To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Niebieska
Grupa Niebieska

 

 

Harmonogram zajęć dodatkowych w gr. Niebieskiej.

RYTMIKA J.ANGIELSKI GIMNASTYKA WARSZTATY PLASTYCZNE LOGORYTMIKA MALI-WSPANIALI

czwartek

9.00-9.30

poniedziałek

9.30-10.00

piątek

9.30-10.00

wtorek

9.00-9.30

czwartek

10.00 - 10.30

środa

12.00-13.00

piątek

14.00 - 14.30

środa

13.00- 13.30

 

.INFORMACJE DOTYCZĄCE NASZEJ GRUPY PRZEKAZANE RODZICOM PODCZAS ZEBRANIA W DNIU 7.03.2019R.

 • 5.04.19r – Teatrzyk w przedszkolu „Jak Ania złośnica została zajączkiem wielkanocnym”
 • 30.05.19 – Bal hawajski z wcześniejszą sesją fotograficzną na Dzień Dziecka.
 • 5.06.19r – wycieczka autokarowa do arboretum w Stradomii.
 • Festyn w ogrodzie – gadżety do wędki szczęścia.
 • Dzień mamy i taty 29.05.19r.

Grupa II NIEBIESKA

Plan dydaktyczno - wychowawczy

Rozkład zajęć od 1.04.2019r. do 5.04.2019r.

 

Wiosenne przebudzenie.

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda wiosną

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • uczestniczenie w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych).

Procesy poznawcze

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie prostych zagadek.

Pamięć

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Uwaga

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.

Słownictwo

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

Wypowiedzi ustne

· odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

Elementy matematyki

Liczenie

· liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Klasyfikowanie

· porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Barwy wokół nas

· rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych

· nazywanie barw dostrzeganych wokół siebie (ubrania, zabawki, przyroda, zjawiska pogodowe).

Zainteresowania plastyczne

· rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów

· tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

· śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Muzyka i ruch

· uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • ilustracyjnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

· uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

· uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

- orientacyjno-porządkowych

- bieżnych

- z elementem czworakowania

- z elementem skoku, podskoku

- organizowanych metodą opowieści ruchowej

- ze śpiewem.

Zabawy i zajęcia ruchowe: I 5, I 8

- Zestaw zabaw ruchowych nr 28.

- Zabawy ruchowe: Marionetki, Wiosna malarka, Cebula, cebula…, Bocian, żaba i kukułka, Wiosenny deszcz, Przebudzenie wiosny, Ptaki, do gniazd.

- Zabawa orientacyjno-porządkowa Kwitnące klomby.

- Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała – Kwiaty rosną na wiosnę.

- Zabawa ruchowa w parach – Takie same kwiatki.

- Zabawa muzyczno-ruchowa Nauka latania.

- Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 23.

 

Zabawy na świeżym powietrzu. I 2, I 4, I 5, II 10, II 11, III 4

PONIEDZIAŁEK- Oznaki wiosny.

Realizacja podstawy programowej – I –2,3,5; III- 2 ,3,4; IV – 2,5,7,8,15,18;

I.

 • Oglądanie książek o wiośnie. IV 19
 • Zabawa dydaktyczna Wiosenne kolory. IV 12
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.
 • Poranna zabawa muzyczno - ruchowa „Wszyscy są”.
 • Czynności samoobsługowe, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II

 • Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej o wiośnie. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania E. Stadtmüller Witaj, wiosno! i ilustracji w książce. (książka) IV 5, IV 9, IV 18
 • Nazywanie zdjęć związanych z wiosną. Rytmiczne dzielenie nazw (na sylaby). Dorysowywanie bazi na gałęziach. (karta pracy) I 7, IV 2
 • Język angielski.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

III

 • Czytankowo – poobiedni relaks przy bajce czytanej przez nauczyciela.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kotki i kotki. Zabawa matematyczna Pestki dyni. Praca plastyczna Wiosenne kotki. I 1, I 2, I 3, IV 8, IV 15
 • Zabawa ruchowa „Ptaki do gniazd”.
 • Zabawa konstrukcyjna Kwiatowe ogrody. I 6
 • Ćwiczenia grafomotoryczne Wiosna. I 7
 • Ćwiczenia ortofoniczne Wiosenna pogoda. IV 2
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
WTOREK- Przyroda wiosną.

Realizacja podstawy programowej – I – 2,3,5;II -5;II – 1,5; III- 2,3,4,5,8,9; IV-1, 2,5 ,7;

I.

 • Zabawy w Sali wybranymi zabawkami.
 • Ćwiczenia słuchowe Co to? Opowiadanie o obrazku. IV 5
 • Ćwiczenie ortofoniczne Dźwięki wiosny. IV 2
 • Poranna zabawa ruchowa „Kwiaty rosną na wiosnę”.
 • Czynności samoobsługowe, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II

 • Gimnastyka korekcyjna/zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • Spotkanie z żywiołem – zabawy ziemią. Wykonanie symboli do kącika przyrody.
  Zabawy gliną. I 1, I 2, I 3, IV 8, IV 13, IV 18
 • Zakładanie wiosennej hodowli. IV 13, IV 18
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego.

III

 • Czytankowo – poobiedni relaks przy bajce czytanej przez nauczyciela.
 • Rysowanie obrazków związanych z wiosną. I 7
 • Masażyk relaksacyjny Podmuch wiosny. I 9
 • Swobodne improwizacje ruchowe przy piosence Spotkanie z wiosną. IV 7
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

ŚRODA – Kolory wiosny.

Realizacja podstawy programowej – I- 2,3,5; III- 2,3,4; IV- 2,5,7,8,12,15,18.

I.

 • IZabawa na powitanie – Witajcie. I 2, I 3, I 5
 • Zabawa ćwicząca sprawność ręki – Układanka guziczkowa. I 7
 • Zabawa ruchowa, dydaktyczna utrwalająca nazwy pierwszych wiosennych kwiatów – Zamienią się miejscami… IV 18
 • Poranna zabawa ruchowa „Uwaga jastrząb”.
 •  Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II

 • Rebus słowno-obrazkowy Wiosna. IV 5, IV 9
 • Zabawa dydaktyczna Liczenie nasion. IV 15
 • Doświadczenia z nasionami w kąciku przyrody. IV 13
 • Zabawa ruchowa do piosenki Spotkanie z wiosną. IV 7
 • Rozmowa na temat: Co się kryje w gnieździe ptaka? IV 5, IV 18
 • Zabawa badawcza Co znajdziemy w skorupce jaja? IV 13
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego.
III
 • Warsztaty plastyczne.
 • Mali – Wspaniali.
 • Zabawa dydaktyczna Czarodziejskie pudełko. IV 11
 • Ćwiczenia oddechowe Wyścig piłeczek. IV 2
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym./ Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.
CZWARTEK –Co słychać wiosną w gnieździe.

Realizacja podstawy programowej – I- 2,3,5; III – 2,3,4; IV – 2,5,7,8,15,18;

I

 • Zabawy swobodne w sali, zachęcanie dzieci do zabawy układankami, grami stolikowymi, loteryjkami.
 • Układanie puzzli o tematyce wiosennej. I 3, IV 11
 • Ćwiczenie grafomotoryczne Tulipan. I 7
 • Zabawa ruchowa do piosenki Spotkanie z wiosną. IV 7
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

II

 • Rytmika
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami ogólnorozwojowymi.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z piłką, skakanką, ringo .

 III

 • Praca plastyczna Pisklęta w gnieździe. IV 8 Wycinanie koła i obrazka piskląt. Wycinanie i przyklejanie pasków z szarego papieru, tworzących gniazdo. Pokolorowanie rysunku piskląt i przyklejenie go w gnieździe. (wyprawka)
 • Ćwiczenia słownikowe Jaka może być wiosna? Ćwiczenia oddechowe Dwa wiatry.
  Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Ćwiczenia słuchowe Mruczący kotek. I 1, I 2, I 3, IV 2, IV 5
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

PIĄTEK – Wiosenny ogródek.

Realizacja podstawy programowej – I –2,3,5; III – 2,3,4,; IV – 2,5,7,8,14,15,18;

I

 • Zabawa na powitanie – Wszyscy są. I 5
 • Zabawa dydaktyczna Kolory wiosennych kwiatów. IV 12
 • Ćwiczenie palców dłoni – Gniazdo.
 • Zabawa ruchowa do piosenki „Podajmy sobie ręce”.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II

 • Teatrzyk w przedszkolu „Jak Ania złośnica została Zajączkiem wielkanocnym”.
 • Język angielski.
 • Odszukanie wśród naklejek obrazków: skowronka, przebiśniegów, lecącego bociana. Naklejanie obrazków według instrukcji. Dorysowanie słońca i trawy. Rysowanie po śladzie.IV 8, IV 9
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

III

 • Kolorowanie rysunków wiosennych kwiatów według wzoru. I 7
 • Zabawa matematyczna Gdzie jest kwiatek? IV 14
 • Logorytmika.
 •  Zabawy dowolne w sali. Zwrócenie uwagi na sprzątanie po zabawie.

 

Ponadto : praca indywidualna z dziećmi lub w małych zespołach.

 

Opracowała Małgorzata Żmudzińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-03-31