To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Pomarańczowa
Grupa Pomarańczowa

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

W GRUPIE POMARAŃCZOWEJ

-LUTY II TYDZIEŃ (11.02. – 15.02)

 

 

Temat: MUZYKA WOKÓŁ NAS

 

 

Realizacja podstawy programowej: I 4, I 5, I 8,II 4,II 6, III 2,III 3, III 4,III 5, III 6,IV 2,

IV 4, IV 5,IV 6,IV 7, IV 8,IV 15,

 

Poniedziałek :

 

I.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dzieci inicjują różnorodne zabawy,

pamiętają o bezpieczeństwie podczas zabaw z kolegami,koleżankami.

 

Zabawy logopedyczne - kształtowanie i wzmacnianie aparatu mowy.


Ćwiczenia poranne – zestaw nr 22.

 

II.

 

Co to jest muzyka? – rozmowa inspirowana wierszem A. Frączek Przedszkolna orkiestra, połączona z zabawami rytmicznymi. Poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta; poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki; muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych; rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej.

 

Odkrywanie litery g: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Układanie schematów i modeli słów: gra, Gala.
Dz. rozwijają umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter.

 

Język angielski

 

III.

 

Zabawy na świeżym powietrzu;obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym.

 

Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny. Utrwalanie liter g, G.

 

Zabawa ruchowa z elementem współdziałania – Wyścig piłek.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań .

 

 

 

 

 

Wtorek :

 

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań .

 

Zabawy logopedyczne - kształtowanie i wzmacnianie aparatu mowy.

 

Co tu nie pasuje? – ćwiczenie spostrzegawczości oraz rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

 

Ćwiczenia poranne – zestaw nr 22 z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych

w czterech kolorach

 

II.

 

W filharmonii – rozmowa na podstawie obrazka, połączona z wysłuchaniem walca.

Zdobywanie wiadomości na temat filharmonii, poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie.

 

Loteryjka obrazkowa. Dz. nazywają instrumenty przedstawione na zdjęciach.

Tworzą nazwy muzyków grających na określonych instrumentach (przez analogię).

 

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

III.

 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem równowagi

Idź po ścieżce i klaszcz. Zabawy dowolne z wykorzystaniem zabawek ogrodowych,

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Zabawa Gdzie mieszkają dźwięki? Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.

 

Warsztaty plastyczne

 

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 

 

Środa:

 

I.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Zabawy logopedyczne - kształtowanie i wzmacnianie aparatu mowy.


Loteryjka obrazkowa Wylosuj instrument i Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.


Ćwiczenia poranne – zestaw nr 22.

 

 

 

II.

 

Mali kompozytorzyzabawy inspirowane muzyką Fryderyka Chopina.
Dzieci wzbogacają wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina; rozwijają umiejętności uważnego słuchania utworu muzycznego; wyrażają przeżycia w aktywności plastycznej i ruchowej.

 

Zabawa Ile słyszysz dźwięków? Odtwarzanie liczby słyszanych dźwięków za pomocą układania takiej samej liczby klocków.

 

Zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja piosenki Mały muzyczny świat.

 

III.

 

Zabawy na świeżym powietrzu: dzieci pamiętają o zasadach bezpieczeństwa.

 

Mali wspaniali.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 

 

Czwartek:

 

I.

 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

 

Skonstruowanie i rozegranie gry planszowej Orkiestra.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odporności emocjonalnej.


Zabawa Muzyczne rozmowy. Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej.
 

Ćwiczenia poranne.

 

II.

 

Hejnał z wieży mariackiej zajęcia matematyczne inspirowane opowiadaniem

S. Karaszewskiego Krakowskie historie.
Zapoznanie z podziałem instrumentów; nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych; utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych.

Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8.

 

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

Rytmika .

 

III.

 

Zabawy na świeżym powietrzu – przypomnienie o bezpieczeństwie.

 

Wyklaskiwanie, wytupywanie podanych rytmów.

 

Logorytmika – zajęcia prowadzone przez logopedę z udziałem nauczyciela.

 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

 

 

Piątek:

 

I.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań .

 

Utrwalanie instrumentacji piosenki Mały muzyczny świat.

 

Kolorowanie rysunków instrumentów perkusyjnych zgodnie z podanymi warunkami.

Zabawa obrazkami i kartonikami – Znamy te instrumenty.

Rozwijanie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej.

Ćwiczenia poranne – zestaw nr 22.

 

II.

 

„Gdzie mieszkają nuty? zabawy dydaktyczne połączone
z wykonaniem eksperymentu. Zapoznanie ze znaczeniem nowych słów: klucz wiolinowy, nuta, gama, oraz położeniem nut na pięciolinii;

odczytywanie informacji przekazanych w formie uproszczonych rysunków.

Kolorowa gitara – zajęcia plastyczne. Poznawanie budowy instrumentów strunowych szarpanych na przykładzie gitary oraz sposobu gry na gitarze; rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Język angielski

 

III.

 

Zabawy na świeżym powietrzu – przypomnienie o bezpieczeństwie.

 

Zabawa ruchowa z elementem wirowania Bączki.


Ćwiczenie graficzne Kolorowe nutki. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Oglądanie i omawianie obrazków. Rozwijanie analizy głoskowej i sylabowej.
Wykonywanie ćwiczeń graficznych.

 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

 

 

Opracowała:

 

Beata Olszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-10