To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

Harmonogram zajęć dodatkowych w Grupie Zielonej.

J.angielski GIMNASTYKA WARSZTATY PLASTYCZNE MALI WSPANIALI RYTMIKA LOGORYTMIKA

poniedziałek

10.00-10.30

piątek

10.00-10.30

wtorek

9.30-10.00

czwartek

9.00-9.30

wtorek

11.00-12.00

wtorek

12.00-12.30

czwartek

10:00-10.30

wtorek
14:00-14.30

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIEONEJ 01-05.04.2019r. 

Temat kompleksowy: Wiosenne powroty.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- wzbogacanie wiedzy o ptakach,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

-wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną,

- rozwijanie spostrzegawczości,

-rozwijanie poczucia rytmu,

- rozwijanie sprawności manualnej

- usprawnianie umiejętności liczenia,

- rozwijanie zainteresowania przyrodą,

- rozwijanie sprawności ruchowej,

-rozwijanie sprawności rąk,

-poszerzanie mowy czynnej,

-rozwijanie umiejętności matematycznych.

 

MPPL: Rozwijanie prawidłowego toru oddechowego.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, I 6, II 1, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 14, IV 18

Poniedziałek: Powroty ptaków.

I. Wzbogacanie kącika książki o albumy i książki o ptakach. Zabawa dydaktyczna Gdzie siedzi ptak? Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II. Ćwiczenia oddechowe Piórka. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Powrót bociana. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Cele: rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy o ptakach. Prezentowanie zdjęć ptaków powracających do Polski wiosną. Zapoznanie z budową ptaka. Zabawa ruchowa Powroty ptaków.

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.

J. Angielski.

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Na łące, zabawa bieżna Zapach wiosny.

III. Ćwiczenie słuchowe Kto cię woła? Zabawa konstrukcyjna Budki lęgowe dla ptaków. Zabawa dydaktyczna Kolorowe ptaki. Zabawa ruchowa Powroty ptaków.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 18

Wtorek: Żabki i bocian.

I. Wyszukiwanie obrazków bociana wśród innych obrazków. Zabawa ortofoniczna Bocianie klekotanie. Słuchanie odgłosów przyrody. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci..

II. Wypowiadanie zdań z odpowiednim natężeniem. Osłuchanie z piosenką Zielona wiosna. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Cel: wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną. Wskazywanie różnic i podobieństw między obrazkami.Opowiadanie o tym, co robią ptaki wiosną. Kończenie rysowania ptaków według wzoru. Zabawa ruchowa Gra w zielone. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.

Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Plastyka.

III. Kolorowanie rysunków bociana i żaby. Zabawa dydaktyczna Żaba i bocian. Improwizacje ruchowe do piosenki Zielona wiosna.

- Logorytmika.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 15, IV 18

Środa: Malowane wiosenne kwiaty.

I. Zabawa ruchowa na powitanie – Witamy wiosenkę. Ćwiczenia w spostrzeganiu – Ence-pence. Zabawa Guzik z pętelką. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

II. Zabawa Ene, due, rabe. Układanie chodniczka w kolorach kojarzących się z wiosną. Eksperymenty plastyczne: Jak powstają kolory wiosny? Zabawa matematyczna Sadzimy wiosenne kwiaty. Cele: usprawnianie umiejętności liczenia, doliczanie do podanej liczby i odliczanie od podanej liczby (o jeden element więcej lub o jeden element mniej). Kolorowanie rysunku krokusów na fioletowo. Oglądanie zdjęć innych kwiatów kwitnących wiosną.

Zabawy na świeżym powietrzu: działanie przyrodnicze Rabata z kwiatami, zabawa bieżna Berek ence-pence.

III. Układanie par i łańcuszków logicznych – Co do czego pasuje? Zabawa słowami Dokończ słowo. Zabawa ruchowa Wiosenna powódź.

- Mali Wspaniali.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 18

Czwartek: Ptasie trele.

I. Zabawa na powitanie Re, re, kum, kum. Ćwiczenia grafomotoryczne Skoki żabki. Zabawa ruchowa Gram w kolory. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II. Zabawa ruchowa Przylot bocianów. Zabawa dydaktyczna Przeczenia. Zabawa ruchowa Wszystko co lata. Praca plastyczna Pan bocian. Cel: rozwijanie sprawności rąk.

Rysowanie bociana po śladzie. Kolorowanie dzioba i nóg bociana na czerwono. Przyklejanie czarnej i zielonej bibuły w zaznaczonych miejscach.

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa wzmacniająca mięśnie warg – Dzioby ptaków, spacer w najbliższej okolicy w poszukiwaniu ptaków i ich gniazd.

Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

III. Ćwiczenia grafomotoryczne Lot ptaka. Zabawa matematyczna Kukułka. Utrwalanie piosenki Zielona wiosna. Zabawa ruchowa Raz, dwa, trzy, bocian patrzy.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 14, IV 15, IV 18

Piątek: Kto do nas wraca na wiosnę.

I. Ćwiczenie ortofoniczne Głosy ptaków. Ćwiczenie grafomotoryczne Ślady ptaków. Słuchanie nagrania utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprwności fizycznej dzieci.

II. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty. Rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza. Cel: rozwijanie mowy czynnej. Zabawa matematyczna Żabki w stawie. Kończenie zdania Ptaki wracają do Polski z ciepłych krajów, bo... Zabawa dydaktyczna Zobacz, gdzie jest jaskółka. Zabawa ruchowa Ptaki, do gniazd. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.

gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola – rozmowy o pogodzie, zabawa ruchowa Powrót ptaków.

III. Układanie puzzli przedstawiających ptaki powracające wiosną do kraju. Praca plastyczna Bociek. Rozwiązywanie zagadek dotyczących ptaków powracających na wiosnę do Polski. Zabawa ruchowa Powroty ptaków.

- Ponadto codzienna praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

Opracowała Justyna Kopij.

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-29