To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Żółta
Grupa Żółta

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

GRUPA ŻÓŁTA, MIESIĄC –MAJ

TEMAT TYGODNIA: W KRAINIE MUZYKI (20.05-24.05.19)  

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty);
 • doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów);
 • zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych;
 • wprowadzenie litery H, h;
 • doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych;
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;
 • utrwalenie aspektu porządkowego liczb;

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • ćwiczenia ruchowe w ranku
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.

 

Poniedziałek:  Instrumenty dawniej i dziś

Realizacja podstawy programowej : I 2,6,7,8,9  III 1,9 IV 1,2,7,1112,14,15,19

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne z klocków drewnianych „Kto wyżej?” – doskonalenie koordynacji ręka-oko.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 (wg K. Wlaźnik) – ćwiczenia z instrumentami.
 • Kształtowanie samoobsługi: nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

 

II.

 • „Skąd pochodzą dźwięki?” – rozpoznawanie instrumentów po odgłosach.
 • „Instrumenty”- mapa skojarzeń.
 • „Dawne instrumenty”- słuchanie muzyki pradawnej, doskonalenie percepcji słuchowej.
 • „Pradawny rytm” – praca z KP4.14a, ćw. 1, odczytywanie i kontynuowanie rytmów.
 • „Instrumenty wokół nas”– zabawa muzyczna, wydobywanie muzyki z przedmiotów codziennego użytku.
 • „Mój pradawny instrument”– zajęcia techniczno-plastyczne z wykorzystaniem talerzy papierowych oraz makaronu.
 • „Jakie znasz instrumenty?” prezentacja instrumentów.
 • „Czego brakuje?” – zabawa utrwalająca nazwy instrumentów i ćwicząca pamięć.
 • „Z jakiej rodziny?”- wprowadzenie podziału instrumentów na dęte i strunowe, klasyfikowanie instrumentów, praca z KP4.14a, ćw.2
 • „Dęty czy strunowy?”– reagowanie na dźwięk instrumentów dętych.
 • „Ile nutek?” – praca z KP4.14b, analiza słuchowa nazw instrumentów, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, przeliczanie.
 • „Czasem słońce, czasem deszcz” – słuchanie opowiadania.
 •  Hymn Krainy Muzyki – nauka piosenki.

III.

 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Przestrzeganie kolejności zakładania poszczególnych części garderoby.
 • „Skąd dochodzi dźwięk”? – wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk.
 • „Ile razy zagram?” – rozpoznawanie instrumentów, ilustrowanie i odtwarzanie rytmów.
 • Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie dzieci do podejmowania różnego rodzaju zabaw: konstrukcyjnych, manipulacyjnych, tematycznych, plastycznych. Rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci

 

 

Wtorek: Muzyka współczesna

Realizacja podstawy programowej : I 2,5,6,7,8,9 III 1, IV 1,2,7,8,11,12,15

 

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Wdrażanie dzieci do samodzielnego wymyślania zabaw.
 • Zestaw ćwiczeń porannych 34 (wg K. Wlaźnik) – ćwiczenia z instrumentami.  
 • Kształtowanie samoobsługi: nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

 

II

 • „Gatunki muzyki” – zapoznanie dzieci ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, wysłuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych.
 • „Taneczne improwizacje” – tańczenie do różnych gatunków muzycznych, określanie tempa, nastroju utworu.
 • „Rap” – prezentacja utworu z tego gatunku, poszukiwanie cech charakterystycznych.
 •  „Nasz rap”- zabawa w grupach, tworzenie muzyki ze znanych wierszy.
 • „Taneczne rytmy disco”- wymyślanie układu tanecznego.
 • „Kosmiczne dźwięki”- rozwijanie wyobraźni podczas słuchania muzyki elektronicznej, opowieść ruchowa.
 • „Rock”- wysłuchanie utworu z tego gatunku, wskazywanie wiodącego instrumentu.
 • „Gitara a gitara”- określanie podobieństw i różnic w wyglądzie instrumentów.
 • „Koncert rockowy”- naśladowanie gry na gitarze elektrycznej.
 •  Praca z KP4.15 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej, przeliczanie.
 • „Gitara”– praca techniczna z wykorzystaniem pudełek po chusteczkach higienicznych.
 •  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 34 – wyrabianie poczucia rytmu poprzez zabawę.
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych

 

III

 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci w szatni i do zachowania porządku wokół siebie.
 • „Echo na instrumentach” – zabawa muzyczna.
 • „Kostka”- zabawa matematyczna.
 • Zabawy dowolne dzieci. Czynności porządkowe na koniec dnia: porządkowanie kącika klocków, segregowanie klocków według rodzaju i wielkości.

 

 

Środa :  Muzyka klasyczna

 

Realizacja podstawy programowej: I. 2,5 ,7,8,9  III .1,4,8  IV. 1,2,6,7,8,14,15

 

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Korzystanie z zabawek i sprzętu w sali zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 (wg K. Wlaźnik) – ćwiczenia z instrumentami.
 • Kształtowanie samoobsługi: nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

 

II

 • „Koncert” – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek pod tym samym tytułem i omówienie jego treści, doskonalenie uważnego słuchania i pamięci.
 • „Żywe instrumenty”- zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię.
 • „Orkiestra” - wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.  
 • „Przedszkolna orkiestra” – wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek pod tym samym tytułem i rozmowa o jego treści.
 • „Nasza orkiestra” – zabawy muzyczne z wykorzystaniem dowolnych przedmiotów.
 • „Dyrygent”- zabawa muzyczna, reagowanie na polecenia.
 • Praca z KP4.16b – zabawa matematyczna doskonaląca przeliczanie i spostrzegawczość.
 • Praca z KP4.16a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie słuchowe.
 • Mali wspaniali

 

 

 1.  
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego. „Wyścigi”- zabawa bieżna w parach.
 • „Jestem muzykantem” – zabawa tradycyjna, integracja grupy.
 • „Po mojej prawej stronie” – zabawa doskonaląca lateralizację.
 • Zabawy dowolne dzieci. Stosowanie form grzecznościowych w czasie zabawy.

 

 

Czwartek : Muzyka relaksacyjna

Realizacja podstawy programowej: I 2,7,8,9 III.1,5, 9 IV 1,2,4,6,7,8,12,15

I

 •  Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy rozwijające umiejętność liczenia, segregowania zbiorów według podanej cechy – zabawy z chętnymi dziećmi.
 • Powitanka.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 (wg K. Wlaźnik) – ćwiczenia z instrumentami.
 • Kształtowanie samoobsługi: nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

 

 

II

 • „Po co nam muzyka?” – burza mózgów, doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • „Namalujmy muzykę!”- malowanie dziesięcioma palcami do muzyki, rozwijanie ekspresji muzycznej i plastycznej.
 • „Muzyka łagodzi obyczaje”- rozmowa z dziećmi.
 • Wprowadzenie litery H, h. Praca z KP4.17a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie percepcji wzrokowej.
 • Praca z W.10 – ozdobienie szablonu litery dowolnym materiałem.
 • Zabawa z W.20a – rozpoznanie nowej litery wśród innych liter.
 • Praca z KP4.17b – doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia w czytaniu.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 34 – wyrabianie poczucia rytmu poprzez zabawę.
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych

 

III

 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zabawy słuchowe.
 • Gra w dobble – zabawa z W.50-52, rozpoznawanie grafemów liter.
 • „Rytm” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem W.53-54, utrwalenie aspektu porządkowego liczby.
 • Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie dzieci do samodzielnego wymyślania zabaw, nie przeszkadzania innym podczas zabawy.

 

 

Piątek: Gdzie słychać muzykę

Realizacja podstawy programowej: : I 2,5,7 8,9 III 1,3,5,8,9 IV 1,2,7,8,9,11,14,15

 

I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy manipulacyjne – przewlekanki lub nawlekanie koralików na sznureczki. Doskonalenie motoryki małej.
 • Powitanka.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 34 (wg K. Wlaźnik) – ćwiczenia z instrumentami.
 • Kształtowanie samoobsługi: nakrywanie do stołu, odnoszenie naczyń po zakończonym posiłku.

 

II

 • „Gdzie można usłyszeć muzykę?”- mapa myśli.
 • „Śpiewamy jak w operze” - naśladowanie mimiką, gestem i ruchem.
 • Praca z KP4.18 – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej i wzrokowej, dekodowanie, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, łączenie dźwięku z ilustracją.
 • „Jak zapisać muzykę?” – burza mózgów, wprowadzenie do zapoznania dzieci z nutami i pięciolinią
 • „Co to za linie?” – zapoznanie z pięciolinią, przeliczanie linii.
 • „Pięciolinia”- zabawa ruchowa z wprowadzeniem gamy.
 • „Nutki”- zabawa dydaktyczna utrwalająca aspekt porządkowy liczby.
 • Blok zajęć o emocjach – trema. „Jakie to uczucie?” – zagadka.
 • „Trema” – dyskusja.
 • „Stremowana orkiestra” – zabawa muzyczna.
 • „Trema przed koncertem” – historyjka obrazkowa.
 • „Radzimy sobie z tremą” – ćwiczenia oddechowe.

III

 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zgodne dzielenie się zabawkami
 • „Kto pierwszy?” – praca z W.28–30. Kształtowanie odporności emocjonalnej po porażce.
 • Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie do korzystania z kącika plastycznego - doskonalenie motoryki małej. Zabawa z KZ.

 

 

Dodatkowo realizowana jest praca indywidualna z dziećmi, zajęcia z j. angielskiego prowadzone przez nauczyciela grupy. Opracowała Anna Poterała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-05-18