To takie proste!
Przedszkole nr 48 we Wrocławiu
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1)  10.30 – 11.00

gimnastyka korekcyjna

 

2)  13.30 – 14.00

j. angielski

 

 

 

1) 10.00 – 10.30

rytmika

1)10.00 – 10.30

logo-rytmika

 

2) 10.30 – 11.00

Gimnastyka korekcyjna

1) 12.00 – 13.00

warsztaty plastyczne

 

2) 13.00 – 13.30

Mali Wspaniali

1) 9.00 – 9.40

Dziadek Bach lub teatrzyk w przedszkolu

 

2) 12.00 – 12.30

j. angielski

Wykaz zajęć dodatkowych.

 

 

 

 

  • Koncerty Dziadka Bacha raz w miesiącu w piątek.

  • 10.01.2018 r - Bal karnawałowy w przedszkolu.

  • Wyjście do NFM. Warsztaty pt. „Królowa Śniegu w karnawale”.29.01.2018r. Koszt 10 zł.

  • 6.02.2018r - Dzień Babci i Dziadka.(przed południem)

  • Wyjście do Teatru (Pasaż Grunwaldzki) na przedstawienie pt. „Ach ta Pipi”. Opłata z RR.

 

Prosimy także o dostarczenie:

- zaświadczeń od lekarza o alergiach,

- zaświadczeń dotyczących potrzeby gimnastyki korekcyjnej dla dziecka (w jakim zakresie) 

- wypełnionych upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby nie będące rodzicami i opiekunami prawnymi

- informacji o potrzebie zajęć z religii.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIELONEJ

22.01.2018 – 26.01.2018r.

Temat kompleksowy: Zimowe zabawy.

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 

- Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.

- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.

- Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

- Poznanie obrazu graficznego cyfr

- Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

- Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

- Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

- Odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

- Nauka piosenek i pląsów.

- Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

- Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

- Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

- Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 

PONIEDZIAŁEK: Zimowe ubrania.

I

- Zabawy dowolne dzieci- organizowanie zabaw tematycznych według pomysłu dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról, kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy. ,,Wędrująca kulka''-Powitanka.

- ,,Czytankowo''- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela. Zestaw ćwiczeń porannych – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.

II

- ,,Na sankach '' B.Formy- kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich , wyjaśnienie pojęcia hartowanie.

- ,,Zimowe ubrania''- zabawa dydaktyczna- kształtowanie umiejętności dobierania ubrań stosownych do pogody i rodzju aktywności , zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia, czytanie globalne wyrazów : wiosna, lato, jesień, zima. ,,Na sanki zabawa ruchowa''.

- Praca w KP2.29 umiejętność klasyfikacji według dwóch i trzech cech.

- Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćw. gimnastycznych.

III

-Warsztaty plastyczne.

- Zabawa ruchowa z elementami celowania ,,Rzucamy snieżkami''- doskonalenie celności dzieci, kształtowanie umiejętności cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

- ,,Praca PiL37-przeliczanie w zakresie 4, podpisywanie zbiorów cyframi. .

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela.

-,,Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10 – podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w parch.

 

WTOREK: Bezpieczne zabawy.

I

- Zabawy dowolne dzieci- organizowanie zabaw tematycznych według pomysłu dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról, kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy. ,,Wędrująca kulka''-Powitanka.

- ,,Czytankowo''- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela. Zestaw ćwiczeń porannych – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.

II

- ,,Prezent''- opowiadanie Anny Kowalskiej. Rozwijanie umiejętności budowania zdań logicznych i poprawnych gramatycznie oraz rozwijanie umiejętności koncentrowania się.

-,,Kodeks bezpiecznej zabawy''- burza mózgów, dywanik pomysłów, rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i przedstawiawiania swoich przemyśleń w formie plastycznej.

,,Bezpieczna zabawa''- utrwalanie umiejętności ustawiania się w kole, rzędzie i szeregu. Praca w KP2.30

-Rytmika.

-Zabawy dowolne w sali przedszkolnej.

III

- Religia.

- ,,Zimowe sporty''- aktywne słuchanie piosenki, rozmowa na temat jej treści, zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenki.

- Praca W 21-22 Tangramy.,,Robimy bałwanki''-zabawa plastyczna.Komponowanie bałwanka z określonych materiałów plastycznych.

 

ŚRODA: Moje ulubione zabawy na śniegu.

I

Zabawy dowolne dzieci- organizowanie zabaw tematycznych według pomysłu dzieci, zachęcanie do przyjmowania określony wiersza B.ch ról, kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy. ,,Wędrująca kulka''-Powitanka.

- ,,Czytankowo''- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela. Zestaw ćwiczeń porannych – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.

II

-,,Zabawy zimą''-słuchanie wiersza B. Formy. Rozmowa na temat wiersza ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne dyscypliny sportów zimowych i ich nazywanie. Zimowe zabawy- zabawa ruchowa w formie historyjki

- ,,Wyścigi sanek'', ,, Po pięć'', ,,Matematyczne klocki'', ,,Dywaniki''- zabawy matematyczne z wykorzystaniem pasków matematycznych z W 43, prezentacja cyfry 5 na planszach do demonstracji (Monografia cyfry 5). Praca KP 2.31.

- Logorytmika.

III

-Zabawy w ogrodzie przedszkolnym według pomysłu nauczyciela.

- ,,Taniec figurowy na lodzie''- improwizacja ruchowa w parach. ,,Moja ulubiona zabawa naśniegu''- praca plastyczna- komponowanie przestrzeni, szkicowanie postaci w ruchu.

- ,,Zimowe zabawy – nauka pierwszej i drugiej zwrotki piosenki.

 

CZWARTEK: Sporty zimowe

I

Zabawy dowolne dzieci- organizowanie zabaw tematycznych według pomysłu dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról, kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy. ,,Wędrująca kulka''-Powitanka.

- ,,Czytankowo''- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela. Zestaw ćwiczeń porannych – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.

II

- ,,.Na sankach''- opowiadanie B.Formy-rozmowa na temat treści opowiadania-doskonalenie umiejętności budowania logicznych odpowiedzi na postawione pytania, ocena zachowania postaci.

- Zabawy ruchowe z elementem rywalizacji- doskonalenie sprawności fizycznej , orientacji w przestrzeni, koordynacji ruchowej, wzmacnianie odporności emocjonalnej.

-,,Na sankach''-rysowanie historyjki obrazkowej do opowiadania- praca w zespołach

III

- Religia.

- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym- czerpanie radości z zabaw na swieżym powietrzu.

- Praca w Cz 38-39 tor przeszkód- odczytywanie kolejnych liter, składanie wyrazów i zdań.

- ,,Bezpieczna zabawa''-zabawa ruchowa- doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał.

-,, Zimowe zabawy''- nauka słów trzeciej i czwartej zwrotko piosenki.

 

PIĄTEK: Zimowa olimpiada

I

Zabawy dowolne dzieci- organizowanie zabaw tematycznych według pomysłu dzieci, zachęcanie do przyjmowania określonych ról, kształtowanie wyczucia zmiany tempa i rytmu w trakcie zabawy. ,,Wędrująca kulka''-Powitanka.

- ,,Czytankowo''- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela. Zestaw ćwiczeń porannych – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

II

- Praca w KP 2.32- składanie obrazka z części, opowiadanie jego treści.

- Zabawa ruchowa z elementami rywalizacji ,,Wyścig saneczkarzy''- doskonalenie umiejętności współpracy w parach, rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

- ,,Zimowe zmagania''-układanie gry ściganki- doskonalenie umiejętności planowania, mierzenia i przeliczania oraz dodawania, rozwijanie umiejętności pracy w zespole .

- Praca w PiL 38

III

- Gimnastyka umysłu.

-Wizyta w ogrodzie przedszkolnym- uzupełnianie pokarmu w karmniku dla ptaków.

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela.

- Kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniui budowania zdań rozwiniętych podczas zabawy.

 

Ponadto codzienna praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

Opracowała :Justyna Kopij

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-21