To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Pomarańczowa
Grupa Pomarańczowa

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

W GRUPIE POMARAŃCZOWEJ

-PAŹDZIERNIK II TYDZIEŃ (08.10 – 12.10)

 

 

Temat: IDZIE JESIEŃ …. DO ZWIERZĄT

 

Realizacja podstawy programowej: I 8;I 9,I 6, I 5, II 11, II 3, III 2, III 5 ,IV 3, IV 19

IV 5, IV 6, IV 8,IV 1, I 7, III 4, IV 2, IV 14,IV 4, IV 9, I 8,IV 15,IV 18

 

Poniedziałek :

 

I.

 

Moja ulubiona książka - rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Ćwiczenia w wycinaniu. Gromadzenie obrazków i sylwet zwierząt leśnych.

Wykonanie gazetki tematycznej i albumu o zwierzętach.

Słuchanie piosenki Jesienna zagadka.
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 6 ;ćwiczenia dużych grup mięśniowych z elementami skoku

 

II.

 

Album ze zwierzętami – praca z książką.
dz. rozwija zainteresowania czytelnicze, dostrzega walory poznawcze książek, albumów; rozwija wrażliwość fonemową

Odkrywanie litery a: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.

Układanie schematów i modeli słów: album, Ala.
Dz. potrafi określić miejsce samogłoski w słowie.

 

Rytmika

 

Język angielski

 

III.

 

Zabawy na świeżym powietrzu – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie,

realizowanie zawartych umów.

 

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i chwytu – Kolor parzy.

 

Zabawa bieżna Bezpieczne schronienie.

 

Ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek o, a.
 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dzieci potrafią właściwie odnosić się do rówieśników;stosują zwroty grzecznościowe w zabawie.

 

 

 

 

Wtorek :

 

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dzieci inicjują różnorodne zabawy,

pamiętają o zwrotach grzecznościowych wobec swoich kolegów.

 

Zabawy logopedyczne - kształtowanie i wzmacnianie aparatu mowy.

 

Zabawa Wylosuj zwierzątko irozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

 

Ćwiczenia poranne – zestaw nr 6.

 

 

II.

 

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy – rozmowa na podstawie opowiadania

S. Karaszewskiego Jak zwierzęta szykują się do zimy? - wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań; uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią; przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli); ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; utrwalanie kierunków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

 

Zabawy na świeżym powietrzu -dzieci wzmacniają odporność poprzez codzienne zabawy

w ogrodzie.

 

III.

 

Warsztaty plastyczne

 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Dróżką do domku.

 

Zabawa dydaktyczna Zaginione pudełko. Dz. utrwala kierunki, określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dzieci potrafią wspólnie bawić się z rówieśnikami;stosują zwroty grzecznościowe w zabawie.

 

 

Środa:

 

I.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – stwarzanie warunków do swobodnej zabawy. Dzieci znają zabawki i wiedzą,jak korzystać z nich; potrafią bawić się w w małych grupach.

 

Ćwiczenia słownikowe Zwierzę na głoskę

 

 

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – dziecko rozwija sprawność fizyczną; kształtuje codzienne nawyki higieniczne po zabawie i przed posiłkami.

 

 

II.

 

Pogadanka dotycząca bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów;przypomnienie zasad w ruchu drogowym.

 

Warsztaty z astronomii „Kosmiczne księżyce”

w ramach DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI

 

III.

 

Mali wspaniali.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dzieci potrafią właściwie odnosić się do rówieśników;stosują zwroty grzecznościowe w zabawie.

 

Czwartek:

 

I.

 

Zabawa Czyj to cień? rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie słuchu fonematycznego.


Rysowanie szlaczków po śladach;kreślenie liter.

 

Instrumentacja refrenu piosenki Jesienna zagadka.


Ćwiczenia poranne – zestaw nr 6.

 

II.

 

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

Zwierzęta w lesie zajęcia matematyczne inspirowane wierszem I.R. Salach Dary jesieni;

rozwijanie umiejętności rachunkowych.

 

Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3. Las pełen zwierząt – naklejanka półprzestrzenna.

 

Zabawy na świeżym powietrzu - zabawa ruchowa Wyścigi trzech rzędów.

Obserwowanie przyrody.

 

III.

 

Zabawa ruchowa Odloty. Utrwalanie nazw ptaków: pozostających w Polsce przez cały rok, ptaków przylatujących do Polski na zimę i ptaków odlatujących do ciepłych krajów.
Zabawa rozwijająca wrażliwość słuchowąIle słyszysz dźwięków?

Odtwarzanie liczby słyszanych dźwięków.

 

Logorytmika (zajęcia prowadzone przez logopedę z udziałem nauczyciela).

FESTYN RODZINNY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

 

Piątek:

 

I.

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – stwarzanie warunków do swobodnej zabawy. Dzieci znają zabawki i wiedzą,jak korzystać z nich; potrafią bawić się w w małych grupach.

 

Zabawy logopedyczne.

 

Gra z kostką – Zwierzęta i ich przysmaki. Przeliczanie w zakresie 6.

Utrwalanie wiadomości na temat sposobu życia wybranych zwierząt.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 .

 

II.

 

Język angielski

 

Zwiedzanie NARODOWEGO FORUM MUZYKI;

Udział w lekcji rytmu „Taneczne zagadki”;dz. znają i przestrzegają zasady bezpiecznego poruszania się w mieście.

 

 

III.

 

Formowanie z plasteliny;dz.wzmacniają drobne mięśnie dłoni.

 

Zabawy dowolne w sali / zabawy na przedszkolnym podwórku.

 

 

 

Opracowała:

 

Beata Olszewska

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-07