Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
 

W naszym przedszkolu położonym w jednym z najpiękniejszych miejsc Wrocławia w 4-ech grupach jest miejsce dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które mogą tu:

- realizować swoje dziecięce marzenia
- wzbogacać swoją wiedzę i zdobywać doświadczenie
- odnaleźć swoje miejsce i nawiązać nowe przyjaźnie
.

Ale przede wszystkim MOGĄ BYĆ SOBĄ

ZAPRASZAMY ! 

Przedszkole nr 48 pracuje w oparciu o następujące programy:

     

     1.  Grupa I- „Lekcje twórczości”- Twórcze rozwiazywanie problemów w praktyce (TRP) autorstwa Teresy Kosiarek i Moniki Just, Wydawnictwo- Akademia Twórczego                   Nauczyciela- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Otwocku.

Grupa II, III i IV- „Kocham Przedszkole”- Program wychowania przedszkolnego Wydawnictwo  WSiP autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staniszewskiej- Mieszek.

2.  Programy własne:  "Zabawy z plastyką", "Program Terapii Logopedycznej", "Gimnastyka umysłu", "Bezpieczeństwo to zasada, która przedszkolakom odpowiada", "Program zajęć rytmicznych", "Program gimnastyki korekcyjnej z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym", "Program przedszkola promującego zdrowie".

3.  Współpracuje w ramach programu "Od inspiracji do kreacji" przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej ze zrzeszonymi w programie Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi  i Gimnazjami tworząc jednolitą ścieżkę edukacyjną, opartą na pracy z dzieckiem i uczniem aktywnymi metodami pracy. Program ten ma na celu stworzenie uczniom (od przedszkola do gimnazjum) środowiska edukacyjnego sprzyjającego intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań; jak również przygotowanie nauczycieli do pracy w ramach różnorodnych bloków integracji międzyprzedmiotowej, programów autorskich i projektów innowacyjnych, preferujących metody zabawy, sztuki, pedagogiki artystycznej oraz stosujących inne - również niekonwencjonalne - formy i metody stymulacji rozwojowej. W  roku szkolnym 2017/2018  realizujemy wraz z Przedszkolem Nr 34, 77 i 121 wspólny projekt pod hasłem "KOLORY": "W rytmie kolorów".

Plan działań w ramach programu „Od inspiracji do kreacji” na rok szkolny 2017/2018

 

L.p.

Działania

Tematyka

Termin

Organizator/ odpowiedzialni

Uczestnicy

1.

Konferencja wyjazdowa do Milicza w ramach Akademii Talentów  i Uzdolnień

          Warsztaty/ wykłady dotyczące pracy             z uczniem zdolnym.  Ustalenie planów na roku szkolny 2017/2018

8-9 wrzesień 2017r.

Katarzyna Zawadzka

Eksperci ATiU,

z P. 48 Małgorzata Żmudzińska,

Violetta Koc- Aleksandrowicz

Nauczyciele zrzeszeni w ramach działań Akademii Talentów i Uzdolnień

2.

Udział w XX Dolnośląskim Festiwalu  Nauki

Warsztaty „Maluch eksperymentuje”

28 wrzesień 2017r.

Instytut Chemii/

Małgorzata Żmudzińska P. 48

P. 48: dzieci z gr. „Zielonej” 6- latków

3.

Udział w Konferencji w Liceum Kreatywności

Inauguracja, prezentacja oferty

27 wrzesień 2017r.

Katarzyna Zawadzka

Placówki zrzeszone       w WKE

4.

Wewnątrzprzedszkolne Doskonalenie Nauczycieli w zakresie znajomości programu    „Od inspiracji do kreacji”

Warsztaty „Impreza na medal”

rok. szk. 2017 /2018

Katarzyna Zawadzka    Dyrektor P. 121

Placówki zrzeszone      w WKE, w tym wicedyrektor P. 48

5.

Rada Pedagogiczna

 

Ustalenie działań w ramach Programu „Od inspiracji do kreacji”  i osób odpowiedzialnych za realizację nowego projektu „W rytmie kolorów”

rok. szk. 2017 /2018szkolnym 2017 /2018

Dyrektor i Lider w P. 48 Marzena Foryś

Nauczyciele P. 48

 

 

6.

Spotkanie organizacyjno-programowe Akademii Talentów i Uzdolnień

Ustalenie planu działania Akademii

5 październik 2017r.

Katarzyna Zawadzka, Eksperci ATiU, z P. 48 Małgorzata Żmudzińska, Violetta Koc- Aleksandrowicz

Zaproszeni do współpracy nauczyciele   z różnych placówek

7.

Warsztaty „Dźwięk w edukacji wczesnoszkolnej”

Nowe spojrzenie na tematykę muzyki            z dziećmi przedszkolnymi

28 październik 2017r.

Agata Płotnicka, Violetta Koc- Aleksandrowicz

Uczestnicy szkolenia

8.

Konferencja wyjazdowa

Ustalenie wspólnych działań 

23 i 24 listopad 2017r.

WKE

 Placówki zrzeszone       w WKE, Dyrektor               i Lider w P. 48

9.

„Wrocławskie kolędowanie przy choince”

Dowolne kolędy, pastorałki

Grudzień 2017r.

WKE, patronat Prezydent Miasta Wrocławia

Placówki zrzeszone       w WKE: Rodzice           z dziećmi,      nauczycielami

10.

Między- przedszkolny Konkurs Czytelniczy (działanie cykliczne)

„Barwne życie w Dolinie Muminków"

Luty 2018r.

P. 48, Paulina Rak, Joanna Bergier, Violetta Koc-Aleksandrowicz 

P. 34, 48, 77, 121 i inne placówki zrzeszone w WKE

11.

Przegląd Piosenki Obcojęzycznej (działanie cykliczne)

„Barwy w piosence”

Kwiecień 2018r.

P. 48, Marzena Foryś, Paulina Rak               

P. 34, 48, 77, 121 i inne placówki zrzeszone w WKE

12.

Między- przedszkolne rozgrywki sportowe w ramach programu „Od inspiracji do kreacji” przy WKE (działanie cykliczne)

„W Kolorowym Ogrodzie”

Maj 2018r.

P. 48 Magdalena Stachowicz, Justyna Kopij, Violetta Koc-Aleksandrowicz,         Paulina Rak,  Zofia  Brodko

P. 34, 48, 77, 121 i inne placówki zrzeszone w WKE

13.

Opracowanie  i realizacja projektu edukacyjnego        pt. "W rytmie kolorów"  zgodnie
z wytycznymi Rady Programowej programu               „Od inspiracji do kreacji”

Praca metodą projektu

cały rok szkolny 2017/ 2018

 

P. 34, 48, P. 77, P. 121

P. 34, 48, 77,121

14.

„Kolorowe, muzyczne  miesiące”

Tropiciele kolorów  w muzyce i plastyce, rozbudzanie świadomości dziecięcej, zabawy integracyjne

Jedno spotkanie

w miesiącu

Agata Płotnicka/ Violetta Koc-Aleksandrowicz, Paulina Rak/  Marzena Foryś, Joanna Bergier/ Magdalena Stachowicz, Małgorzata Żmudzińska/ Justyna Kopij

P. 34, 48, 77, 121

4.   Program Profilaktyki Logopedycznej- "Zabawy ze słowem", dzięki któremu dzieci objęte są codzienną opieką terapeuty mowy. Osobą kluczową w zakresie profilaktyki logopedycznej jest nauczyciel, mający wiedzę z podstaw logopedii, z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej, pedagogiki, znający dynamikę rozwoju mowy i myślenia dzieci, dzięki czemu może znacznie wcześniej niż rodzice dostrzec potrzebę ingerencji i podjąć zabiegi profilaktyczne. Stale współpracuje z logopedą. Logopeda jest koordynatorem działań diagnostycznych i programu stymulowania rozwoju mowy dziecka w poszczególnych grupach wiekowych.

5.   W ramach programu wychowanie przez sztukę "Zabawy z plastyką" stwarzamy naszym wychowankom warunki do rozwijania uzdolnień plastycznych. Nasze dzieci biorą udział w cotygodniowych warsztatach plastycznych, w lekcjach muzealnych, stają się aktywnym odbiorcą sztuki.

6.   Jesteśmy w sieci placówek "Odkrywających talenty". Nauczyciele i zatrudnieni specjaliści prowadzą dodatkowo zajęcia z dziećmi przejawiającymi zainteresowania         i uzdolnienia: w ramach programu własnego  "Gimnastyka umysłu", "Programu zajęć rytmicznych". W  naszej  pracy przeważają aktywne metody pracy, a nasze dzieci biorą udział w  cotygodniowych  warsztatach rytmicznych,  logorytmicznych,  zabawach parateatralnych, koncertach z cyklu "Spotkania z Dziadkiem Bachem", kontaktach z Ośrodkami Kultury, Sportu i Nauki. Naszą dewizą jest, aby w każdym dziecku dostrzec jego mocne strony.

7.   Jako placówka będąca w sieci "Przedszkoli promujących zdrowie", oprócz wyrabiania prawidłowych nawyków żywieniowych (zdrowe, zbilansowane posiłki z własnej kuchni), duży nacisk kładziemy na ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu, korektę postawy, zdrowy stylżycia-  program własny "Program gimnastyki korekcyjnej z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym" podejmowanie działań związanych bezpieczeństwem- program własny "Bezpieczeństwo to zasada, która przedszkolakom odpowiada".

8.   Będąc w "Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych kładziemy nacisk na działania ekologiczne i ochronę środowiska.

9.   Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, oferujemy zajęcia logopedyczne, gimnastykę z elementami korekcji wad postawy zajęcia terapeutyczne   w grupach. Przedszkole ma wypracowane, autorskie  narzędzia indywidualnego podejścia do dziecka, co przekłada się na efektywną współpracę z rodzicami

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-05-21