To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  OD INSPIRACJI ...
OD INSPIRACJI ...

OD INSPIRACJI DO KREACJI

Nasze przedszkole nealizuje program "Od  inspiracji do kreacji" który funkcjonuje jako jeden   z elementów Wrocławskiej Koncepcij Edukacyjnej. Współpracujemy  w tym zakresie z zrzeszonymi w tym programie placówkami - przedszkolami, szkołami podstawowymi  tworząc  ścieżkę edukacyjną, opartą na pracy z dzieckiem    i uczniem przy zastosowaniu aktywnych metod pracy. Program ten ma na celu stworzenie dzieciom/uczniom  środowiska edukacyjnego sprzyjającego intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań; jak również przygotowanie nauczycieli do pracy w ramach różnorodnych bloków integracji międzyprzedmiotowej, programów autorskich i projektów innowacyjnych, preferujących metody zabawy, sztuki, pedagogiki artystycznej oraz stosujących inne - również niekonwencjonalne - formy i metody stymulacji rozwoju.

W  roku szkolnym 2018/ 2019 Przedszkole 48 wraz z Przedszkolem Nr 34, 77 i 121 realizuje projekt  DROGA DO POZNAWANIA OTACZAJĄCEGO ŚWIATA – EKSPERYMENTUJĘ, DOŚWIADCZAM, ODKRYWAM, BADAM” . Projekt zaplanowano na miesiące  X-V, realizują go wszystkie grupy wiekowe lub grupy, które są zaproszone do wybranej placówki na konkretną imprezę wg. planu.

Cele ogólne:      

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowe, obywatelskiej
 i kulturowej;

- wspieranie twórczego myślenia wychowanków poprzez motywowanie do samodzielności i stosowanie innowacyjnych metod pracy;

- przygotowanie dziecka do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci;

- kształtowanie umiejętności w podejmowaniu i realizacji prac badawczych, doświadczeń i eksperymentowaniu w celu zdobywania wiedzy o otaczającym świecie;

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

            Projekt stworzył okazje do działań na różnych płaszczyznach, zachęca do prezentowania aktywnej postawy w odkrywaniu tajemnic świata przyrody i  podejmowania działań proekologicznych, czytelniczych, artystycznych, związanych z tradycjami narodowymi, treściami o zdrowiu i bezpieczeństwie. Wspólne zabawy oparte na  doświadczaniu, spostrzeganiu, obserwacji uczą wyciągania wniosków, wdrażają do efektywnego współdziałania i wymiany doświadczeń między dziećmi/ placówkami, rodzicami. Nauczyciele wprowadzając aktywne metody pracy wzmacniają odkrywczą działalność dziecka, jego kreatywność i wzajemne relacje w grupie.


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-02