To takie proste!
Przedszkole nr 48 we Wrocławiu
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

BIEŻĄCE OGŁOSZENIA GRUPY ZIELONEJ:

 • Koncerty Dziadka Bacha raz w miesiącu w piątek

 • Jesienna wycieczka do Humanitarium 26.09.2017. Temat warsztatów „Woda”. Koszt pokrywa RR i dotacja

 • Jesienny festyn w ogrodzie 5.10.2017r

 • Wyjście do NFM. Warsztaty pt. „W krainie kasztanów”, 20.10.2017. Koszt 10 zł. + 2 bilety.

 • Wyjście do Teatru (Pasaż Grunwaldzki) na przedstawienie pt „Przygody Baltazara Gąbki”, 27.11.2017r. Koszt 20 zł.

 • Wyjście do NFM. Warsztaty pt. „Królowa Śniegu w karnawale”.22.02.2018r. Koszt 10 zł + 2 bilety

 • Wyjście do Teatru (Pasaż Grunwaldzki) na przedstawienie pt. „Ach ta Pipi”. Opłata z RR.

 • 28.09.2017r. wyjście na Politechnikę Wrocławską - warsztaty pt.: ,,Maluch eksperymentuje''.

 • 28.11.2017r. wycieczka do fabryki bombek w Krośnicach.Koszt 20 zł + koszt autokaru (zostanie podany później).

 • 25.09.2017r. - Jesienna Sesja Fotograficzna.

Prosimy także o dostarczenie:

- zaświadczeń od lekarza o alergiach,

- zaświadczeń dotyczących potrzeby gimnastyki korekcyjnej dla dziecka (w jakim zakresie) 

- wypełnionych upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby nie będące rodzicami i opiekunami prawnymi

- informacji o potrzebie zajęć z religii.

- małych zdjęć dzieci do tablicy motywacyjnej

- 10 biletów ulgowych MPK

 

____________

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIELONEJ

Miesiąc: Wrzesień 18.09-022.09 2017r.

Temat kompleksowy: „Ja, ty, środowisko.”

 

1. Poniedziałek: Moje ciało.

I.

- Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań-stwarzanie warunków do zabaw konstrukcyjnych, gier planszowych dzieci. Zachęcanie do zabaw w małych grupach.

- Zestaw ćwiczeń porannych nr 2-ćwiczenia właściwego reagowania na sygnały wzrokowe, ćwiczenia dużych partii mięśni. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II.

- ”Spójrz w lustro''-zabawa dydaktyczna w parach. Rozpoznawanie części ciała i podawanie ich nazw. Zabawa ilustracyjna do piosenki ,,Głowa, ramiona''.

- ,,Po mojej prawej stronie jest...'' zabawa dydaktyczna. Ćwiczenia poszerzające pole widzenia, przygotowanie do nauki czytania.

-  Wykonanie zadań z KP 1.8- analiza i synteza słuchowa wyrazów oraz ćwiczenie percepcji słuchowej.

- Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

III. 

- ,,Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2-rozwijanie sprawności motorycznej.

- Kształtowanie umiejętności wysłuchiwania rymów. Wykonanie zadań w Cz 8- dobieranie rymujących się par wyrazów.

- Lepienie z plasteliny postaci człowieka.

 

2. Wtorek: Moje zmysły.

I.

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań –stwarzanie warunków do swobodnej zabawy.

- Ćwiczenia poranne, zestaw -rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II.

- Zabawy badawcze-wdrażanie do czynnego uczestnictwa w zabawach badawczych. Zapoznanie z pojęciem zmysł. Nauka wyciągania wniosków, próby dopasowywania przedmiotu do zmysłu, jakim go odbieramy.

- Wykonanie zadań w Cz 9-przypisywanie obrazka do zmysłu.

- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
- Rytmika.

III.

- ,,Czytankowo'' – słuchanie tekstów literackich, rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

- ,,Supełek''-zabawa z wykorzystaniem KP 1.2.

- ,,Dzieci i drzewa'' -zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

3.Środa: Higiena.

I.

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań- stwarzanie warunków do zabaw konstrukcyjnych, przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych i układanek. Zachęcanie do zabawy w małych grupach.

- Powitanka . Utrwalanie znajomości piosenki przewodniej.

- Zestaw ćwiczeń porannych- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II

- ,,Czystość to zdrowie'' Iwona Salach- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu utworu oraz wyciąganie wniosków z jego treści.

- ,,Do czego służy''- zabawa dydaktyczna mająca na celu kształtowanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów służących do utrzymania higieny własnej i higieny otoczenia. Wdrażanie do przestrzegania etapów mycia rąk.

- ,,Wykonanie zadań z KP 1.10-wycinanie po linii prostej , układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej.

- Gimnastyka korekcyjna zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

III.

- ,,Co lubimy''-zabawa orientacyjno-porządkowa.

- ,,Gimnastyka buzi i języka''- zabawy logopedyczne usprawniające narządy mowy

- Wykonanie zadań w PIL 5.

 

4. Czwartek: Na pomoc.

I.

- ,,Czytankowo''- oglądanie książek zgromadzonych w kąciku książki, słuchanie.

- Ćwiczenia poranne-doskonalenie sprawności ruchowej. Doskonalenie pamięci. Przestrzeganie reguł zabawy.

- ,,Powitanka'' utrwalanie znajomości piosenki przewodniej.

II.

-  „Kto to taki''-Rozwiązywanie zagadek słuchowych, kształtowanie umiejętności posługiwania się numerami alarmowymi

- Wykonanie zadań z KP1.11-dopasowywanie numerów telefonów do instytucji niosących pomoc ludziom. Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz sprawności grafomotorycznej.

- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym ćwiczenia właściwego reagowania na polecenia nauczyciela ;sygnał wzrokowy lub dzwiękowy..

- Warsztaty plastyczne.

III.

- Wykonanie zadań W 3 , wycinanie obrazków, ukladanie z nich historyjki 4 elementowej, opowiadanie historyjki obrazkowej.

- Udział w próbnej ewakuacjiz budynku z przedszkola.

- Czerpanie radości z zabaw dowolnych.

 

5. Piątek:Dbamy o środowisko.

I.

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci, stwarzanie warunków do zabawy przy stolikach z wykorzystaniem gier planszowych i układanek.

- Ćwiczenia poranne - Doskonalenie sprawności ruchowej. Doskonalenie pamięci. Przestrzeganie reguł zabawy.

II.

- ,,Wszędzie czysto'' Iwona Salach – wdrażanie do uważnego słuchania wiersza.
- Wykonanie zadań w Kp 1.12- czytanie globalne wyrazów ,,tak, nie''. Wskazywanie prawidłowych zachowań proekologicznych.

- Kształtowanie umiejętności ekologicznych poprzez udział w akcji sprzątania świata.

III.

- ,,Segregujemy odpady''. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy oraz przeliczania w zakresie możliwości dzieci w zabawie matematycznej.

- Wykonywanie zadań w Pil6- ćwiczenia w klasyfikowaniu, liczeniu, odzwierciedlaniu liczby elementów za pomocą zbiorów zastępczych.

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci.

 

 

 

Codzienne zabawy swobodne oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

Codzienne zestawy zabaw porannych oraz zabawy ruchowe.

 

Codzienne zajęcia logopedyczne w ramach MPPL.

 

Praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIELINEJ

11.09-15.09.2017r.

Temat kompleksowy: Moja miejscowość.
 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

  MPPL - Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Wybrzmiewanie pierwszej głoski w wyrazach, podział wyrazów na sylaby.

   

 • Poniedziałek: Mój dom.

I.

 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przeglądanie czasopism, albumów przedstawiających różne budynki (współczesne), katalogi projektów domów; rozmowy na temat ilustracji; praca indywidualna z dziećmi.

 • „Dom” – zagadki słuchowe z płyty CD.

 • Zestaw ćw. porannych nr I.

  II.

 • „Domy i domki” – rozmowa z dziećmi na temat budynków Wskazanie cech różniących budynki (wielkość, kształt), podobieństw.

 • Wyjaśnianie powiedzenia: Tam dom twój, gdzie serce twoje.

 • „Budujemy domy” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.

 • „Tyle, ile” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem KP 1.4 – liczenie wyróżnionych elementów.

 • Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

  III

 • „Kolory” – zabawa ruchowa.

 • „Mój dom” – zabawa plastyczna, kolaż.

 • „Podaj swój adres” – zabawa dydaktyczna, nauka i utrwalenie znajomości swojego adresu. Uświadomienie dzieciom, dlaczego trzeba znać swój adres i komu można go podać.

 • Zabawy swobodne w sali przedszkolnej i w ogrodzie.

 

 1. Wtorek: Mieszkam w mieście.

  I.

 2. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; przeglądanie przyniesionych i zgromadzonych materiałów; rozmowy na ich temat; praca indywidualna z dziećmi.

 3. Powitanka.

 4. „Na ulicy” – zagadki słuchowe.

 5. Zestaw ćw. porannych nr I.

  II

 6. „Nasza miejscowość” – zabawa dydaktyczna; rozmowa na temat miejscowości, tworzenie mapy miejscowości.

 7. „Spacer po mieście” – zabawa dydaktyczna słuchowa z wykorzystaniem KP 1.5; liczenie sylab w wyrazach.

 8. „Miasto” – rozmowa na podstawie wiersza B.Formy oraz ilustracji; udzielanie odpowiedzi na pytania; analiza i synteza słuchowa wyrazów.

 9. „Rower”- zabawa ruchowa (Klanza).

 10. Rytmika.

 11. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego.

  III

 12. „W mieście” – zabawa dydaktyczna; klasyfikowanie.

 13. „Jedziemy tramwajem” – zabawa ruchowa.

 14. „Nasza miejscowość” – zabawa plastyczna, malowanie farbami na papierze w dużym formacie.

 15. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 16. Czytankowo – słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela.

 

 1. Środa: Mieszkańcy wsi.

  I.

 2. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi; wycinanie z czasopism ilustracji zwierząt, pojazdów, przedmiotów, postaci.

 3. Powitanka „Ole, ole” (Klanza)

 4. Zestaw ćw. porannych nr I.

  II.

 5. „Gdzie jesteśmy?” – zagadki słuchowe; odgłosy wsi.

 6. „Mieszkamy na wsi” – zabawa dydaktyczna z Cz 6–7; wypowiedzi dzieci.

 7. „Znajdź swój dom” – zabawa ruchowa z elementem czytania globalnego.

 8. „Kury i jajka” – zabawa z elementem liczenia.

 9. „Miasto i wieś” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie, tworzenie zbiorów.

 10. Logorytmika/ terapia logopedyczna.

 11. Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

 12. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego.

  III.

 13. „Kotek i płotek” – zabawa rozwijająca koordynację ruchowo-słuchowo -wzrokową.

 14. „Do domu” – zabawa graficzna z wykorzystaniem PiL 3.

 15. „Walka kogutów” - zabawa ruchowa z elementem siłowania.

 16. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna.

 17. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

4. Czwartek: Bezpiecznie do przedszkola

I.

 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z potrzeb rozwojowych.

 • Powitanka „Ole, ole” (Klanza)

 • Zestaw ćw. porannych nr I.

  II.

 • „Odblaskowe światełka” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza; udzielanie odpowiedzi na pytania. Budowanie dłuższych wypowiedzi.

 • „Na ulicy” – zabawa ruchowa ilustracyjna.

 • „Przejście przez ulicę” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP 1.6; porządkowanie czynności wykonywanych podczas przechodzenia przez ulicę; nadawanie tytułów obrazkom; wykonanie „Kodeksu bezpiecznych kroków”.

 • Spacer do najbliższego przejścia dla pieszych, zwrócenie uwagi na znaki, sygnalizator.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, piłek i ringo.

  III.

 • „Samochody” - zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca.

 • „Ruch uliczny” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 4; przeliczanie porównywanie liczebności zbiorów.

 • „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.

 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

   

  5. Piątek: Na ulicy.

  I.

 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

 • „Odblaskowe światełka” – słuchanie wiersza , próba nauki wiersza na pamięć.

 • Zestaw ćw. porannych nr I.

  II.

 • Spotkanie z Dziadkiem Bachem.

 • „Piosenka sygnalizatora” – osłuchanie z piosenką, zabawy rytmiczno -ruchowe przy melodii piosenki. Nauka pierwszej zwrotki.

 • „Pojazdy na ulicy” – zabawa dydaktyczna z liczeniem z wykorzystaniem KP 1.7.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego, skakanek, kręgli – tworzenie miasteczka ruchu drogowego.

  III.

 • „Na ulicy” – zabawa ruchowa przy muzyce.

 • „Miasteczko ruchu drogowego” – zabawa tematyczna z wykorzystaniem elementów z W 2.

 • „Piosenka sygnalizatora” – nauka słów drugiej zwrotki piosenki.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, lub w sali.

 

 

- Ponadto codzienna praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

Opracowała M. Żmudzińska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIELONEJ
MIESIĄC wrzesień 04.09-08.09 2017r.
Temat kompleksowy: „W moim przedszkolu.”

 

Poniedziałek: W moim przedszkolu.

 

I. ,,Szukam kolegi” -zabawa orientacyjno – porządkowa.
    Zestaw ćwiczeń porannych nr 1-ćwiczenia właściwego reagowania na sygnały dźwiękowe.
    
Rozrzucone zabawki-zabawa orientacyjno-porządkowa.

II. Opowiadanie ,,Nowy i nowa”'-rozmowa na temat treści utworu, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i mowy.
    ,,Jestem'' zabawa integracyjna -aktywizowanie do wspólnej zabawy.
   ,,Gdzie supełek''-zabawa dydaktyczna posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni. ,,Gdzie supełek''-zabawa z wykorzystaniem KP 1.1
     Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

III. ,,Ułóż tak samo,,-zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem W 1.
     ,,Dzieci do przedszkola-dzieci na boisko''-zabawa orientacyjno-porządkowa.
     Wizytówki-ćwiczenie percepcji wzrokowej.

 

Wtorek: W moim przedszkolu.

 

I. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań –stwarzanie warunków do swobodnej zabawy.

  Ćwiczenia poranne, zestaw -rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II.  ,,Piosenka dla supełka''. Zabawy ruchowo-rytmiczne przy melodii piosenki, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie percepcji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie percepcji słuchowej
     ,,Podaj dalej'' – zabawa inegracyjna.
     Liczenie sylab ''zabawa słuchowa z wykorzystaniem KP 1.2. ,
     Rytmika.

III. ,,Czytankowo'' – słuchanie tekstów literackich, rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
     ,,Supełek''-zabawa z wykorzystaniem KP 1.2.
     ,,Dzieci i drzewa'' -zabawa orientacyjno-porządkowa.

 

Środa: Dzień w przedszkolu.

 

 1. ,,Kąciki ''-etykietowanie, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej.
  Powitanka . Utrwalanie znajmości piosenki przewodniej.
  Zestaw ćwiczeń porannych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

 2. ,,Dzień w przedszkolu''-rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji, porządkowanie zdarzeń.
  ,,To lubię ''zabawa plastyczna, malowanie farbami.
  Gimnastyka korekcyjna zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
  Zabawa taneczna przy piosence przewodniej.

III ,,Myślę o...''zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem zeszytu PIL 2 .
    Ustalenie zasad dyżurów w sali.
    Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci.

 

Czwartek: Przedszkolny savoir vivre.

 

 1. ,,Czytankowo''- oglądanie książek zgromadzonych w kąciku książki, słuchanie.
  Ćwiczenia poranne-doskonalenie sprawności ruchowej. Doskonalenie pamięci. Przestrzeganie reguł zabawy.
  ,,Powitanka'' utrwalanie znajomości piosenki przewodniej.

 2. „Tak czy tak''-praca z KP 1.3, ocena zachowania dzieci. .
  Rób tak , nie rób tak''-zabawa naśladowcza.
  ,,Kodeks super przedszkolaka''–rozmowa z dziećmi, omówienie i spisanie umowy dotyczącej właściwego zachowania w grupie .
  ,,Dobry kolega zabawa pantomimiczna.
  Warsztaty plastyczne.

 3. ,,Nie chcę cię znać''-zabawa taneczna w parach.
  ,,Nasz kolega'' zabawa plastyczna.
  Zabawy dowolne – pomaganie kolegom i koleżankom w codziennych sytuacjach.

 

Piątek: Pomagamy sobie.

 

 1. Powitanka. Utrwalanie znajomości piosenki przewodniej.
  Ćwiczenia poranne - Doskonalenie sprawności ruchowej. Doskonalenie pamięci. Przestrzeganie reguł zabawy.

 2. ,,Razem weselej''- rozmowa na temat ilustracji w Cz 4-5. Układanie zdań-podpisów pod obrazkami. Analiza słuchowa zdań , liczenie wyrazów w zdaniu.
  ,,Supełek ''zabawy przy piosence.
  ,,Pomocne ramię''-zabawa integracyjna.

 3.  ,,Co kto lubi''- zabawa integracyjna.
  ,,Czytankowo''- słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela lub z audiobooków..
  Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci.

Codzienne zabawy swobodne oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Codzienne zestawy zabaw porannych oraz zabawy ruchowe.

Codzienne zajęcia logopedyczne w ramach MPPL.

Praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-09-18