To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Pomarańczowa
Grupa Pomarańczowa

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

W GRUPIE POMARAŃCZOWEJ

-GRUDZIEŃ III TYDZIEŃ (17.12. – 21.12)

 

 

Temat: IDĄ ŚWIĘTA

 

Realizacja podstawy programowej: I 4,I 5, I 8,III 2,III 3,III 4,III 5,IV 2,IV 4, IV 5,IV 6,IV 7,

IV 8,IV 14, IV15,IV 16

 

Poniedziałek :

 

I.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zwrócenie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych we wspólnej zabawie.

Ćwiczenia słuchowe Wszystko co świąteczne. Wzbogacanie słownictwa o słowa związane ze świętami.
Słuchanie piosenki Idą święta.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 15.

II.

 

Już niedługo świętarozmowa inspirowana obrazkiem.

Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; obmyślanie niespodzianek dla innych.

Odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Układanie schematów i modeli słów: ramka,Romek.

Określanie miejsca spółgłoski w słowie.

 

Mój wymarzony prezent – zajęcia plastyczne. Rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych pragnień w formie pracy plastycznej.

 

 

Język angielski

 

III.

 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Zaprzęg Mikołaja. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

 

Zabawa badawczo-konstrukcyjna Stroiki świąteczne. Pobudzanie zmysłów.

Odczytywanie wyrazów i zdań z pomocą nauczyciela.

Utrwalanie liter r, R oraz innych poznanych liter.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań .

 

 

 

 

Wtorek :

 

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dzieci pamiętają o sprzątnięciu miejsca po skończonej zabawie.

 

Zabawy logopedyczne - kształtowanie i wzmacnianie aparatu mowy.

 

Wykonanie wystawy kart świątecznych. Opisywanie obrazków.

Wyodrębnianie powtarzających się motywów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Stawianie domków z kart. Samodzielne wykonanie puzzli Pocztówki świąteczne.

Ćwiczenie mięśni rąk, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Ćwiczenia poranne – zestaw nr 15 z wykorzystaniem instrumentów niemelodycznych.

 

II.

 

Nieoczekiwany gość rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej-Zaremby Sąsiad.

Poznawanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych; rozwijanie umiejętności dekodowania; wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń.

 

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Kulig.

 

III.

 

Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Celuj śnieżką, z wykorzystaniem papierowych kul.

 

Warsztaty plastyczne

 

Pajacyki choinkowe – wyrabianie poczucia metrycznego.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 

 

 

 

Środa:

 

I.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Oglądanie obrazków przedstawiających tradycyjne potrawy wigilijne.

Wykonanie stojących sylwet potraw.
Zabawa słuchowa Ile razy zagrałam?
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 15.

 

 

 

 

II.

 

Przy wigilijnym stolerozmowa inspirowana obrazkiem.

Zapoznanie z kolejną tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia – przygotowywania uroczystej kolacji – wigilii; dzielenie się posiadanymi wiadomościami oraz spostrzeżeniami na temat wyglądu świątecznego stołu; poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych.

 

Próba generalna przygotowywanych na uroczystą Wigilię Przedszkolną Jasełek – śpiewanie kolęd,recytowanie zapamiętanych tekstów;zaprezentowanie się na forum.

 

 

III.

 

Zabawy na świeżym powietrzu: obserwowanie drzew iglastych oraz drzew liściastych. Dotykanie ich, porównywanie. Zabawa bieżna Zawierucha.

 

Mali wspaniali.

 

Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki – Zbliżają się święta.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 

 

 

Czwartek:

 

I.

 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

 

Ćwiczenie zręcznościowe Sznureczki. Rozwijanie wyobraźni, wzmacnianie drobnych mięśni dłoni.

 

Zabawy logopedyczne - kształtowanie i wzmacnianie aparatu mowy.

 

Ćwiczenia poranne.

 

 

II.

 

UROCZYSTA WIGILIA DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ

 

I ZAPROSZONYCH GOŚCI.

Kultywowanie tradycji, wzmacnianie więzi.

 

WYSTAWIENIE PRZEZ CAŁĄ GRUPĘ JASEŁEK;

WSPÓLNE SPOŻYWANIE ŚWIĄTECZNEGO OBIADU.

 

 

 

 

 

Zabawy na świeżym powietrzu – przypomnienie o bezpieczeństwie.

Rozpoznawanie i obserwowanie gawrona. Poznawanie ciekawostek na jego temat.

 

III.

 

Zabawa ruchowa Małe bombki i duże bombki.

Eksponowanie figur w układzie szeregowym, odgadywanie wprowadzonych zmian.

 

Logorytmika – zajęcia prowadzone przez logopedę z udziałem nauczyciela.

 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

 

 

Piątek:

 

I.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań .

 

Kolorowanka wodna Choinka z prezentami.

Zabawa Ułóż tak, jak było. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci. Odtwarzanie podanej kolejności.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 15.

 

II.

 

Przedświąteczny tydzień Olka – zajęcia matematyczne.

Poznawanie nazw dni tygodnia; dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia; stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu; posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi.

 

Ćwiczenia grafomotoryczne Wzory na bombce.

 

Język angielski

 

III.

 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżnaZimowy berek i sopelki.

Zabawa Rozgrzewamy się na mrozie.

Instrumentacja piosenki Idą święta.

Zabawa ruchowa Łańcuchy choinkowe.

 

Zabawa z elementami ćwiczeń oddechowych Prezent dla pluszowego misia.

 

Opracowała:

 

Beata Olszewska

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-16