To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

Harmonogram zajęć dodatkowych w Grupie Zielonej.

J.angielski GIMNASTYKA WARSZTATY PLASTYCZNE MALI WSPANIALI RYTMIKA LOGORYTMIKA

poniedziałek

10.00-10.30

piątek

10.00-10.30

wtorek

930-10.00

czwartek

9.30-.10.00

wtorek

11.00-12.00

wtorek

12.00-12.30

czwartek

10:00- 10.30

piątek
14:00-14.30

 

 

CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE  

 

 

- 20.12.2018 (czwartek)- Wigillia dla dzieci w Przedszkolu. Prosimy o ubranie dzieci w eleganckie stroje.

- 08.01. 2018 (wtorek)- Bal karnawałowy w przedszkolu.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIEONEJ 17-21.12. 2018r.

Temat kompleksowy: Idą Święta.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- wzbogacenie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- rozwijanie mowy,

- umuzykalnianie dzieci,

- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie wyobraźni.

MPPL:

- Rozwijanie prawidłowego toru oddechowego.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 12, IV 15

Poniedziałek: W oczekiwaniu na święta.

I. Oglądanie książek związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem i omawianie ich treści. Ćwiczenia logopedyczne. Zestaw zabaw ruchowych- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II. Zabawa dydaktyczna Pudełko skarbów. Ćwiczenie słuchowe Co to jest? Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Święta. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Cele: rozwijanie mowy, poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.Zabawa ruchowa Przygotowania do świąt.

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno- porządkowa Święty Mikołaj, zabawa ruchowa Gdzie jest prezent?

- J. angielski.

III. Ćwiczenie klasyfikacyjne Znajdź taką samą bombkę. Ćwiczenia grafomotryczne dorysowywanie igieł na rysunku gałązki sosny. Zabawa ruchowa Raz, dwa, trzy, Mikołaj patrzy.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 12, IV 15

Wtorek: Choinka

I. Ćwiczenie kreatywności Pomysł na choinkę. Zabawa ruchowa z elementem marszu – Idziemy po choinkę. Zabawa grupowa w kole – Krąży orzech. Zabawa z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych – Taśma produkcyjna w fabryce zabawek.

II. Zabawy przy piosence Choinka. Rozmowa na temat tekstu piosenki. Nauka refrenu piosenki. Cel: rozwijanie umiejętności wokalnych. Ćwiczenia pamięci. Zawieszanie łańcucha na choince.

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna – Wyścig reniferów, zabawa naśladowcza Robimy zakupy na święta.

-Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

III. Zapoznanie z tradycją ozdabiania choinki. Rysowanie oburącz w pionie kształtów bombek z choinki.

Rysowanie po zaznaczonym śladzie kształtów bombek, kolorowanie bombek na dowolny kolor.

Zabawa bieżna Jestem...

- Logorytmika.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 12, IV 15

Środa: Kolorowe bombki

I. Ćwiczenia oddechowe Ozdoby choinkowe. Zabawa grupowa Rozpoznaj Mikołaja. Zabawa ortofoniczna W stajence. Zabawa ruchowa Czapka Mikołaja.

II. Zabawa dydaktyczna Policz, ile jest bombek. Zabawa dydaktyczna Kolor do koloru. Gra w parach – Turniej świąteczny.

Określanie kolorów bombek, liczenie bombek w każdym kolorze, pokazywanie wyniku liczenia na palcach; naklejanie pod każdą choinką prezentów i bombek. Cel: rozwijanie umiejętności liczenia.

Słuchanie kolęd.

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Wyjeżdżamy na Wigilię do naszej rodziny, zabawa w parach Droga do choinki.

III. Nauka I zwrotki piosenki Choinka. Ozdabianie papieru do pakowania prezentów. Zabawa grupowa Życzenia świąteczne. Zabawa ruchowa Jestem...

- Mali Wspaniali.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

Czwartek: Świąteczna atmosfera.

I. Układanie różnych kształtów z łańcuchów choinkowych. Zabawa słownikowa Świąteczna kostka do gry. Nauka drugiej zwrotki piosenki Choinka. Zestaw zabaw ruchowych- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II. Zabawa dydaktyczna Skojarzenia. Wykonanie bombki na choinkę – prezentu dla rodziców. Cele: rozwijanie sprawności manualnej, wzmacnianie więzi z rodziną. Zabawa twórcza Taniec śnieżynek. Pakowanie prezentów wykonanych przez dzieci.

Zabawy na świeżym powietrzu: opowieść ruchowa Wyprawa po choinkę, spacer w okolicy przedszkola – obserwowanie wystaw sklepowych, udekorowanych choinek na podwórkach.

-Gimnastyka korekcyjna\zestaw ćwiczeń gimnastycznych

-Rytmika.

Wigilia w przedszkolu.

III. Zabawa ilustracyjna do piosenki Świąteczna choinka. Ćwiczenia grafomotoryczne Bombka. Zabawa ruchowa Czapka Mikołaja.

Punkty z obszarów podstawy programowej:

I 2, I 3, I 5, I 6, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8

Piątek: Świąteczne prezenty.

I. Oglądanie kart świątecznych i układanie ich z części według wzoru. Wykonanie kartek świątecznych. Nauka trzeciej zwrotki piosenki Choinka. Zestaw zabaw ruchowych- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

II. Rozwiązanie zagadki o świętach. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Święta w domu. Rozmowa na temat wiersza. Cele: rozwijanie mowy, rozwijanie pamięci słuchowej. Zabawa ruchowa Jestem... Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.

Układanie choinki z figur geometrycznych, ozdabianie jej małymi kółkami. Dorysowywanie ozdób.

Porównywanie wyglądu dwóch rysunków. Dorysowywanie brakujących elementów. Rysowanie linii po śladach.

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Rodzinki, zabawa ruchowo-naśladowcza Rób to co ja.

j. angielski.

III. Zabawa konstrukcyjna Choinka. Nauka II zwrotki wiersza B. Szelągowskiej Święta w domu.

Zabawa bieżna jestem...

- Ponadto codzienna praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

Opracowała Justyna Kopij.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-16