Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Niebieska
Grupa Niebieska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY NIEBIESKIEJ

MIESIĄC KWIECIEŃ– TYDZIEŃ 23.04. – 27.04.201 .

Temat kompleksowy: Łąka wiosną .

 

Treści programowe:

- oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt i roślin

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych w bezpośredniej obserwacji

- określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt

 

Przewidywane osiągnięcia:

 

 1. Poniedziałek: Zielone żabki.

 

 •  

- rozwijanie mowy

- dziecko odpowiada na pytania dotyczące wiersza

 

Numery obszarów z podstawy programowej: I 5, III 1, III 4, III 5 , III 8, III 9, IV 2, IV 18

 

 1. ? zabawy ruchowe
 2.   wprowadzenie w sytuację edukacyjną – poznanie wybranych kwiatów łąkowych. Nauczyciel mówi o nich rymowankę. Rytmizowanie nazw kwiatów za nauczycielem (maki, chabry, jaskry, stokrotki)

? zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Kwiaty rosną – dzieci w rozsypce wykonują przysiad. Przy dźwiękach tamburynu powoli podnoszą się, a ż do wyprostu, wyciągając ręce do góry – są kwiatami, które rosną.

 1. ? zabawa orientacyjno – porządkowa Bocian i żabki – nauczyciel wyznacza staw. Dzieci  
 2. skaczą po Sali. Gdy usłyszą głos bociana (nauczyciel) wskakują do stawu. Gdy głos

bociana milknie żabki znów opuszczają staw.

? słuchanie wiersza E. Stadtmuller Zielone żabki. Rozmowa nt wiersza kierowana pytaniami nauczyciela.

? zabawa ruchowa Pokaż zielone – dzieci w parach tańczą przy nagraniu w melodii walczyka. Podczas przerwy w grze wskazują u siebie bądź w sali coś zielonego.

 •   GIMNASTYKA KOREKCYJNA/ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH
 • WARSZTATY PLASTYCZNE
 1. ? nauka rymowanki Grasz w zielone? Gram. Masz zielone? Mam.

? zabawa orientacyjno – porządkowa Bocian i żabki – nauczyciel wyznacza staw. Dzieci

 • skaczą po Sali. Gdy usłyszą głos bociana (nauczyciel) wskakują do stawu. Gdy głos

bociana milknie żabki znów opuszczają staw.

 •  

 

 

 1. Wtorek : Owady na łące.

 

 •  

-rozwijanie umiejętności liczenia

- dziecko liczy w zakresie czterech

- ćwiczenie orientacji w przestrzeni

- dziecko rozumie zwroty: wysoko, nisko, przed, za, obok

 

Numery obszarów z podstawy programowej: I 5, III 1, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 2, IV 18

 

 1. ? zabawy ruchowe
 2.  

? Oglądanie filmu edukacyjnego dla dzieci Na łące

 • zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Kwiaty rosną – dzieci w rozsypce wykonują przysiad. Przy dźwiękach tamburynu powoli podnoszą się, a ż do wyprostu, wyciągając ręce do góry – są kwiatami, które rosną
 1. ? RYTMIKA

? Owady na łące – ćwiczenia matematyczne. Liczenie w zakresie 4, utrwalanie rozumienia

zwrotów: wysoko, nisko, przed, za, obok – liczenie kropek biedronki i pasków pszczoły;   Odszukiwanie na łące przygotowanej na dywanie pszczół i biedronek

? zabawa ruchowa Wysoko – nisko – Przy akompaniamencie wysokich dźwięków dzieci

poruszają się po sali z uniesionymi wysoko owadami – owady latają wysoko, a przy akompaniamencie niskich dźwięków opuszczają owady jak najniżej – owady latają nisko

 • zabawa Przed, za, obok – dzieci siadają i trzymają w rękach owady. Na polecenie nauczyciela musza położyć je przed sobą, następnie za sobą, a na koniec obok siebie.
 • Zabawa ruchowa przy piosence o łące – dzieci przy akompaniamencie piosenki ilustrują piosenkę ruchem naśladując ruchy nauczyciela
 • zabawa Owady do domków – dzieci odkładają owady do odpowiednich domków – pszczółki do domku oznaczonego kolorem żółtym, biedronki do domku oznaczonego kolorem czerwonym.
 1. ? zabawa orientacyjno – porządkowa Bocian i żabki – nauczyciel wyznacza staw. Dzieci  
 2. skaczą po Sali. Gdy usłyszą głos bociana (nauczyciel) wskakują do stawu. Gdy głos

bociana milknie żabki znów opuszczają staw

? nauka rymowanki Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba

? zabawy przy muzyce w języku angielskim

           

           

 1. Środa: Domek pszczół.

 

 •  

- rozwijani sprawności manualnej

- koloruje rysunek ula i nakleja obrazki pszczół

 

Numery obszarów z podstawy programowej: I 5, III 1, III 4, III 5, III 8, III, 9, IV 2, IV 8, IV 18

 

 1. ? zabawy  ruchowe

? wprowadzenie w sytuację edukacyjną – oglądanie wielkoformatowej książki obrazkowej Pszczoły Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego

            II.        ? LOGORYTMIKA

? GIMNASTYKA KOREKCYJNA/ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

            ? dowolny taniec przy piosence Koncert

? pokaz miodu wytworzonego przez pszczoły. Nauczyciel tłumaczy w jaki sposób pszczoły tworzą miód. Zaznacza także, że miód jest bardzo zdrowy.

? degustowanie miodu – zlizywanie go z małych talerzyków

? wykonanie pracy plastycznej Ul – dzieci kolorują rysunek ula na  żółto. Następnie przyklejają trzy pszczoły po jednej stronie ula i trzy pszczoły po drugiej stronie ula.

 1. ? zabawa orientacyjno – porządkowa Bocian i żabki – nauczyciel wyznacza staw. Dzieci  
 2. skaczą po Sali. Gdy usłyszą głos bociana (nauczyciel) wskakują do stawu. Gdy głos

bociana milknie żabki znów opuszczają staw

 1. ? ćwiczenia w liczeniu z wykorzystaniem wykonanych w ranku prac – liczenie wszystkich

pszczół; liczenie pszczół po jednej stronie, potem po drugiej; ustalanie równoliczności zbiorów.

? dowolny taniec przy piosence Koncert

? zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Kwiaty rosną – dzieci w rozsypce wykonują przysiad. Przy dźwiękach tamburynu powoli podnoszą się, a ż do wyprostu, wyciągając ręce do góry – są kwiatami, które rosną

 

 

 

 1. Czwartek: Łąkowy koncert.

 

 1.  
 2.  

- dziecko porusza się rytmicznie przy muzyce

 

Numery obszarów z podstawy programowej: I 5, III 1, III 4, III 5, III 8, III, 9, IV 2, IV 8, IV 18

 

 1. ? zabawy  ruchowe

? zabawa Zgadnij co robię – nauczyciel naśladuje różne czynności, np. zrywanie kwiatów, wąchanie ich, rozgarnianie krzaków, patrzenie przez lornetkę. Dzieci próbują nazwać czynności, a potem je naśladują.

? zabawa orientacyjno – porządkowa Bocian i żabki – nauczyciel wyznacza staw. Dzieci  

 • skaczą po Sali. Gdy usłyszą głos bociana (nauczyciel) wskakują do stawu. Gdy głos

bociana milknie żabki znów opuszczają staw

 1. ? słuchanie piosenki Koncert. Rozmowa nt piosenki kierowana pytaniami nauczyciela.

? nauka refrenu fragmentami, metodą ze słuchu

            ? zabawa przy piosence 0 przy zwrotkach dzieci naśladują ruchy żabek skacząc po sali – łące. Podczas refrenu stają i próbują śpiewać refren z nauczycielem.

            ? MALI WSPANIALI

 1. ? zabawa woreczkami – dzieci biegają z woreczkami ściśniętymi w dłoniach przy melodii

piosenki Pszczółka. Przerwa w muzyce do sygnał do zatrzymania się, położenia woreczka na podłodze, a następne położenia na nim głowy.

? zabawa ruchowa Wysoko – nisko – Przy akompaniamencie wysokich dźwięków dzieci

poruszają się po sali z uniesionymi wysoko owadami – owady latają wysoko, a przy akompaniamencie niskich dźwięków opuszczają owady jak najniżej – owady latają nisko

? zabawy przy muzyce w języku angielskim

           

 

 1. Piątek:            Barwa ochronna.
 2.  

- rozwijanie mowy

- dziecko opowiada historyjkę

 

Numery obszarów z podstawy programowej: I 5, III 1, III 4, III 5, III 8, III, 9, IV 2, IV 18

 

I.          ? zabawy  ruchowe

            ?  zabawa przy piosence Koncert – utrwalanie tekstu refrenu.

            zabawa Przed, za, obok – dzieci siadają i trzymają w rękach owady. Na polecenie nauczyciela musza położyć je przed sobą, następnie za sobą, a na koniec obok siebie.

 1. ? oglądanie obrazków mniszka lekarskiego w trzech stadiach: pączek, kwiat, dmuchawiec. Układanie obrazków w odpowiedniej kolejności.

? zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Kwiaty rosną – dzieci w rozsypce wykonują przysiad. Przy dźwiękach tamburynu powoli podnoszą się, a ż do wyprostu, wyciągając ręce do góry – są kwiatami, które rosną

? historyjka obrazkowa Przygoda Lalusia na łące – praca indywidualna przy stoliku: oglądanie obrazków historyjki, opowiadanie co dzieje się na obrazkach, opowiadanie historyjki (korzystanie z dodatkowych pytań nauczyciela). Na koniec nauczyciel wyjaśnia, że to, że żółty motyl usiadł na żółtym mniszku lekarskim nazywamy barwą ochronną. Tak zwierzęta ukrywają się przed drapieżnikami.

 1. ?  oglądanie zdjęć mrówki i ślimaka. Opisywanie ich wyglądu. Wyjaśnienie porównań: pracowity jak mrówka, powolny jak ślimak.

? zabawa orientacyjno – porządkowa Bocian i żabki – nauczyciel wyznacza staw. Dzieci  

 • skaczą po Sali. Gdy usłyszą głos bociana (nauczyciel) wskakują do stawu. Gdy głos

bociana milknie żabki znów opuszczają staw

? zabawy przy muzyce w języku angielskim

 

 1. Codzienne zabawy swobodne oraz zabawy w ogrodzie (głównie w pierwszej części dnia)
 2. Codzienne zestawy zabaw porannych oraz zabawy ruchowe
 3. Codzienne zajęcia logopedyczne w ramach MPPL (w ranku)
 4. Praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-04-22