To takie proste!
Przedszkole nr 48 we Wrocławiu
Strona głowna  /  Grupa Pomarańczowa
Grupa Pomarańczowa

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

W GR. POMARAŃCZOWEJ – STYCZEŃ – TYDZ. III.

 

Temat: CIEPŁO I MIŁO

Poniedziałek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne.

„Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe. Ćwiczenia dużych partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II.

„Zimno – ciepło” – zabawa dydaktyczna; rozumienie potrzebę ubierania się odpowiednio do pogody. „Burza mózgów” – doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy. Krawcowa – wdrażanie do uważnego słuchania wiersza M. Platy. Poznanie nazw i sposobów wykorzystania przyborów krawieckich; doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.

„Igła z nitką” – zabawa ruchowa.

Praca z ZG, 20 – labirynt.

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Zabawy na przedszkolnym podwórku.

„Garderoba” – zabawa słuchowa. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.

III.

Warsztaty plastyczne.

„Jakie znamy igły” – zabawa słownikowa.

„Tropimy głoskę i” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K.

Słuchanie wiersza, recytacja z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie.

„Coś na i” – zabawa z wykorzystaniem W.

 „Ubrania” – zabawa ruchowa. Przeliczanie liczby sylab w wyrazach i odzwierciedlanie jej na zbiorach zastępczych.

Wtorek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne, wykorzystanie powstałych budowli do zabaw tematycznych, np. w dom.

„Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe. Ćwiczenia dużych partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II.

„Zaczarowany woreczek” – zabawa dydaktyczna. Określanie struktury materiału, wrażeń dotykowych podczas zabawy.

Wełniany baranek – słuchanie wiersza J. Gałkowskiego. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania. Poznanie znaczenia hodowli owiec i korzyści, jakie z niej płyną.

„Wełniane owieczki” – praca plastyczna z W.

„Od owcy do swetra” – historyjka obrazkowa. Praca z Wielką Księgą Tropicieli. Opowiadanie historyjki obrazkowej.

Rytmika.

Praca z ZG, 21 – rysowanie po śladzie.

III.

Gimnastyka umysłu.

„Gimnastyka buzi i języka” – doskonalenie sprawności narządów mowy w trakcie zabaw.

„Gdzie to jest?” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni, sprawne posługiwanie się określeniami położenia: na, w, obok, za, przed podczas zabawy.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym./ zabawy dowolne w Sali.

Środa:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne.

„Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe. Ćwiczenia dużych partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II.

„Zmarznięty Pak” – burza mózgów. Odkrywanie znaczenia ciepłego ubierania zgodnego z porą roku, w oparciu o wiedzę i doświadczenie dzieci.

„Ciepło – zimno” – rozmowa połączona z zabawą ruchową. Dzielenie się własnymi odczuciami związanymi z ciepłem i zimnem.

Logorytmika.

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

„Projektowanie ubrań” – wyrażanie radości z możliwości projektowania ciepłych zimowych ubrań.

III.

Relaks podczas słuchania książki czytanej przez nauczyciela.

Zabawy na przedszkolnym podwórku.

„Policz, ile jest”, „Pudełka po trzy” – zabawy dydaktyczne. Kształtowanie umiejętności klasyfikacji według jednej cechy, przeliczania w zakresie trzech; odzwierciedlanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych.

Praca z K2., 11 – wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 3; ozdabianie cyfry; przeliczanie i kolorowanie ubrań.

Zabawy dowolne w Sali.

Czwartek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne.

„Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe. Ćwiczenia dużych partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II.

„Znaczenie słońca, wody i wiatru – elektrownie” – rozmowa tematyczna kierowana pytaniami N. – zapoznanie z różnymi rodzajami elektrowni i sposobami wytwarzania prądu.

„Kalambury” – zabawa teatralna. Rozwijanie wyobraźni dzieci; wyzwalanie w nich motywacji do pokonywania trudności w kontaktach z innymi ludźmi.

„Słońce i deszcz” – improwizacja ruchowa na podstawie treści historyjki. Odwzorowywanie treści opowiadania za pomocą różnych materiałów i instrumentów ściśle według wskazań N.

Zabawy na przedszkolnym podwórku.

III.

Relaks podczas słuchania książki czytanej przez nauczyciela.

„Rozwijanie zdań i przeliczanie wyrazów” – kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu i budowania zdań rozwiniętych podczas zabawy.

„Ogień, woda, powietrze...” – praca plastyczna. Wyrażanie emocji i odzwierciedlanie ich podczas pracy plastycznej.

„Wyrazowa zupa” – zabawa dydaktyczna. Czytanie globalne imion kolegów i koleżanek.

Zabawy dowolne w Sali.

Piątek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne.

„Powitanka” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy.

„Woda, ogień, powietrze” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Uważne słuchanie poleceń N.; szybkie reagowanie na hasła.

II.

Koncert Dziadka Bacha.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5. Doskonalenie sprawności i motoryki. Wyrażanie radości ze wspólnych zabaw z rówieśnikami.

„Zabawa z krepiną” – ćwiczenia oddechowe.

Wyprawa do ciepłych krajów – uważne słuchanie opowiadania M. Kownackiej. Tworzenie sytuacji umożliwiających poznanie roślinności, klimatu, miejsc, gdzie zawsze jest ciepło.

Zabawy na przedszkolnym podwórku.

III.

Relaks podczas słuchania książki czytanej przez nauczyciela.

„Rozwijanie zdań i przeliczanie wyrazów” – kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniu i budowania zdań rozwiniętych podczas zabawy.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Opracowała: Joanna Bergier


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-14