To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
 

W naszym przedszkolu położonym w jednym z najpiękniejszych miejsc Wrocławia w 4-ech grupach jest miejsce dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które mogą tu:

- realizować swoje dziecięce marzenia
- wzbogacać swoją wiedzę i zdobywać doświadczenie
- odnaleźć swoje miejsce i nawiązać nowe przyjaźnie
.

Ale przede wszystkim MOGĄ BYĆ SOBĄ

ZAPRASZAMY ! 

Przedszkole nr 48 pracuje w oparciu o następujące programy:

     

    

Grupa I- „Nasze przedszkole”-  Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby- Żabińskiej, Wydawnictwo MAC EDUKACJA.

Grupa II i IV- „Wokół  przedszkola”-  Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby- Żabińskiej, Wydawnictwo MAC EDUKACJA.

Grupa III - „Kocham przedszkole”- Program wychowania przedszkolnego autorstwa Mirosławy Pleskot, Agnieszki Staszewskiej- Mieszek, Wydawnictwo  WSiP.

2.  Programy własne:  "Zabawy z plastyką", "Program Terapii Logopedycznej", "Gimnastyka umysłu", "Bezpieczeństwo to zasada, która przedszkolakom odpowiada", "Program zajęć rytmicznych", "Program gimnastyki korekcyjnej z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym", "Program przedszkola promującego zdrowie".

3.  Współpracuje w ramach programu "Od inspiracji do kreacji" przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej ze zrzeszonymi w programie Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi  i Gimnazjami tworząc jednolitą ścieżkę edukacyjną, opartą na pracy z dzieckiem i uczniem aktywnymi metodami pracy. Program ten ma na celu stworzenie uczniom (od przedszkola do gimnazjum) środowiska edukacyjnego sprzyjającego intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań; jak również przygotowanie nauczycieli do pracy w ramach różnorodnych bloków integracji międzyprzedmiotowej, programów autorskich i projektów innowacyjnych, preferujących metody zabawy, sztuki, pedagogiki artystycznej oraz stosujących inne - również niekonwencjonalne - formy i metody stymulacji rozwojowej. W  roku szkolnym 2018/2019  realizujemy wraz z Przedszkolem Nr 34, 77 i 121 wspólny projekt pod hasłem "Droga".

4.   Program Profilaktyki Logopedycznej- "Zabawy ze słowem", dzięki któremu dzieci objęte są codzienną opieką terapeuty mowy. Osobą kluczową w zakresie profilaktyki logopedycznej jest nauczyciel, mający wiedzę z podstaw logopedii, z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej, pedagogiki, znający dynamikę rozwoju mowy i myślenia dzieci, dzięki czemu może znacznie wcześniej niż rodzice dostrzec potrzebę ingerencji i podjąć zabiegi profilaktyczne. Stale współpracuje z logopedą. Logopeda jest koordynatorem działań diagnostycznych i programu stymulowania rozwoju mowy dziecka w poszczególnych grupach wiekowych.

5.   W ramach programu wychowanie przez sztukę "Zabawy z plastyką" stwarzamy naszym wychowankom warunki do rozwijania uzdolnień plastycznych. Nasze dzieci biorą udział w cotygodniowych warsztatach plastycznych, w lekcjach muzealnych, stają się aktywnym odbiorcą sztuki.

6.   Jesteśmy w sieci placówek "Odkrywających talenty". Nauczyciele i zatrudnieni specjaliści prowadzą dodatkowo zajęcia z dziećmi przejawiającymi zainteresowania         i uzdolnienia: w ramach programu własnego  "Gimnastyka umysłu", "Programu zajęć rytmicznych". W  naszej  pracy przeważają aktywne metody pracy, a nasze dzieci biorą udział w  cotygodniowych  warsztatach rytmicznych,  logorytmicznych,  zabawach parateatralnych, koncertach z cyklu "Spotkania z Dziadkiem Bachem", kontaktach z Ośrodkami Kultury, Sportu i Nauki. Naszą dewizą jest, aby w każdym dziecku dostrzec jego mocne strony.

7.   Jako placówka będąca w sieci "Przedszkoli promujących zdrowie", oprócz wyrabiania prawidłowych nawyków żywieniowych (zdrowe, zbilansowane posiłki z własnej kuchni), duży nacisk kładziemy na ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu, korektę postawy, zdrowy stylżycia-  program własny "Program gimnastyki korekcyjnej z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym" podejmowanie działań związanych bezpieczeństwem- program własny "Bezpieczeństwo to zasada, która przedszkolakom odpowiada".

8.   Będąc w "Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych kładziemy nacisk na działania ekologiczne i ochronę środowiska.

9.   Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, oferujemy zajęcia logopedyczne, gimnastykę z elementami korekcji wad postawy zajęcia terapeutyczne   w grupach. Przedszkole ma wypracowane, autorskie  narzędzia indywidualnego podejścia do dziecka, co przekłada się na efektywną współpracę z rodzicami.

 

 

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Edukacji Narodowej

Anna Zalewska  ogłosiła rok szkolny 2018/2019  „ROKIEM NIEPODLEGŁEJ”.

 

Obszary priorytetowe podnoszące jakość wrocławskiej edukacji:

- Nauczyciele: poprzez wsparcie dla najważniejszego „ogniwa” edukacji;

- Kultura szkolna: poprzez stymulowanie rozwoju kultury pracy szkół i placówek;

- Świadomy Obywatel:  poprzez wzmacnianie poczucia tożsamości i budowanie kompetencji obywatelskich;

- Edukacja a rynek pracy: poprzez wzmocnienie tutoringu i doradztwa zawodowego;

- Kultura czasu wolnego: poprzez stymulowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i dbałość o dobrą jakość życia.

 

Wrocławska Strategia Edukacyjna 4T:

- Tożsamość

- Talent

- Tolerancja

- Technologia

- Trening

 

 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność

    i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie  zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów   

    dostępnych w sieci.

 

 
 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-13