Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1)  10.30 – 11.00

gimnastyka korekcyjna

 

2)  13.00 – 14.00

warsztaty plastyczne

 

język angielski - wakat

 

 

 

 

 

 

 

1) 10.00 – 10.30

rytmika

2) 13:30 - 14:00

religia - wakat

 

 

 

 

 

 

 

 

1)9:50 – 10.20

logo-rytmika

 

2) 10.30 – 11.00

Gimnastyka korekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

1) 12.20 – 12:50

religia - wakat

 

2) 13.00 – 13.30

Mali Wspaniali

 

 

 

 

 

 

 

1) 9.00 – 9.40

Dziadek Bach lub teatrzyk w przedszkolu

 

2) 11:45 - 12:30

Gimnastyka umysłu

 

język angielski - wakat

 

 

 

 

 

Wykaz zajęć dodatkowych.

 

 • Koncerty Dziadka Bacha raz w miesiącu w piątek.

WYJŚCIA.

- 12.04.2018 (czwartek) - godzina 9.40 wychodzimy do SP nr 12 na zajęcia w ramach dni otwartych szkoły.

- 17.04.2018r (wtorek) - godzina 9.20 wychodzimy z przedszkola do Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 15, 16.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4, 5.

 

Dla gr. „Zielonej” od 9.04.2018r do 13.04.2018r

Tematyka „ Praca rolnika.”

PONIEDZIAŁEK: Pracowity tydzień rolnika.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 5, 6, 7, 8. II: 7, 11. III: 4, 8, 9. IV: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
 • „Stary Donald farmę miał” – rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 15. Zabiegi higieniczne.

II.

 • „O czym będziemy rozmawiać w tym tygodniu?” – rozwiązywanie rebusów.
 • Praca z KP 3.25 – cięcie i układanie obrazka.
 • ,,Na podwórku’’ – słuchanie wiersza, rozmowa na temat wiersza.
 • „Praca rolnika” – utrwalenie nazw czynności wykonywanych przez rolników w ciągu dnia.
 • „Dzień rolnika” – rozwijanie logicznego myślenia.
 • „Co robi rolnik?” – ćwiczenia w czytaniu, zabawa słownikowa.
 • „Jak wygląda praca rolnika wiosną, latem, jesienią i zimą?” – zabawa dydaktyczna.
 • Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • Zabawy swobodne w Sali.

III.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 •  „W zagrodzie” – doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 8.
 • Warsztaty plastyczne.
 • „Czy każdy rolnik robi to samo?” – odczytywanie nazw zawodów oraz czytanie globalne, wzbogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci.

 

WTOREK: Maszyny w gospodarstwie.

Realizacja podstawy programowej : I: 1, 5, 6, 7, 8. II: 7, 11. III: 4, 8, 9. IV: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
 • „Stary Donald farmę miał” – rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 15.
 • Zabiegi higieniczne.

II.

 • „Praca w zagrodzie” – rozmowa, zwrócenie uwagi na maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy rolnika.
 • „Jakie to maszyny?” – zagadki słuchowe.
 • Praca z Cz 58–59 – ćwiczenia w czytaniu.
 • „Jak wyglądała praca na wsi dawniej, a jak wygląda dziś?” – nazywanie urządzeń i maszyn służących do pracy w rolnictwie dawniej i dziś.
 • „Taczki” – zabawa ruchowa.
 • „Traktor z przyczepą” – praca plastyczno-techniczna zgodnie z instrukcją.
 • Rytmika.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

III.

 • „Policz i zrób tyle”, „Garaże dla maszyn rolniczych” – zabawy matematyczne.
 • Dyktando matematyczne w przestrzeni – utrwalenie kierunków, przeliczanie liczebnikami porządkowymi w zakresie 8.
 • „Nosimy worki” – zabawa ruchowa.
 • „Traktory” – gimnastyka buzi i języka.
 • Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci.

 

ŚRODA: Od buraka do lizaka.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 5, 6, 7, 8. II: 7, 11. III: 4, 8, 9. IV: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18..

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
 • „Stary Donald farmę miał” – rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 15.
 • Zabiegi higieniczne.

II.

 • „Od buraka do lizaka” – praca z wierszem, układanie historyjki obrazkowej.
 • Praca z PiL 58 – rozwiązywanie rebusów, pisanie wyrazów po śladzie.
 • „Taczki” – zabawa ruchowa, wdrażanie do współpracy w parach.
 • „Słodka opowieść” – słuchanie opowiadania A. Cholewy, rozmowa na temat roślin, z których pozyskujemy cukier.
 • „Czy jedzenie słodyczy, które zawierają dużo cukru jest zdrowe?” – rozmowa dotycząca szkodliwości słodyczy
 • .Logo-rytmika/ terapia logopedyczna.
 • Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • Zabawy dowolne w sali.

III.

 • „Rzucam Ci piłkę i mówię część słowa, a ty mi powiedz, jaka jest druga połowa” – zabawa słuchowa.
 • „Prawda – fałsz” – ćwiczenia słownikowe, kształtowanie logicznego myślenia.
 • „Cebulka i buraczek” – zabawa ruchowa ze śpiewem.
 • „Zwierzęta do domu?” – przygotowanie gry-ściganki.
 • Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci.

 

CZWARTEK: Jak powstaje chleb.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 5, 6, 7, 8. II: 7, 11. III: 4, 8, 9. IV: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • „Dobieramy wyrazy w pary” – rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 15.
 • Zabiegi higieniczne.

II.

 • „Żyto i chleb” – słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego, dokonywanie analizy i syntezy tekstu; wskazywanie zawodów, które przyczyniają się do powstania chleba.
 • Wyjście do Szkoły Podstawowej nr 12 – udział dzieci w zajęciach otwartych.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

III.

 • Praca z PiL 59 – przeliczanie w zakresie 8.
 • Mali Wspaniali.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.
 • Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci.

 

PIĄTEK: Jeszcze o chlebie.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 5, 6, 7, 8. II: 7, 11. III: 4, 8, 9. IV: 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

I.

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.;
 • „Stary Donald farmę miał” – rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 15.
 • Zabiegi higieniczne.

II.

 • Spotkanie z Dziadkiem Bachem.
 • „Abecadło o chlebie” – praca z wierszem W. Bełzy, zwrócenie uwagi na zawody, które przyczyniają się do powstania chleba; nauka wiersza na pamięć.
 • „Wiatraczki” – zabawa ruchowa.
 • Praca z KP 3.26 – układanie historyjki obrazkowej.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

III.

 • Gimnastyka umysłu.
 • „Jakie to zboże?” – rozpoznawanie zbóż po ziarenkach, nazywanie ich i przyporządkowywanie do obrazka przedstawiającego kłos.
 • „Gra w zielone” – doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów podstawowych.
 • Zabawy tematyczne w kącikach według wyboru dzieci.

 

Ponadto praca indywidualna z dziećmi lub w małych zespołach.

Zabawy dowolne.

 

 

 

Opracowała Małgorzata Żmudzińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-04-13