Grupa Zielona - Przedszkole nr 48 Wrocław
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

  • 25.06.2018R (poniedziałek) - Zebranie z Rodzicami godz. 16:00.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIELONEJ

11.06–15.06.2018r.

Temat kompleksowy: Do szkoły.

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

-Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

-Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

-Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

-Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

-Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

-Rozbudzanie ciekawości poznawczej

-Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

-Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

-Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.

-Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

-Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

-Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.

-Nauka piosenek i pląsów.

-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

-Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

-Zestaw ćwiczeń porannych nr 19.

 

 

PONIEDZIAŁEK:Odwiedzamy szkołę.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. II: 7, 11. III: , 4, 8, 9, . IV: 2, , 4, 5, 7, 9,11, 12,13,14, 15,16,18.

 

I- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań-, zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek, porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Powitanka. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20- rozwijanie sprawności ruchowej. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

 

II - ,,Tato czy już lato''-słuchanie wiersza B.Szelągowskiej-rozmowa na temat cech charakterystycznych dla lata. Praca. Praca w Cz 80-81-rozwiązywanie krzyżówek.

-,,Lato jest...''- zabawa słownikowa połączona z ćwiczeniem w czytaniu. ,,Letnia łąka''-zabawa dydaktyczna-manipulowanie figurami geometrycznymi.

-Praca Pil77-odczytywanie zdań, przeliczanie figur-rozwijanie percepcji wzrokowej.

- Spartakiada Przedszkolna.

III.

-Zabawy na przedszkolnym placu zabaw- zgodne korzystanie ze wspólnych urządzeń.

- Warsztaty plastyczne.

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela .

-Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziecmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

 

WTOREK.- Co zabierzemy na wakacje.

Realizacja podstawy programowej:I: 1, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. II: 7, 11. III: , 4, 8, 9, . IV: 2, , 4, 5, 7, 9,11, 12,13,14, 15,16,18.

 

I

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowa, zachęcanie do korzystania z gier planszowychi układanek, porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Powitanka. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20- rozwijanie sprawności ruchowej. Rozwijanie codziennych nawyków higienicznych.

II

-,,Na wakcje ruszać czas''-słuchanie wiersza B.Szelagowskiej-rozmowa na temat wakacyjnych planów dzieci.

-,,Co kojarzy się z wakacjami''-rozwiązywanie zagadek. PiL78- ,,Co zabieramy na wakacje''- podpisywanie przedmiotów po śladzie.

-,,Co włożę do plecaka''-zabawa dydaktyczna-rozwijanie myślenia logicznego oraz kształcenie umiejętności odejmowania w pamięci. ,,Kto więcej zbierze''-zabawa ruchowa z piłkami.

- Rytmika.

 

III

- ,,Rzuć i złap''-zabawa ruchowa z elementam rzutu i celowania oburącz. ,,Już czytam''-gra typu memory-rozwijanie pamięci wzrokowej dzieci .,,Pociągi''-zabawa ruchowo-pobudzająco-hamująca. Czytankowo- słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków- rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

 

 

ŚRODA: Bezpieczeństwo.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. II: 7, 11. III: , 4, 8, 9, . IV: 2, , 4, 5, 7, 9,11, 12,13,14, 15,16,18.

 

I

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań- zachęcanie do korzystania z gier planszowychi układanek, porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Powitanka. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20- rozwijanie sprawności ruchowej. Rozwijanie codziennych nawyków higienicznych.

 

-,,Praca z wierszami ,,Bezpieczne opalanie'' B. Szelagowskiej i ,,Wakacyjne rady'' W.Badalskiej rozmowa dotycząca prawidłowego zachowania się podczas zabaw w trakcie wakacji.

-,,Bezpieczne wakacje''-rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia oraz argumentowania.

-,,Przez dziurę w płocie''-zabawa z elementem przekraczania.

- Logorytmika.

- Gimnastyka ogólnorozwojowa-zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

 

III

-,,Praca PiL79- rozwiązywanie działań matematycznych, kolorowanie według kodu. ,,Pociągi''-zabawa orientacyjno-porządkowa. ,,Podróż''-rozwijanie wyobraźni dzieci, doskonalenie sprawności manualnej.

-,, Czytankowo''- słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

 

 

Czwartek:Do widzenia przedszkole.

Realizacja podstawy programowej:I: 1, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. II: 7, 11. III: , 4, 8, 9, . IV: 2, , 4, 5, 7, 9,11, 12,13,14, 15,16,18.

I

-Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne z dziećmi zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie różnorodnych umiejętności. Powitanka. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Zabiegi higieniczne.

II

- ,,Żegnaj przedszkole-Witaj szkoło''-słuchanie opowiadania O. Masiuk-rozmowa na temat emocji, jakie mają dzieci w związku z przejściem do szkoły. .

- ,,Laurka na pożegnanie''-zbiorowa praca plastyczna-doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.

-,,Zgadnij kogo brakuje''-zabawa orientacyjno-porządkowa.

-Zabawy dowolne dzieci na swieżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego

III

-Mali Wspaniali- zajęcia karate.

- ,,Praca w Cz 82-83-,,wszystko o Polsce- gdzie jedziemy na wakacje. Jaka to melodia''-rozwijanie pamięci słuchowej i muzycznej dzieci.

- Ułóż tak samo''-zabawa dydaktyczna-doskonalenie percepcji wzrokowej na materiale literowym, ćwiczenia w czytaniu.,,Przejście przez tunel''-zabawa ruchowa na czworakach-rozwijanie sprawności ruchowej..

- ,,Czytankowo''- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela.

 

Piątek:Do widzenia przedszkole.

Realizacja podstawy programowej:I: 1, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. II: 7, 11. III: , 4, 8, 9, . IV: 2, , 4, 5, 7, 9,11, 12,13,14, 15,16,18.

I

-Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań- zachęcanie dzieci do różnorodnych zabawa, zachęcanie do korzystania z gier planszowych i układanek, porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Powitanka .Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Zabiegi higieniczne.

II

- Praca PiL80-kolorowanie obrazka- ,,Dokąd pójdzie Supełek po wakacjach.''

- ,,Najbardziej''-praca plastyczna- rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i przeżyć w pracy plastycznej.,,Kalambury''-zabawa pantomimiczna-rozwijanie koordynacji ruchowej i umiejętności kodowania informacji przez ruch.

- ,,Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw.

 

III

- ,,Do widzenia, przedszkole.''-,,Nasze zabawy''-zabawy muzyczno-ruchowe- utrwalenie zabaw poznanych w ciągu całego roku. Zabawy w kącikach tematycznych według wyboru dzieci.

- ,,Czytankowo''- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela.

 

Ponadto codzienna praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

Opracowała :Justyna Kopij


Ostatnia aktualizacja: 2018-06-24