Grupa Pomarańczowa - Przedszkole nr 48 Wrocław
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Pomarańczowa
Grupa Pomarańczowa

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GR. POMARAŃCZOWEJ – CZERWIEC ( 18.06. – 22.06)

Temat: WAKACJE TUŻ-TUŻ…

Realizacja podstawy programowej: 3.8; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.10; 4.18, 1.2; 2.11; 3.5; 3.8; 3.9; 4.19, 4.14, 4.1; 4.7, 1.4; 1.5; 1.8

Poniedziałek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Polskie krajobrazy” – dostrzeganie charakterystycznych elementów różnych krajobrazów. Rozwijanie umiejętności zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich spostrzeżeń.

„Wędrówka” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Usprawnianie umiejętności różnicowania stron prawej i lewej podczas poruszania się w przestrzeni.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

Góry – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza J. Porazińskiej. Poszerzanie słownika czynnego dzieci. Rozwijanie umiejętności wyróżniania cech charakterystycznych dla określonego środowiska. Poznawanie regionów Polski.

„Skoki kozicy” – zabawa z elementem skoku. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni zgodnie z poleceniem N. Różnicowanie prawej strony i lewej strony w przestrzeni.

Piosenka do walizek i plecaków – osłuchanie z piosenką. Poznanie słów, melodii i rytmu piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu u dzieci.

„Tropimy głoskę h” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie rymowanki, recytacja z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

Warsztaty plastyczne.

Praca z K4., 21 – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas układania historyjki obrazkowej.

„Przekładanie kamieni” – zabawa ruchowa z piłką. Usprawnianie zręczności dzieci, usprawnianie mięśni rąk i kręgosłupa.

„Idź za przewodnikiem” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności podawania nazw kierunków w przestrzeni

Piosenka do walizek i plecaków – utrwalenie piosenki. Rozwijanie umiejętności ładnego i melodyjnego śpiewania.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Wtorek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Mieszkańcy jezior” – oglądanie ilustracji w książkach i albumach oraz obrazków zgromadzonych przez N. Podawanie nazw zwierząt, roślin, czytanie ciekawostek.

„Wędrówka” – zabawa ruchowo- -słuchowa. Usprawnianie koordynacji ruchowo -słuchowo-wzrokowej.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

„Mieszkańcy jeziora” – rozwiązywanie zagadek. Doskonalenie umiejętności tworzenia pojęcia na podstawie definicji.

„Żabki w jeziorze” – zabawa oddechowa. Usprawnianie pracy aparatu oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej.

II.

„Pak i rybki” – zabawa matematyczna. Rozwijanie umiejętności wykonywania operacji matematycznych, dodawania, odejmowania, podpisywania liczebności zbiorów za pomocą symboli. „Przejście przez rzekę” – zabawa z elementem skoku. Rozwijanie skoczności dzieci.

Praca z K4., 22 – naklejanie nalepek w określonych miejscach, rozwijanie wiedzy przyrodniczej, doskonalenie umiejętności rozróżniania kierunków w przestrzeni i na kartce. Zadanie dodatkowe – wyszukiwanie i kolorowanie figur, z których Pak zbudował łódź.

Oglądanie przedstawienia Rodzice – dzieciom.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

„Wesoły rak” – zabawa plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej oraz umiejętności wykonywania zadań według instrukcji.

„Coś na h” – zabawa z wykorzystaniem W.

„Raki” – zabawa z elementem czworakowania. Usprawnianie koordynacji ruchowej dzieci.

„Połów” – zabawa zręcznościowa. Rozwijanie zręczności i umiejętności koncentracji uwagi.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Środa:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Wioślarze” – zabawa oddechowa. Rozwijanie umiejętności prawidłowego regulowania faz wdechu i wydechu.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

Morze – rozmowa na temat wiersza D. Wawiłow. Rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi na treści wiersza i konstruowania wypowiedzi poprawnej logicznie i gramatycznie.

„Statki na morzu” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni i omijania przeszkód.

Logorytmika.

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 7. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

Praca z K4., 23 – doskonalenie umiejętności odczytywania symboli oraz tworzenia zbiorów o podanej liczbie elementów. Zadanie dodatkowe – dorysowanie brakujących elementów obrazków. Usprawnianie percepcji wzrokowej i grafomotoryki dzieci.

„Zachód słońca” – zabawa plastyczna. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej i sprawności manualnej.

„Wieloryb i rybki” – zabawa z chustą animacyjną lub z apaszkami. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zabawie.

Praca z ZG, 51 – rozwijanie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej.

„Łódka” – układanka origami. Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wykonywania czynności według wzoru.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

FESTYN RODZINNY

Czwartek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Wieloryb i rybki” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną lub z apaszkami. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zabawie.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

Rzeczka – rozmowa z dziećmi na temat wiersza J. Tuwima. Doskonalenie koncentracji uwagi na treści wiersza.

„Tama na rzece” – zabawa ruchowa. Rozwijanie zwinności i zręczności.

Piosenka do walizek i plecaków – zabawy przy piosence. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej.

„Po kamieniach” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie umiejętności porządkowania zbiorów ze względu na liczbę elementów.

„Wyścig kajakarzy” – zabawa ruchowa. Usprawnianie koordynacji ruchowej dzieci.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

„Memory matematyczne” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie umiejętności przeliczania.

Mali wspaniali.

„Raki” – zabawa na czworakach. Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas poruszania się na czworakach.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Piątek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Budowanie na biwaku” – rozwijanie percepcji wzrokowej dzieci.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

Koncert Dziadka Bacha.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 – rozwijanie koordynacji ruchowej, doskonalenie motoryki. Rozwijanie umiejętności współpracy w parach lub grupie, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.

„Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała” – zabawy rytmiczne z przysłowiem. Rozwijanie u dzieci poczucia rytmu.

„Transporter” – zabawa z piłką. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole podczas zabaw ruchowych.

Praca z K4., 24 – wyszukiwanie na obrazku elementów niepasujących, rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia. Zadanie dodatkowe – kolorowanie właściwej kostki domina. Rozmowa na temat spędzania czasu przy ognisku.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

„Kolanko” – zabawa z elementem rzutu. Usprawnianie umiejętności rzutu i łapania piłki.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Opracowała: Joanna Bergier


Ostatnia aktualizacja: 2018-06-17