Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Pomarańczowa
Grupa Pomarańczowa

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

W GR. POMARAŃCZOWEJ – KWIECIEŃ II TYDZ.

 

Temat: PRACOWITA WIOSNA

Poniedziałek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw. Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Dobieramy rymy” – zabawa słuchowa. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

„Do czego to służy?” – zabawa dydaktyczna. Rozmowa na temat wiosennych prac – porządków domowych; poszerzanie słownika czynnego dzieci.

„Odczytywanie szeregów” – ćwiczenia pamięci wzrokowo-słuchowej podczas zabawy dydaktycznej. Praca z K3., 20 – segregowanie przedmiotów; odczytywanie i porównywanie szeregów figur; wskazywanie tego, co lata.

„Rób to co ja!” – zabawa naśladowcza. Wykonywanie i podawanie nazw ruchów naśladujących różne czynności porządkowe.

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

Warsztaty plastyczne.

„Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania sytuacji prawdziwych i fałszywych.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Wtorek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw. Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

„Jakie to narzędzie?” – zabawy słownikowe. Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi ogrodniczych; dokonywanie syntezy słuchowej wyrazów. Rozmowa na temat obrazka przedstawiającego wiosenne prace w ogrodzie.

II.

„Praca w ogródku” – zabawa naśladowcza. Omawianie kolejnych etapów wiosennych prac w ogródku, naśladowanie tych czynności.

Pracowita pani Wiosna – osłuchanie z piosenką. Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence; nauka słów piosenki.

Praca z K3., 21 – rozwijanie logicznego myślenia: klasyfikowanie przedmiotów, porównywanie. „Pierwsze wiosenne kwiaty” – zabawa dydaktyczna. Utrwalanie umiejętności przeliczania – dokładania i odkładania w zakresie 7; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

Rytmika.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

Gimnastyka umysłu.

„Gimnastyka oka” – poszerzanie pola widzenia w trakcie ćwiczeń.

Praca z ZG, 40 – poprowadzenie Paka do grządki z grabkami; rysowanie szlaczka po śladzie.

„Umiem liczyć” – zabawy matematyczne. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7 oraz odwzorowywania liczby elementów za pomocą ruchu.

„Policz płatki w kwiatku!” – zabawa matematyczna.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Środa:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw. Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Pracowita Pani Wiosna – nauka słów trzeciej i czwartej zwrotki piosenki.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

Lato podczas zimy – słuchanie utworu M. Kownackiej. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez N.; poszerzanie słownika czynnego dzieci; zapoznanie z wyglądem cieplarni i znaczeniem upraw szklarniowych.

„Słońce, woda, ziemia” – zabawa rozwijająca umiejętność koncentracji uwagi. Wykonywanie poleceń zgodnie z instrukcją N.

„Fasolowy obrazek” – praca plastyczna. Wykorzystanie materiałów przyrodniczych.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

Relaks podczas słuchania książki czytanej przez nauczyciela.

„Zakładamy hodowlę” – przygotowanie do wysiewu i sadzenia roślin w kąciku przyrodniczym zgodnie z instrukcją N. oraz instrukcją w Wielkiej Księdze Tropicieli; organizowanie swojego stanowiska pracy; gromadzenie niezbędnego materiału i samodzielne sadzenie roślin.

„Jasno, ciepło, mokro” – zabawa badawcza. Zaznajomienie z warunkami, w jakich powinna wzrastać roślina (odpowiednie światło, woda, temperatura).

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Czwartek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw. Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa słuchowa. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Pracowita pani Wiosna – wspólne śpiewanie piosenki.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

Ptaszki – wdrażanie do uważnego słuchania wiersza E. Szelburg-Zarembiny. Rozwiązywanie zagadek dotyczących ptaków charakterystycznych dla wiosny; rozpoznawanie ptaków po wyglądzie: jaskółka, bocian, kukułka, skowronek.

„Muzyczne opowieści” – zabawa muzyczna. Gra na instrumentach perkusyjnych i realizowanie podanych rytmów.

„Ptaki do gniazd” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Poruszanie się zgodnie z rymowanką.

„Dojdź do magicznego kwiatu!” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

Praca z K3., 22 – zdobywanie wiedzy przyrodniczej. Zapoznanie z wyglądem ptaków i ich gniazd; przeliczanie piskląt; ćwiczenie spostrzegawczości.

III.

Relaks podczas słuchania książki czytanej przez nauczyciela.

Kółko graniaste – zabawa muzyczno-ruchowa. Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

„Gniazdko z jajkami” – praca plastyczno-techniczna. Lepienie z masy solnej, wykorzystanie różnych materiałów przyrodniczych.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Piątek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw. Korzystanie z gier planszowych i układanek; porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Bociany” – praca z Wielką Księgą Tropicieli, zdobywanie wiedzy przyrodniczej.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

Koncert Dziadka Bacha.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 – rozwijanie koordynacji ruchowej oraz umiejętności współpracy w parach lub grupie, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw.

Zielona żabka – uważne słuchanie opowiadania B. Formy. Omawianie jego treści; wyciąganie wniosków oraz odkrywanie zależności w przyrodzie.

„Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Zwrócenie uwagi na zmianę rytmu oraz znajomość nazw kolorów podstawowych.

„Zaczarowane pudełko” – zabawa twórcza. Rozwijanie wyobraźni; wyobrażanie sobie różnych sytuacji związanych z kolorem zielonym.

„Zielony obrazek” – malowanie farbami. Ćwiczenia w wypowiadaniu się na temat swojej pracy; przygotowanie wystawy prac dzieci.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

„Dołóż wyraz” – zabawa językowa. Przeliczanie wyrazów w zdaniu; budowanie zdań złożonych; odzwierciedlanie liczby wyrazów w zdaniu na zbiorach zastępczych.

„Polowanie na głoski” – zabawa słuchowa. Wysłuchiwanie głosek w wyrazie.

„Gdzie co jest?” – zabawa dydaktyczna. Orientacja w przestrzeni; sprawne posługiwanie się określeniami: na, w, obok, za, przed.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Ponadto:

Diagnoza wiosenna.

Praca indywidualna.

Przygotowanie tańca na występy.

Opracowała: Joanna Bergier


Ostatnia aktualizacja: 2018-04-08