To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

Harmonogram zajęć dodatkowych w Grupie Zielonej.

J.angielski GIMNASTYKA WARSZTATY PLASTYCZNE MALI WSPANIALI RYTMIKA LOGORYTMIKA

poniedziałek

10.00-10.30

piątek

10.00-10.30

wtorek

9.30-10.00

czwartek

9.00-9.30

wtorek

11.00-12.00

wtorek

12.00-12.30

czwartek

10:00-10.30

wtorek
14:00-14.30

Najważniejsze Wydarzenia

   Prosimy  o przynoszenie przez dzieci butelki z wodą do picia dla dzieci (podpisana imieniem i nazwiskiem).

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIEONEJ 17- 21.06 2019r.

Temat kompleksowy: Wakacyjne podróże.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-rozwijanie mowy,

- umuzykalnianie dzieci,

-pobudzanie ciekawości badawczej,

-utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach,

- utrwalanie imienia i nazwiska/adresu,

-rozwijanie motoryki małej,

-precyzyjne wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

MPPL: Ćwiczenie słuchu fonematycznego. .

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, I 6, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

Poniedziałek: Wakacyjne podróże.

I. Zorganizowanie kącika tematycznego Pojazdy wokół nas. Zabawy konstrukcyjne Transport. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II. Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej Wakacje. Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Wakacje. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Zapoznanie z różnymi środkami lokomocji. Zabawa ruchowo-naśladowcza Czym podróżujemy? Cel: zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem.

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Morze i góry, spacer po okolicy przedszkola – nazywanie przejeżdżających pojazdów.

J. Angielski.

III. Ćwiczenia ortofoniczne Pojazdy. Utrwalanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni – Gdzie jest mój samochód? Wzbogacanie kącika książki o publikacje związane z pojazdami. Zabawa Karuzela.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

Wtorek: Miło spędzam czas.

I. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie linii łamanych. Ćwiczenia słuchowe Co to za słowo? Ćwiczenia dotykowe Wakacyjne akcesoria. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II. Wprowadzenie – wypowiedzi na podstawie obrazków. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Wakacje. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Nauka refrenu piosenki Wakacje fragmentami, metodą ze słuchu Cel: rozwijanie mowy; umuzykalnianie dzieci. .

Rysowanie po śladach szarych linii rysunku. Rysowanie rybek po śladach.

Zabawa ruchowa przy piosence Wakacje. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola – obserwowanie mijanych pojazdów; zabawy w piaskownicy – wspólne tworzenie budowli.

Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

plastyka

III. Zabawa plastyczna Nad jeziorem. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Nasze wakacje. Śpiewanie refrenu piosenki Wakacje. Zabawa Jedzie pociąg z daleka.

Logorytmika

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 12, IV 15

Środa: Na plaży jest fajnie.

I. Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolor z kolorem. Obrazkowe domino kołowe. Zabawa dydaktyczna Największe wiaderko jest w kolorze... Zabawy ruchowe- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci..

II. Zabawa kolorami – Kolory lata. Zabawa matematyczna Ile jest łopatek? Zabawa matematyczna Porównaj, gdzie jest więcej. Zabawa dydaktyczna Najwięcej, najmniej. Cel: utrwalanie stosowania określeń najwięcej, najmniej.

Wyklejanie plasteliną rysunku muszelki. Zabawa ruchowo-naśladowcza Czym podróżujemy? Zabawy dowolne w kącikach w sali. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa w piaskownicy – Babki z piasku, zabawa bieżna – Rozkład jazdy autobusu.

III. Ćwiczenia pamięci Zamknij oczy. Nauka I zwrotki piosenki Wakacje. Praca plastyczna Nadmorska plaża. Zabawa ruchowa przy piosence Wakacje.

Mali Wspaniali.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

Piątek: Bezpieczne wakcje.

I. Zabawa kreatywna Wakacyjne skojarzenia. Ćwiczenia ortofoniczne Morskie fale. Zabawy ruchowe - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Bezpieczne wakacje. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Cel: utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach. Kolorowanie rysunku przedstawiającego wakacyjny krajobraz.Zabawa dydaktyczna Znam... Zabawa dydaktyczna Numer alarmowy. Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Burza.,Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.

Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola – utrwalanie bezpiecznego sposobu przechodzenia przez jezdnię, zabawa Jedzie pociąg z daleka.

III. Śpiewanie piosenki Wakacje. Utrwalanie poznanych zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie wakacji. Praca plastyczna Słoneczko. Zabawa Karuzela.

-Ponadto codzienna praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

Opracowała Justyna Kopij.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-16