To takie proste!
Przedszkole nr 48 we Wrocławiu
Strona głowna  /  Grupa Niebieska
Grupa Niebieska

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY III

MIESIĄC WRZESIEŃ– TYDZIEŃ 8.05. – 12.05.2017

Temat kompleksowy: POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY.

 

 1. Poniedziałek: Dlaczego praca jest taka ważna?
 1. ? karty pracy – nazywanie zdjęć. Odszukanie wśród naklejek kartoników z literami i przyklejeni ich w odpowiednich miejscach tworząc nazwy zdjęć.
 2. ćwiczenia poranne
 3. ? zajęcia z pielęgniarkami
 4. rozmowa na temat zawodów. Wypowiedzi dzieci na temat zawodów: kierowca, ekspedientka, fryzjer. Określanie jakie prace podejmują przedstawiciele wymienionych zwodów. Podkreślanie znaczenia pracy w życiu człowieka. Wyjaśnienie dlaczego praca w życiu ludzi jest taka ważna i służy dla dobra wspólnego.
 5. zabawa w kole Potrzebne rekwizyty -  dzieci określają co jest potrzebne osobom pracującym w określonym zawodach, np. krawiec – centymetr krawiecki, maszyna do szycia itd
 6. karty pracy – czytanie nazw zawodów

? zabawa Co robią te osoby? – nauczyciel rzuca piłkę kolejno do każdego dziecka, podając nazwę zawodu. Zadaniem dziecka jest złapać piłkę i odrzucić ją do nauczyciela powtarzając nazwę zawodu i dopowiadając co ta osoba robi, np. lekarz – leczy ludzi itd.

 •   język angielski

? rytmika

 1. ? warsztaty plastyczne
 2. karty pracy – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem

? zabawa Kim jestem? – chętne dzieci za pomocą gestów pokazują różne czynności, koledzy odgadują, przedstawiciela jakiego zawodu one odgrywają

? zabawa ruchowo naśladowcza Zawody – wypowiadanie tekstu za nauczycielem i naśladowanie jego ruchów

? karty pracy – rozwiązywanie krzyżówki

? zabawa rozwijająca prawidłową wymowę głosek sz, cz, ż, r Daj fant – nauczyciel rzuca kolejno do dzieci piłkę, mówiąc słowo rozpoczynające się głoską s, c lub z. zadaniem dzieci jest znalezienie słowa z początkową głoską cz, sz lub ż, albo innego słowa, w którym znajduje się głoska r. dziecko które nie poda właściwego słowa oddaje fant (np. kapeć albo inna część garderowby), a po zakończonej zabawie musi wykupić fant rozwiązując zagadkę z ćwiczonymi głoskami.

 

 1. Wtorek : Czego potrzebuje krawcowa?
 1. ? karty pracy – nazywanie przedstawionych zawodów, łączenie ze zdjęciem danego zawodu zdjęć narzędzi, materiałów, przedmiotów, które są związane z tym zawodem

? rozwiązywanie zagadek słownych, rozpoznawanie zawodów na podstawie słownych opisów. Podział słów krawcowa i krawiec na sylaby i głoski, określenie który wyraz jest dłuższy i o ile liter

? ćwiczenia poranne

II.        ? oglądanie filmiku  W pracowni krawieckiej

            ? oglądanie różnych rodzajów igieł (do szycia, do strzykawek itd.)

? zabawa ruchowa Przyszywamy guziki – dzieci poruszają się w rytmie tamburynu, podczas przerwy w muzyce zatrzymują się i naśladują przyszywanie guzików igłą i nitką

? karty pracy – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem

? zabawa ruchowa Wyszywamy – dzieci naśladują szycie ściegiem fastrygowym, skacząc obunóż wzdłuż skakanki z jednej i z drugiej strony. Następnie ściegiem zygzakowym – skaczą obunóż z jednej strony skakanki na drugą

? gimnastyka

III.       ? Co jest potrzebne krawcowej do pracy? -  dzieci wybierają spośród napisy nazwy przedmiotów potrzebnych krawcowej do pracy.

            ? Praca plastyczna Bawimy się w projektantów – wycinanie z zebranych ścinek materiałów ubrania wg własnych pomysłów i naklejanie ich na sylwety postaci

            ? oglądanie różnych rodzajów guzików, porównywanie ich

           

           

 1. Środa: Co ogrodnik posadził na rabatkach?
 1. ? rozwiązywanie zagadek Co jest potrzebne ogrodnikowi do pracy?

? ćwiczenia poranne

II.        ? rymowanka Grządka czy rabatka? – wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe słowa na podstawie rymowanki. Wyjaśnienie różnicy między grządką a rabatką.

            ? swobodne wypowiedzi dzieci na temat obrazka W ogrodzie

? zabawa Jakie kwiaty wyhodował ogrodnik na rabatce? – żeby odgadnąć jakie kwiaty rosną na każdej z 6 rabatek muszą wykonać różne zadania: rozwiązać rebus fonetyczny, odczytać plątaninę literową, rozwiązać rebus obrazkowy, krzyżówkę oraz rozwiązać działania matematyczne.

?  zajęcia w Muzeum Archeologii

III.       ? Mali Wspaniali

? zabawy przy piosence Ogródek – słuchanie piosenki, rozmowa na jej temat, ćwiczenia emisyjne, dopowiadanie zakończeń wersów, rytmizowanie zwrotek, zabawy ruchowe, w parach

? karty pracy – rozwiązywanie działań matematycznych

 

 1. Czwartek: Skąd bierze się chleb?
 1. ? ćwiczenia w czytaniu

? ćwiczenia poranne

II.        ? rozwiązanie zagadki dot. chleba – wprowadzenie w temat zajęć. Wypowiedzi dzieci na temat tego jaki chleb najbardziej lubią i dlaczego. Podkreślenie wartości smakowych i odżywczych chleba i wyjaśnienie dlaczego należy go szanować. Zwrócenie uwagi na różne rodzaje maki z jakich wypieka się chleb. szukanie zdrobnień do słowa chleb.

            ? oglądanie filmu o tym jak powstaje mąka i chleb a także wysłuchanie piosenki Skąd się bierze chleb?. rozmowa z dziećmi o tym co zobaczyły i na temat treści piosenki. Zwrócenie uwagi na poszczególne etapy powstawania chleba i pracujących przy tym ludzi.

? zabawa ruchowa Jadą wozy koło młyna – dzieci dobierają się dwójkami i tworzą zaprzęgi, poruszają się wolno przy wolnym akompaniamencie, są ciężkie, bo wiozą zboże do młyna. Zmiana akompaniamentu na szybko oznacza, że wozy wracają  z młyna w którym zostawiły zboże i jest im lekko i poruszają się szybciej.

? gimnastyka

? rozwiązywanie rebusów fonetycznych; hasła np. bułka, chałka, chleb, rogal itd. Określają jak jednym słowem można nazwać wszystkie te rzeczy (pieczywo).

III.       ? karty pracy – kolorowanie rysunków bułek i rogalików, określanie czym się różnią.

            ? wykonanie z plasteliny chlebków, rogalików, chałek, kajzerek itp.

? szachy

 

 1. Piątek: Kim będziemy w przyszłości?

I.          ? ćwiczenia logorytmiczne Rób to o czym jest mowa w rymowance – dzieci poruszają się razem z nauczycielem zgodnie z tekstem wypowiadanej przez niego rymowanki

 • zabawa w kole Dokończ słowo -  jedno z dzieci siedzi w środku koła z piłką. Podchodzi do wybranego kolegi, rzuca do niego piłkę i wypowiada pierwszą sylabę wybranego zawodu, o którym myśli. Wybrane dziecko łapie i odrzuca piłkę, kończąc słowo.
 • Ćwiczenia poranne

II.           ? spotkanie z prezydentem Wrocławia w Ratuszu

                ? język angielski

            ? rozmowa z dziećmi o tym czym zajmują się ich rodzice, jaki zawód wykonują. Kończenie zdania: Gdyby ludzie nie pracowali to…

III.          ? Wypowiedzi dzieci na temat Kim będę w przyszłości? Zainspirowane wierszem M. Buczkówny O czym chłopcy rozmawiali

                ? zagadki rysunkowe Zgadnij kim będę – rysunkowe kalambury

                ? zajęcia sportowe

            ? ćwiczenia dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10

            ? zabawa Przejdź po sznurku – nauczyciel układa na podłodze wzór długiego sznurka; dzieci jedno po drugim idą po ułożonym rysunku, starając się zapamiętać jego kształt. Następnie nauczyciel zabiera sznurek, a dzieci starają się odtworzyć wcześniejszy rysunek.

 

 1. Codzienne zabawy swobodne oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 2. Codzienne zestawy zabaw porannych oraz zabawy ruchowe.
 3. Codzienne zajęcia logopedyczne w ramach MPPL.
 4. Praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-05-07