To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

Harmonogram zajęć dodatkowych w Grupie Zielonej.

J.angielski GIMNASTYKA WARSZTATY PLASTYCZNE MALI WSPANIALI RYTMIKA LOGORYTMIKA

poniedziałek

10.00-10.30

piątek

10.00-10.30

wtorek

9.30-10.00

czwartek

9.00-9.30

wtorek

11.00-12.00

wtorek

12.00-12.30

czwartek

10:00-10.30

wtorek
14:00-14.30

Najważniejsze Wydarzenia

   Prosimy  o przynoszenie mokrych i suchych chusteczek.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIEONEJ 24-28.06. 2019r.

 

Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

-rozwijanie koncentracji uwagi,

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

-rozwijanie sprawności narządów mowy,

-rozwijanie umiejętności plastycznych,

-rozwijanie zasobu słownictwa,

-umuzykalnianie dzieci,

-rozwijanie wiedzy dotyczącej świata zwierząt,

-utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą,

-poznawanie prawidłowej artykulacji głoski cz,

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

 

MPPL: Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy.

 

Punkty z obszarów podstawy programowej:

 

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 15

 

Poniedziałek: Wakacyjne wędrówki.

I. Zabawa plastyczna Kolorowe kulki. Zabawa matematyczna Lodowe kulki. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprwności fizycznej dzieci

II. Zabawa na powitanie Witam wszystkich, którzy... Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wakacje. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji w książce. Zabawa ortofoniczna Wakacyjna wycieczka. Pożegnanie z Olkiem i Adą (na podstawie ilustracji w książce). Zabawa ruchowa Pożegnanie, powitanie.

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa tematyczna w piaskownicy – Lodziarnia, zabawa ruchowa Lodowe figurki.

III. Ćwiczenia małej motoryki – W lodziarni. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.

 

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

 

Wtorek: Wakacyjna podróż pociągiem.

I. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem książek z kącika książki. Ćwiczenia słuchowe Szybko czy wolno? Zabawa językowa Co to za bilet? Zabawy ruchowe- rozwijanie sprwności fizycznej dzieci.

II. Wprowadzenie – wykonanie biletów. Osłuchanie się ze słowami i melodią piosenki Wakacyjna wyliczanka. Rozmowa na podstawie piosenki. Nauka refrenu piosenki Wakacyjna wyliczanka fragmentami, metodą ze słuchu. Ćwiczenia ortofoniczne Jedzie pociąg... Zabawa ruchowa przy piosence Wakacyjna wyliczanka. Cel: umuzykalnianie dzieci. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.Zabawy na świeżym powietrzu:obserwacje przyrodnicze na terenie ogrodu przedszkolnego.

Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

III. Układanie puzzli – Pociągi.

- Logorytmika.

 

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 12, IV 14, IV 15

 

Środa: Ahoj, przygodo!

I. Zabawa na powitanie Ahoj, przygodo! Zabawa naśladowcza Cisza na morzu. Zabawy ruchowe- rozwijanie sprwności fizycznej dzieci.

II. Nauka I zwrotki piosenki Wakacyjna wyliczanka. Zabawa dydaktyczna W porcie. Układanie sylwety żaglówki z figur geometrycznych. Cel: utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci.

Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego przez N. i dzieci (poprzez dopowiadanie przez nie nazw obrazków). Kolorowanie łódek i wody. Zabawa ruchowa Olek i Ada jadą na wakacje. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa Jedzie pociąg, zabawa ruchowa z elementem celowania – Kto potrafi trafić?

III. Ćwiczenia orientacji przestrzennej – Gdzie jest muszla? Zabawa z chustą animacyjną – Morskie fale. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe.

- Mali Wspaniali.

 

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

 

Czwartek: Bezpiecznie nad wodą.

I. Zabawa graficzna Fale morskie. Zabawy ruchowe- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

II. Kolorowanka Żaglówka. Rozmowa na temat przyjaźni zawartych w przedszkolu. Ćwiczenia oddechowe Która żaglówka popłynie dalej? Rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe. Cel: utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowo-naśladowcza Wyspy, zabawa bieżna – Wejście do portu.

Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

III. Rozmowa na temat: Co robić, gdy zgubię się na wakacjach? Ćwiczenia słuchowe Kto ostatni? Zabawa ruchowa przy piosence Wakacyjna wyliczanka.

 

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

 

Piątek: Do zobaczenia po wakacjach.

I. Zabawa językowa Co lata, pływa...? Zabawa pantomimiczna Czym jadę w podróż? Zabawy ruchowe - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

II. Zabawa ruchowa Sałatka owocowa. Zabawa językowa Czym wyruszę na wakacje? Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich pobytu w przedszkolu. Zabawa ruchowa Wędrówka górskim szlakiem. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zestaw ćwiczeń ruchowych- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zabawy na świeżym powietrzu: spacer po okolicy przedszkola – porównywanie różnic w krajobrazie, zabawy ruchowe inspirowane przez dzieci, z zastosowaniem sprzętu terenowego.

III. Śpiewanie piosenki Wakacyjna wyliczanka. Porządkowanie kącików tematycznych. Kolorowanie kolorowanek. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe

 

- P

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIEONEJ 24-28.06. 2019r.

 

Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-rozwijanie koncentracji uwagi,

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

-rozwijanie sprawności narządów mowy,

-rozwijanie umiejętności plastycznych,

-rozwijanie zasobu słownictwa,

-umuzykalnianie dzieci,

-rozwijanie wiedzy dotyczącej świata zwierząt,

-utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą,

-poznawanie prawidłowej artykulacji głoski cz,

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

MPPL: Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 15

Poniedziałek: Wakacyjne wędrówki.

I. Zabawa plastyczna Kolorowe kulki. Zabawa matematyczna Lodowe kulki. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprwności fizycznej dzieci

II. Zabawa na powitanie Witam wszystkich, którzy... Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wakacje. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji w książce. Zabawa ortofoniczna Wakacyjna wycieczka. Pożegnanie z Olkiem i Adą (na podstawie ilustracji w książce). Zabawa ruchowa Pożegnanie, powitanie.

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa tematyczna w piaskownicy – Lodziarnia, zabawa ruchowa Lodowe figurki.

III. Ćwiczenia małej motoryki – W lodziarni. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

Wtorek: Wakacyjna podróż pociągiem.

I. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem książek z kącika książki. Ćwiczenia słuchowe Szybko czy wolno? Zabawa językowa Co to za bilet? Zabawy ruchowe- rozwijanie sprwności fizycznej dzieci.

II. Wprowadzenie – wykonanie biletów. Osłuchanie się ze słowami i melodią piosenki Wakacyjna wyliczanka. Rozmowa na podstawie piosenki. Nauka refrenu piosenki Wakacyjna wyliczanka fragmentami, metodą ze słuchu. Ćwiczenia ortofoniczne Jedzie pociąg... Zabawa ruchowa przy piosence Wakacyjna wyliczanka. Cel: umuzykalnianie dzieci. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.Zabawy na świeżym powietrzu:obserwacje przyrodnicze na terenie ogrodu przedszkolnego.

Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

III. Układanie puzzli – Pociągi.

- Logorytmika.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 12, IV 14, IV 15

Środa: Ahoj, przygodo!

I. Zabawa na powitanie Ahoj, przygodo! Zabawa naśladowcza Cisza na morzu. Zabawy ruchowe- rozwijanie sprwności fizycznej dzieci.

II. Nauka I zwrotki piosenki Wakacyjna wyliczanka. Zabawa dydaktyczna W porcie. Układanie sylwety żaglówki z figur geometrycznych. Cel: utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci.

Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego przez N. i dzieci (poprzez dopowiadanie przez nie nazw obrazków). Kolorowanie łódek i wody. Zabawa ruchowa Olek i Ada jadą na wakacje. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa Jedzie pociąg, zabawa ruchowa z elementem celowania – Kto potrafi trafić?

III. Ćwiczenia orientacji przestrzennej – Gdzie jest muszla? Zabawa z chustą animacyjną – Morskie fale. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe.

- Mali Wspaniali.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

Czwartek: Bezpiecznie nad wodą.

I. Zabawa graficzna Fale morskie. Zabawy ruchowe- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

II. Kolorowanka Żaglówka. Rozmowa na temat przyjaźni zawartych w przedszkolu. Ćwiczenia oddechowe Która żaglówka popłynie dalej? Rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe. Cel: utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowo-naśladowcza Wyspy, zabawa bieżna – Wejście do portu.

Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

III. Rozmowa na temat: Co robić, gdy zgubię się na wakacjach? Ćwiczenia słuchowe Kto ostatni? Zabawa ruchowa przy piosence Wakacyjna wyliczanka.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

Piątek: Do zobaczenia po wakacjach.

I. Zabawa językowa Co lata, pływa...? Zabawa pantomimiczna Czym jadę w podróż? Zabawy ruchowe - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci

II. Zabawa ruchowa Sałatka owocowa. Zabawa językowa Czym wyruszę na wakacje? Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich pobytu w przedszkolu. Zabawa ruchowa Wędrówka górskim szlakiem. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zestaw ćwiczeń ruchowych- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zabawy na świeżym powietrzu: spacer po okolicy przedszkola – porównywanie różnic w krajobrazie, zabawy ruchowe inspirowane przez dzieci, z zastosowaniem sprzętu terenowego.

III. Śpiewanie piosenki Wakacyjna wyliczanka. Porządkowanie kącików tematycznych. Kolorowanie kolorowanek. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe

- Ponadto codzienna praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

Opracowała Justyna Kopij.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-23