To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Niebieska
Grupa Niebieska

 

 

Harmonogram zajęć dodatkowych w gr. Niebieskiej.

RYTMIKA J.ANGIELSKI GIMNASTYKA WARSZTATY PLASTYCZNE LOGORYTMIKA MALI-WSPANIALI

poniedziałek

10.00-10.30

poniedziałek

9.30-10.00

piątek

9.30-10.00

wtorek

9.00-9.30

czwartek

9.00-9.30

środa

12.00-13.00

piątek

14.00 - 14.30

środa

13.00- 13.30

- 15.10.2018r ( poniedziałek) - przychodzimy do przedszkola odświętnie ubrani.

 

Grupa II NIEBIESKA

Plan dydaktyczno - wychowawczy

Rozkład zajęć od 15.10.18r do 19.10.18r :

 

Co z czego otrzymujemy

 

Treści programowe:

W świecie techniki

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.

Rozwój fizyczny

Racjonalne odżywianie

 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.

Procesy poznawcze

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Elementy matematyki

Liczenie

· liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.

Klasyfikowanie

· dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

· słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8

 • Zestaw zabaw ruchowych nr 7.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Ziarnko do ziarnka.
 • Zabawy ruchowe: Wiatraki, Bądź jak… Siała baba mak.
 • Zabawa ruchowa do tekstu piosenki Jak powstaje chleb.
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Wiatraki.
 • Zabawy bieżne: Wyścigi zaprzęgów, Wyścigi z jajkiem, Wilk i owce.
 • Zabawa ruchowa metodą opowieści ruchowej – Mleko dla kotka.
 • Zabawa integracyjna ze śpiewem Mało nas... 
 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na pastwisku.
 • Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 5.

Zabawy na świeżym powietrzu. I 4, I 5, II 1, II 2, II 3, II 4, II 5, II 8, III 1, III 2, III 4, III 5, IV 1, IV 7

PONIEDZIAŁEK- Jak powstaje chleb.

Realizacja podstawy programowej – I – 1,2,3,4,5;III- 2,3,4; IV – 2,5,7, 8,18,20;

I.

 • Rozmowa na temat piekarni i piekarza. IV 5, IV 20
 • Ćwiczenia oddechowe Gorące bułeczki. IV 2
 • Ćwiczenia logopedyczne – rozwijanie sprawności mięśni narządów mowy. I 9
 • Poranna zabawa ruchowa ze śpiewem „Mało nas”.

II

 • Zabawa dydaktyczna Mama poszła na zakupy. V 15
 • Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmüller Pieczemy chleb. (książka) IV 6
 • Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. IV 5, IV 18
 • Zabawa dźwiękonaśladowcza Mali piekarze. IV 2
 • Język angielski.
 • UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.
 • Zabawy swobodne w sali.

III

 • Czytankowo – poobiedni relaks przy bajce czytanej przez nauczyciela.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zabawa dydaktyczna Zawody. Dopasowywanie narzędzi do poszczególnych zawodów.
 • Zabawa ruchowa ze śpiewem „Rolnik sam w dolinie”.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

WTOREK- Zboże i mąka.

Realizacja podstawy programowej – I – 1,2,3,5,7; III- 2,3,4; IV- 2 ,7,8,18.

I.

 • Ćwiczenie spostrzegawczości – układanie puzzli. IV 11
 • Ćwiczenia małej motoryki – Kopciuszek (rozdzielanie ziaren kukurydzy i zboża) I 7
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Przesiewanie mąki. IV 11
 • Poranna zabawa ruchowa.

II

 • Gimnastyka korekcyjna z elementami ogólnorozwojowymi.
 • Wysłuchanie piosenki Jak powstaje chleb. Utrwalanie tekstu refrenu. IV 7, IV 18
 • Lepienie pieczywa z masy solnej. I 2, I 7, IV 8
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego.

III

 • Czytankowo – poobiedni relaks przy bajce czytanej przez nauczyciela.
 • Zabawa twórcza „Żywe obrazy”.
 • Tworzenie dekoracji do kącika tematycznego Piekarnia. IV 19
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

ŚRODA – Co do czego pasuje.

Realizacja podstawy programowej – I- 1,2,3,4,5; III- 2,3,4; IV- 7,8,13,15,18.

I

 • Przypomnienie refrenu piosenki Jak powstaje chleb. IV 7
 • Ćwiczenia oddechowe Obrazek z mąki. IV 2
 • Poranna zabawa ruchowa „Siała baba mak”.
 •  Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II

 • Dobieranie obrazków – Co do czego pasuje? IV 9, IV 12
 • Zabawa dydaktyczna z kostką do gry i kartonikami „Bingo”. IV 11
 • Malowanie pieczywa z masy solnej. IV 8
 • Zabawy dowolne w sali.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego. Zabawa bieżna „Zaprzęgi koników”.

III

 • Czytankowo – poobiedni relaks przy bajce czytanej przez nauczyciela.
 • Warsztaty plastyczne.
 • Mali – Wspaniali.
 • Zabawa badawcza Obrazy na mleku. IV 13
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

CZWARTEK – Wełniane owieczki .

Realizacja podstawy programowej – I- 1,2,3,5; III –1, 2,3,4; IV – 2,7,8,18;

I

 • Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową – Jakie to zwierzę? IV 7, IV 18
 • Zabawa w kole – Podaj dalej. III 2, III 5
 • Zabawa ruchowa w kole do piosenki „Jak powstaje chleb”.
 • Poranna zabawa ruchowa „Mało nas”.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II

 • Gimnastyka korekcyjna z elementami ogólnorozwojowymi.
 • Zabawa inicjująca zajęcia – Co znajduje się w pojemniku? IV 1
 •  Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela, na temat: Skąd się bierze wełna?
  IV 2, IV 5
 • Wykonanie pracy plastycznej Owieczka. IV 8
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym .Zabawy bieżne, gra w piłkę, rzuty ringo.

 III

 • Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.
 • Kolorowanie wełnianych rzeczy. (karta pracy )
 • Zabawa ruchowa kształtująca wyobraźnię – Podaj kłębek. IV 1
 • Zabawa rozwijająca kompetencje językowe – Jakie zwierzę…? IV 5
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

PIĄTEK – Wiem już dużo o mleku i mące.

Realizacja podstawy programowej – I – 1,2,3,4,5; III – 2,3,4; IV – 2,7,8,18

I

 • Zabawy w kąciku tematycznym Sklep spożywczy. III 1, III 2, III 4, III 9
 • Kolorowanie rysunków przedstawiających krowy i owce. I 7, IV 8
 • Zabawy dźwiękonaśladowcze. IV 6
 • Poranna zabawa ruchowa, orientacyjno- porządkowa .
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II

 • Zabawa ilustrująca piosenkę Jak powstaje chleb.
 • Poznanie różnych rodzajów pieczywa i produktów mlecznych. IV 11, IV 18
 • Łączenie składników z gotowymi produktami.
  Nazywanie gotowych produktów mlecznych (śmietana, masło, jogurt). (karta pracy)
  IV 8, IV 12
 • Język angielski.
 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 • III
 • Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.
 • Zabawy plasteliną – Jajka. IV 8
 • Zabawa ruchowa „Siała baba mak”.
 • Zabawy badawcze z wykorzystaniem mąki i mleka. IV 13
 • Quiz sprawdzający wiedzę – Co z czego otrzymujemy.
 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym – przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego. Reagowanie na sygnał zbiórki.

 

Ponadto : praca indywidualna z dziećmi lub w małych zespołach.

 

Opracowała Małgorzata Żmudzińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-14