To takie proste!
Przedszkole nr 48 we Wrocławiu
Strona głowna  /  Grupa Pomarańczowa
Grupa Pomarańczowa

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

W GR. POMARAŃCZOWEJ – PAŹDZIERNIK – IV TYDZ.

 

Temat: JESIENIĄ W LESIE

 

Poniedziałek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy z powitanką.

„ Las” – wspólne oglądanie albumów i książek o tematyce przyrodniczej; zwrócenie uwagi na poszanowanie książek.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 4 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.

II.

„W lesie” – rozmowa o lesie na podstawie obrazka i doświadczeń dzieci. Zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi; budowanie poprawnych gramatycznie odpowiedzi na pytania; czytanie globalne wyrazu las.

Rozwiązywanie zagadek – kształtowanie umiejętności formułowania pojęć na podstawie podanej definicji.

„Idziemy do lasu” – opowieść ruchowa. Rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi na sygnałach słownych.

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

„ Tropimy głoskę l” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem K. Słuchanie piosenki, śpiew z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowaniem w tunelu i samodzielnie.

„Leśne odgłosy” – zabawa słuchowa. Poszerzanie doświadczeń słuchowych dzieci.

J. angielski

III.

Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania się oraz doboru ubrań do pogody.

„Przeglądamy się w leśnym źródle” – zabawa ruchowa. Rozwijanie dużej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Praca z ZG, 11 – rozwijanie logicznego myślenia; usprawnianie funkcji grafomotorycznych ręki wiodącej.

Zajączki i drzewa” – zabawa ruchowa. Ćwiczenie prawidłowego reagowania na sygnał dźwiękowy, liczenie dźwięków.

„Liście i igły” – rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, poszerzanie zakresu liczenia. 10. Zabawy dowolne w sali.

Wtorek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy z powitanką.

„Zwierzęta leśne” – rozwijanie sprawności manualnej.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 4 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

II.

„  Kto sadził dęby?” – słuchanie utworu M. Kownackiej. Zachęcanie do wypowiadania się na temat utworu oraz własnych doświadczeń; poszerzanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego. „Znajdź swoje drzewo” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Kształtowanie pamięci i orientacji w przestrzeni.

„Kolejka po żołędzie” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie czterech. 5.

Praca z K1., 25 – porządkowanie kolejności zdarzeń; rozwijanie umiejętności cięcia wzdłuż linii; zachęcanie do posługiwania się określeniami: najpierw, potem, na końcu.

Rytmika.

„ Zabawy z muzyką” – kształtowanie umiejętności różnicowania wartości rytmicznych (ćwierćnuta, ósemka); dawanie okazji do swobodnej twórczości muzycznej

„ Mali tropiciele” – zabawy dowolne i badawcze w ogrodzie przedszkolnym / lesie / parku. Budzenie zainteresowania najbliższym środowiskiem przyrodniczym; zachęcanie do prowadzenia obserwacji.

III.

Praca z ZG, 12 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas rysowania po śladzie.

„Przejście pod zwalonym pniem” – zabawa ruchowa. Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach.

„Zaczarowany woreczek” – zabawa dydaktyczna. Poszerzanie doświadczeń sensorycznych dzieci; bezwzrokowe liczenie przedmiotów.

„Coś na l” – zabawa z wykorzystaniem W. 10.

Zabawy dowolne w sali.

 

Środa:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy z powitanką.

„S ą różne lasy” – oglądanie albumów przedstawiających różne rodzaje lasów; rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 4 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

„Idź za głosem” – zabawa słuchowa. Rozwijanie koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych; kształtowanie umiejętności różnicowania sygnałów dźwiękowych.

„Leśne dzieci” – słuchanie wiersza. Poszerzanie zasobu czynnego słownika dzieci.

„Kto mieszka w lesie?” – zabawa słuchowa. Kształtowanie percepcji słuchowej, umiejętności przeliczania sylab oraz wyróżniania pierwszej i ostatniej sylaby.

Logorytmika.

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

„Zabawy wiewiórek” – zabawa ruchowa połączona z wykonaniem zadania w K1., 26. Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni oraz rozumienia pojęć odnoszących się do położenia w przestrzeni.

„Kulawy lisek” – zabawa ruchowa. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

„ Las” – wykonanie makiety lasu z elementów z W oraz z darów leśnych. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci podczas malowania, wypychania i składania.

III.

Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Pokonywanie przeszkód.

„Zwierzęta w lesie” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rozwijanie umiejętności szybkiego reagowania na zmiany rejestru (tempa) w muzyce.

„Kolce jeża” – zabawa w kole. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i dużej motoryki.

Praca z ZG, 13 – kształtowanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas rysowania po śladzie.

„Kukułki” – zabawa z liczeniem. Kształtowanie umiejętności przeliczania dźwięków (tego, czego nie widać) i odzwierciedlania ich liczby na kartkach.

Zabawy z wolontariuszką G-13. Zabawy dowolne w Sali.

 

Czwartek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy z powitanką.

„Odkrywcze ucho” – zabawa słuchowa. Kształtowanie koncentracji uwagi i szybkiej reakcji na sygnał. Zestaw ćwiczeń porannych nr 4 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

„Jesienna piosenka” – słuchanie wiersza połączone z rozmową na temat jego treści. Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania tekstów literackich, poszerzanie wiedzy na temat świata zwierząt, wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

„Spiżarnia” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.

„Bawmy się w konopki” – rozwijanie orientacji w przestrzeni; kształtowanie wrażliwości słuchowej poprzez różnicowanie dźwięków instrumentów perkusyjnych. Rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez realizowanie prostych układów ruchowych.

„Portrety leśnych mieszkańców” – malowanie farbami. Rozwijanie umiejętności posługiwania się linią i plamą. Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas malowania na podstawie modelu. Zachęcanie do wypowiadania się na temat swoich prac.

Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

III.

P raca z K1., 27 – rozwijanie logicznego myślenia poprzez dostrzeganie i wskazywanie sekwencji rytmicznych oraz wskazywanie elementów niepasujących do pozostałych.

„ Który w szeregu?” – zabawa ruchowa. Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w sytuacjach zabawowych.

Mali wspaniali.

Warsztaty plastyczne.

Zabawy dowolne w Sali wg zainteresowań dzieci.

Piątek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabawy z powitanką.

Oglądanie albumów przedstawiających tropikalną dżunglę – zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 4 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

„ Dżungla” – zabawa taneczna do piosenki. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej i pamięci ruchowej.

„ Wyprawa w głąb dżungli” – zabawa twórcza. Rozwijanie wyobraźni dzieci; poszerzanie doznań sensorycznych; zachęcanie do przełamywania uprzedzeń i lęków; zachęcanie do wyrażania własnych przeżyć i odczuć poprzez pracę plastyczną.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3 – rozwijanie koordynacji ruchowej, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych, kształtowanie umiejętności kreatywnego wykorzystywania przedmiotów.

„ Liczę małpy” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie umiejętności liczenia dźwięków i odzwierciedlania ich liczby na zbiorach zastępczych.

III.

P raca z K1., 28 – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz umiejętności przeliczania i odzwierciedlania liczby za pomocą symboli; rysowanie podanego wzoru.

 Papuga sprząta mieszkanie – gimnastyka buzi i języka. Usprawnianie narządów mowy.

Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym./ w Sali przedszkolnej.

 

Ponadto:

Zabawy na przedszkolnym podwórku.

Diagnoza jesienna.

Praca indywidualna z dziećmi sześcioletnimi – zabawy z literką „l”, czytanie globalne nazw drzew, czytanie globalne nazw zwierząt leśnych, zabawy matematyczne.

Opracowała: Joanna Bergier


Ostatnia aktualizacja: 2017-10-24