F.

 

 

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa

 

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-11-12