To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Niebieska
Grupa Niebieska

INFORMACJE GR. NIEBIESKA:

 • 7.10.2019r (poniedziałek) idziemy do Pasażu Grunwaldzkiego na przedstawienie

pt. „Przyjaciele z Bullerbyn”. Początek spektaklu 10.40. Koszt biletu 22 zł.

 • 10.10.2019 (czwartek) wycieczka autokarowa do Młyna Zawadka.

Koszt wycieczki 25 zł.

 • W czwartek (3.10.2019r) dzieci będą robić sałatkę owocową. W związku z tym proszę aby każda dziewczynka przyniosła jeden owoc rosnący w Polsce a każdy chłopiec jeden owoc egzotyczny.

 

 

 

ZAŁOŻENIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019 R

DLA GR NIEBIESKIEJ.

GRUPA NIEBIESKA

 

TEMATYKA:

 1. Idzie jesień przez …ogród i sad.
 2. Idzie jesień….do zwierząt.
 3. Co z czego otrzymujemy.
 4. Idzie jesień z….deszczem.

CELE GŁÓWNE:

 • Rozwijanie mowy, rozwijanie narządów artykulacyjnych i słuchu fonematycznego,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby.
 • Poznawanie cech kwadratu, poznawanie cech prostokąta, utrwalanie poznanych figur, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności liczenia, orientowanie się w instrukcji.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i szybkości.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania, reagowanie ruchem na ustalone sygnały.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw, poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę, rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów.
 • Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy, poznawanie zapasów wiewiórki, utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych: poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku, zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej i umiejętności wokalnych.
 • Zachęcanie do wykonywania prostych potraw.
 • Poznawanie sposobu otrzymywania sera, poznawanie zwierząt: owcy i barana, poznawanie pochodzenia wełny i wyrobów z wełny.
 • Poznawanie sposobu otrzymywania papieru.
 • Poznawanie pogody, która jest późną jesienią, utrwalenie kolorów tęczy.
 • Zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody, poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie.
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną.

 

Obszary z podstawy programowej – I- 5, 6,8,3,7,9; II – 11: III – 5; IV-1,2,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19.

MPPL –

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez analizę i syntezę sylabową słów, wybrzmiewanie pierwszej i ostatniej sylaby, układanie wyrazów rozpoczynających się na określoną sylabę.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych.
 • Wydłużanie toru oddechowego.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej.

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-29