To takie proste!
Przedszkole nr 48 we Wrocławiu
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1)  10.30 – 11.00

gimnastyka korekcyjna

 

2)  13.00 – 14.00

j. angielski

 

 

 

1) 10.00 – 10.30

rytmika

1)10.00 – 10.30

logo-rytmika

 

2) 10.30 – 11.00

Gimnastyka korekcyjna

1) 12.00 – 13.00

warsztaty plastyczne

 

2) 13.00 – 13.30

Mali Wspaniali

1) 9.00 – 9.40

Dziadek Bach lub teatrzyk w przedszkolu

 

2) 12.00 – 12.30

j. angielski

Wykaz zajęć dodatkowych.

 

BIEŻĄCE OGŁOSZENIA GRUPY ZIELONEJ:

  • Koncerty Dziadka Bacha raz w miesiącu w piątek.

  • Wyjście do Teatru (Pasaż Grunwaldzki) na przedstawienie pt „Przygody Baltazara Gąbki”, 7.11.2017r. Koszt 20 zł.

  • Wyjście do NFM. Warsztaty pt. „Królowa Śniegu w karnawale”.22.02.2018r. Koszt 10 zł + 2 bilety

  • Wyjście do Teatru (Pasaż Grunwaldzki) na przedstawienie pt. „Ach ta Pipi”. Opłata z RR.

  • 28.11.2017r. wycieczka do fabryki bombek w Krośnicach.Koszt 20 zł + koszt autokaru 15 zł.

Prosimy także o dostarczenie:

- zaświadczeń od lekarza o alergiach,

- zaświadczeń dotyczących potrzeby gimnastyki korekcyjnej dla dziecka (w jakim zakresie) 

- wypełnionych upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby nie będące rodzicami i opiekunami prawnymi

- informacji o potrzebie zajęć z religii.

- małych zdjęć dzieci do tablicy motywacyjnej

- 10 biletów ulgowych MPK

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY ZIELINEJ

13.11.2017 – 17.11.2017r.

Temat kompleksowy: Ciepło i miło.

PONIEDZIAŁEK: Ubrania na jesienne chłody.

I.

- Zabawy dowolne w kącikach; wykorzystanie powstałych budowli do zabaw tematycznych, np. w dom, klasyfikowanie według jednej cechy w trakcie zabawy badawczej.

- Zestaw ćwiczeń porannych nr 6– właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych partii mięśni.

- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.

II.

- Wdrazanie do uwaznego słuchania wiersza ,,Dwie krawcowe'' Jana Brzechwy. Poznanie nazw i sposobu wykorzystania przyborów krawieckich, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej , wzbogacenie slownika czynnego dzieci w trakcie zabaw słownikowych.

- Monografia litery I, i na podstawie wyrazów igła, Iga.

- Praca z KP 2.10.- prezentacja liter i, I , wyszukiwanie liter i, I w tekście , analiza i synteza słuchowa wyrazów, próby odczytywania sylab i nazw wyrazów z poznanych liter, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

- Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćw. gimnastycznych.

- Zabawy swobodne w sali.

III.

- Wyjście do ogrodu przedszkolnego.

- J. angielski

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.

- Wyrażanie radości z udziału w zabawie twórczej „Papierowe cudaki”.

 

WTOREK: Czyste powietrze we Wrocławiu- nasza wspólna sprawa.

I.

- Zabawy dowolne w kącikach; nasłuchiwanie dźwięków wydawanych przez przedmioty z najbliższego otoczenia dzieci, próby określania cech tych dźwięków.

- Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych partii mięśni.

- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.

II.

- Słuchanie opowiadania O.Syrowatki ,,Kominie , który przestał dymić.'' Rozmowy na temat treści-Jak wyglądało powietrze wokół komina , który dymił, do czego potrzebne jest powietrze , jakie zagrożenie dla powietrza stwarza człowiek, skąd pochodzą zanieczyszczenia powietrza , jak wpływaja na życie, co możemy zrobić żeby powietrze było czyste.

- Zabawa ruchowa ,, Złap powietrze''- Podczas śpiewania piosenki dzieci próbują łapać powietrze do worków.

- Zabawy badawcze związane z zanieczyszczeniem powietrza.

 

III.

- Zabawa ,,Zatkany nos''- Czy możemy żyć bez powietrza.

- Zabawy badawcze powietrzem.

- Czy możemy malować powietrzem- wykonanie pracy plastycznej przez zabawy plamą. Dzieci za pomocą rurki rozdmuchują na kartkę różne kolory farb.

- Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym.

 

ŚRODA: Od owcy do swetra.

I.

- Zabawy konstrukcyjne- wykorzystanie powstałych budowlido zabaw tematycznychnp w dom. Czytankowo- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci

- Zestaw ćwiczeń porannych nr 6 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych partii mięśni.

- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.

II.

- Praca z wierszem ,,Szalik'' M. Platy- porównywanie wygladu szalików i materiałów z których zostały wykonane., ze szczegółnym zwróceniem uwagi na wełnę.

- ,,Magiczne pudełko''- zabawa sensoryczna. Określenie cech wybranych materiałów.

- Klasyfikowanie ubrań według ich przydatności w poszczególnych porach roku.

- Logorytmika/ terapia logopedyczna

- Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćw. gimnastycznych.

- Zabawy swobodne w sali.

III.

- Wyjście do ogrodu przedszkolnego, zabawy ruchowe.

- Skąd się bierze wełna- rozmowa na temat sposobów pozyskiwania wełny.

- Praca z KP2.11- układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej ,,Od owcy do swetra''- ćwiczenia sprawności manualnej rąk podczas wycinania.

- ,,Różne ubrania ''- zabawa słuchowa,, Ubieramy się''- zabawa ruchowa.

 

CZWARTEK: Dlaczego jest nam ciepło.

I.

- Zabawy konstrukcyjne – wykorzystanie powstałych budowli do zabaw tematycznych.

- Zestaw ćwiczeń porannych nr 5 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych partii mięśni.

- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.

II.

- Odkrywanie znaczenia właściwego doboru ubrania na podstawie doświadczenia i wiedzy dzieci.Dzielenie się własnymi odczuciami związanymi z ciepłem i zimnem.

- Doskonalenie umiejętności przeliczania , dokładania do 3 i odkładania od 3w trakcie zabawy.

- Prezentacja cyfry 3 na planszy Monografia liczby3.

- Praca z KP2.12- wprowadzenie liczby 3 w aspekcie porządkowym i miarowym.

- Wyjście do muzeum 4 Kopuł na warszaty o sztuce.

 

III.

- Warsztaty plastyczne.

- Mali – Wspaniali.

- ,,Gdzie biegł igły''- zabawy muzyczno- rytmiczneprzy piosence , ,cwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej.

- ,,Malowanie i''- utrwalanie litery i , kreślenie w powietrzu, na wzorze itp. .

- Zabawy swobodne w sali.

 

PIĄTEK: Ogień, woda , powietrze.

I.

- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

- ,,Czytankowo''- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przez słuchanie tekstów literackich.

- Zestaw ćwiczeń porannych nr 5 – właściwe reagowanie na sygnały wzrokowe; ćwiczenia dużych partii mięśni.

- Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.

- Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej, wyróżnianie głoski t w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

 

II.

- Wzbogacenie słownika czynnego dzieci w trakcie zabawy slownikowej ,,Skąd się bierze ciepło.

- Słuchanie opowiadania „Węglowa opowieść” W. Chotomskiej- zwrócenie uwagi na korzyści jakie daje węgiel.

- ,,Małe i duże elektrownie''- zabawa dydaktyczna, odkrywanie znaczenia wiatru, wody i słońca.

- Praca z Cz 24-25- ćwiczenia w czytaniu , rozwijanie percepcji wzrokowej.

- Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

III.

- J. angielski.

- Wyrażanie własnych emocji i odzwierciedlanie ich podczas pracy plastycznej ,, Ciepło- zimno.

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich czytanych przez N.

- Kształtowanie umiejętności przeliczania wyrazów w zdaniui budowania zdań rozwiniętych podczas zabawy

 

 

 

Ponadto codzienna praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

Opracowała :Justyna Kopij

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-11-12