To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

Harmonogram zajęć dodatkowych w Grupie Zielonej.

 

RYTMIKA J.ANGIELSKI GIMNASTYKA WARSZTATY PLASTYCZNE MALI WSPANIALI LOGORYTMIKA

poniedziałek

9.30-10.00

poniedziałek

10.00-10.30

piątek

10.00-10.30

wtorek

9.30-10.00

czwartek

9.30-10.00

wtorek

11.00-12.00

środa

12:00- 12.30

wtorek
14:00

 

 

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

 

Dzień Nauczyciela- 15.10.2018r. (poniedziałek). Prosimy o ubranie dzieci w odświętne stroje. 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
DLA GRUPY ZIELONEJ 15-19.10.2018r.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- zapoznanie z etapami powstawania chleba,

- rozwijanie umiejętności wokalnych,

- rozwijanie sprawności rąk (małej motoryki),

- łączenie w pary obrazków zwierząt z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie,

- przeliczanie na konkretach w zakresie 4,

- zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych,

- integracja grupy rówieśniczej,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych,

- rozwijanie wrażliwości muzycznej.

 

MPPL

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

 

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 18, IV 20

Poniedziałek: Pieczemy chleb.

I. Rozmowa na temat piekarni i piekarza. Ćwiczenia oddechowe Gorące bułeczki. Ćwiczenia logopedyczne. Zestaw zabaw ruchowych- właściwe reagowanie na sygnały dźwiękowe. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II. Zabawa dydaktyczna Mama poszła na zakupy. Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pieczemy chleb. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Cel: zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba, słuchanie z uwagą czytanego tekstu. Zabawa dźwiękonaśladowcza Mali piekarze.

-Rytmika.

-J.angielski.

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Ziarnko do ziarnka-rozwijanie sprawności ruchowej. Rysowanie kredą na chodniku.

III. Ćwiczenia słownikowe Pieczywo. Lepienie pieczywa z masy solnej- rozwijanie sprawności ruchów rąk. Zabawa ze śpiewem Mało nas... Zabawa dydaktyczna Zawody- poznanie różnych zawodów.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, I 7, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 7, IV 8, IV 18

Wtorek: Zboże i mąka.

I. Prezentowanie ziaren i kłosów zboża. Ćwiczenia małej motoryki – Kopciuszek. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Przesiewanie mąki. Poranne zabawy ruchowe- właściwe reagowanie na sygnały dźwiękowe. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II. Zabawa integracyjna ze śpiewem Mało nas... Rozmowa o tym, skąd mamy chleb. Wysłuchanie piosenki Jak powstaje chleb. Utrwalanie tekstu refrenu. Cel: rozwijanie umiejętności wokalnych. Zabawa ruchowa do słów piosenki Jak powstaje chleb.

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Wiatraki, zabawa ze śpiewem do refrenu piosenki Jak powstaje chleb.

-Gimnastyka ogólnorozwojowa/zestaw ćwiczeń .

III. Malowanie pieczywa z masy solnej.-rozwijanie sprawności rąk. Tworzenie dekoracji do kącika tematycznego Piekarnia. Zabawa ruchowa w parach Siała baba mak.

-Logorytmika.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 7, IV 8, IV 13, IV 15, IV 18

Środa: Co do czego pasuje.

I. Przypomnienie piosenki Jak powstaje chleb. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Wiatraki. Ćwiczenia oddechowe Obrazek z mąki. Poranne zabawy ruchowe- właściwe reagowanie na sygnały dźwiękowe. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II. Dobieranie obrazków – Co do czego pasuje? Zabawa dydaktyczna z kostką do gry i ziarnami zbóż. Zabawa grupowa Co to może być? Cel: łączenie w pary obrazków zwierząt z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie, liczenie na konkretach w zakresie 4.

Zabawy na świeżym powietrzu – zabawy bieżne: Wyścigi zaprzęgów, Wyścigi z jajkiem.

III. Zabawa ruchowa metodą opowieści ruchowej – Mleko dla kotka. Zabawa badawcza Obrazy na mleku. Przygotowanie kanapek – Podwieczorek w przedszkolu.

- Mali Wspaniali.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 7, IV 8, IV 13, IV 15, IV 18

Czwartek: Wełniane owieczki.

I. Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową – Jakie to zwierzę? Zabawa w kole – Podaj dalej. Poranne zabawy ruchowe- właściwe reagowanie na sygnały dźwiękowe. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II. Zabawa inicjująca zajęcia – Co znajduje się w pojemniku? Rozmowa kierowana pytaniami N. na temat Skąd się bierze wełna? Wykonanie pracy plastycznej Owieczka. Dla każdego dziecka: rysunek owieczki wycięty z kartki z bloku technicznego oraz kawałek kartki z bloku

naciętej do połowy – podstawy dla owieczki, biała włóczka pocięta na kawałki, klej, nożyczki, kredki Cel: rozwijanie sprawności manualnej. Zabawa ruchowa z elementami czworakowania – Na pastwisku.

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Wilk i owce, zabawy inspirowane przez dzieci, z wykorzystaniem sprzętu terenowego.

-Gimnastyka ogólnorozwojowa\zestaw ćwiczeń.

III. Zabawa kształtująca wyobraźnię – Podaj kłębek. Zabawa rozwijająca kompetencje językowe – Jakie zwierzę…? Zabawa ruchowa do tekstu piosenki Jak powstaje chleb.

Punkty z obszarów podstawy programowej

I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 7, IV 8, IV 18

Piątek: Wiem już dużo o mleku...i mące.

I. Zabawy w kąciku tematycznym Sklep spożywczy. Kolorowanie rysunków. Poranne zabawy ruchowe- właściwe reagowanie na sygnały dźwiękowe. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II. Zabawa ilustrująca piosenkę Jak powstaje chleb. Poznanie różnych rodzajów pieczywa i produktów mlecznych. Cel: rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych. Zabawa integracyjna ze śpiewem – Mało nas...

Łączenie składników z gotowymi produktami. Utrwalanie wyglądu i nazwy koloru pomarań­czowego.

Łączenie składników z gotowymi produktami. Nazywanie gotowych produktów mlecznych (śmietana, masło, jogurt).

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Bądź jak…, zabawy w piaskownicy, zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość – Biały jak...

III. Zabawy plasteliną – Jajka. Zabawy badawcze z wykorzystaniem mąki i mleka. Quiz sprawdzający wiedzę – Co z czego otrzymujemy.

- J. angielski

 

- Ponadto codzienna praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

Opracowała Justyna Kopij


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-14