To takie proste!
Przedszkole nr 48 we Wrocławiu
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
 

W naszym przedszkolu położonym w jednym z najpiękniejszych miejsc Wrocławia w 4-ech grupach jest miejsce dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które mogą tu:

- realizować swoje dziecięce marzenia
- wzbogacać swoją wiedzę i zdobywać doświadczenie
- odnaleźć swoje miejsce i nawiązać nowe przyjaźnie
.

Ale przede wszystkim MOGĄ BYĆ SOBĄ

ZAPRASZAMY ! 

Przedszkole nr 48 pracuje w oparciu o następujące programy:

1.   Program Kraina Przedszkolaka. Odkrywam siebie. autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej

2.  Programy własne: "Zdrowe środowisko, zdrowy człowiek", "Zabawy z plastyką", "Program Terapii Logopedycznej", "ABC Teatru", "Bezpieczeństwo to zasada, która przedszkolakom odpowiada".

3.  Współpracuje w ramach programu "Od inspiracji do kreacji" przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej ze zrzeszonymi w programie Przedszkolami, Szkołami Podstawowymi  i Gimnazjami tworząc jednolitą ścieżkę edukacyjną, opartą na pracy z dzieckiem i uczniem aktywnymi metodami pracy. Program ten ma na celu stworzenie uczniom (od przedszkola do gimnazjum) środowiska edukacyjnego sprzyjającego intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań; jak również przygotowanie nauczycieli do pracy w ramach różnorodnych bloków integracji międzyprzedmiotowej, programów autorskich i projektów innowacyjnych, preferujących metody zabawy, sztuki, pedagogiki artystycznej oraz stosujących inne - również niekonwencjonalne - formy i metody stymulacji rozwojowej. W  roku szkolnym 2016/2017 od marca do czerwca realizujemy wraz z Przedszkolem Nr 77 wspólny projekt "MAGIA OGRODÓW".

PROJEKT  „ MAGIA OGRODÓW ”
W RAMACH REALIZACJI POGRAMU „OD INSPIRACJI DO KREACJI”
W PRZEDSZKOLACH NR 48 i 77

Projekt realizowany jest w miesiącach III, IV, V, VI przez wszystkie grupy wiekowe.

Cele ogólne:

- rozbudzanie zainteresowania i wzbogacanie wiadomości z zakresu świata przyrody,

- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,

- kształtowanie postaw wychowania do wartości,

- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin,

- kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu,

- wzbogacanie słownictwa dzieci,

- poznawanie utworów  literackich.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • Rozumie potrzebę dbania o środowisko.
  • Zna ogrody: ogrody Semiramidy, ogród botaniczny, Japoński, współczesny.
  • Komunikuje się z innymi, wypowiada się na dany temat.
  • Zna i recytuje wiersze.

     

Data

Data

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

 20.03.2017

 

 

20.03.2017

 

 

20.03.2017

 

 

 

Marzec –czerwiec

 

 

Marzec

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

Kwiecień

 

 

 

Marzec

 

 

Maj

 

 

Marzec - czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

ZIELONY DZIEŃ: Dzieci przychodzą do przedszkola ubrane na zielono lub z zielonym elementem garderoby.

Spotkanie w salach z Panią Wiosną- powitanie nowej pory roku piosenką, wierszem lub etiudą.

Żegnamy zimę- spacer po ogrodzie przedszkolnym z wykonanymi kukiełkami Marzanny, Gaikami, kwiatami w wiosennych nakryciach głowy. Nauka krótkich rymowanek, przysłów, zawołań…(recytacja w czasie spaceru)

 

Przybliżanie dzieciom fragmentu  książki „Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett
Czytanie wierszy :

D .Gellner „W ogródku”

M. Konopnicka „Ogródek”

 

Dokonywanie obserwacji

zmian zachodzących w

przyrodzie wiosną- spacery  do ogrodu  Japońskiego w Parku Szczytnickim.

 

Założenie hodowli nowalijek

(w kąciku przyrody).

Uczestniczenie w dyżurach-

Podlewanie, obserwacje wzrostu roślin.

Zabawy badawcze: "Jak obudzić drzemiące nasionko?”

"Wyhodowanie kwiatów bez ziemi"

“Czy ziarno może podnieść kamyk?”

Sadzenie kwiatków przed budynkiem przedszkola.

 

Prezentacja multimedialna  -architektura ogrodów w starożytności - wiszące ogrody Semiramidy, ogrodów współczesnych.


Spacer do Ogrodu Botanicznego, na Ostrowie Tumskim ,ogrodu Japońskiego współczesnego i ogrodów działkowych.

Happening z okazji Światowego Dnia Wody. Rozdawanie mieszkańcom dzielnicy samodzielnie przygotowanych ulotek propagujących oszczędzanie wody. Happening antynikotynowy "Czyste powietrze wokół nas".

Przegląd Wiersza, Bajki Logopedycznej  i Etiudy teatralnej w MDK .

Obchody Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci

Nauka i recytacja wierszy  (zgodna z tematyką grupy)

Opieka nad skrzynką bookcrossingową usytuowaną      w Parku Szczytnickim na Pergoli uzupełnianie księgozbioru, wykonanie przez dzieci zakładek do książek i rozdawanie  spacerującym.

Udział w Targach Książki ( i towarzyszących przy tej okazji imprezach na terenie Hali Stulecia) Akcja „ Cały Wrocław czyta…”.

Konkurs  fotograficzny „Moje podwórko, mój ogród ”.

Mam talent – prezentacja grup

 

Etiuda „Magia ogrodu”.

Gra planszowa „Spacerkiem po ogrodach Wrocławia”.

Spartakiada sportowa w Zielonym Ogrodzie Przedszkola 48.

 

Festyn rodzinny „W magicznym ogrodzie”.

Wszystkie grupy

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

Wszystkie grupy

 

 

 

 

Grupy 5, 6 latków

Grupy 3, 4 latków

 

Wszystkie grupy

 

 

Wszystkie grupy

 

 

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

 

Wszystkie grupy

 

Wszystkie grupy

 

 

Wszystkie grupy

 

 

Wybrana grupa     z Przedszkola 77 i 48

 

Wybrane dzieci

 

Nauczycielki grupy "Niebieskiej", "Zielonej", "Pomarańczowej" wraz  z dziećmi do wyboru.

 

Wszystkie grupy

 

 

 

 

Wybrana grupa

z P. 48 i grupa II A

z Przedszkola 77

 

Wszystkie grupy

      Grupa "Niebieska"         i Przedszkole 77

Dzieci z grupy "Żółtej",      "Niebieskiej", "Zielonej", "Pomarańczowej"

Dzieci z grupy "Pomarańczowej"

Podczas festynu rodzinnego w P. 48 i w P. 77

Dzieci z Przedszkola 48, 77 i 121

 

Wszystkie grupy

 

 

       
       

EFEKTY:

  1.    Gra planszowa „Spacerkiem po ogrodach Wrocławia“
  2.    Festyn rodzinny „W magicznym ogrodzie” (czerwiec)
  3.  Etiuda  „Magia ogrodu”

      Lider programu  “Od inspiracji do kreacji” Marzena Foryś i Nauczycielki Przedszkola 48

 

4.   Program Profilaktyki Logopedycznej- "Zabawy ze słowem", dzięki któremu dzieci objęte są codzienną opieką terapeuty mowy. Osobą kluczową w zakresie profilaktyki logopedycznej jest nauczyciel, mający wiedzę z podstaw logopedii, z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej, pedagogiki, znający dynamikę rozwoju mowy i myślenia dzieci, dzięki czemu może znacznie wcześniej niż rodzice dostrzec potrzebę ingerencji i podjąć zabiegi profilaktyczne. Stale współpracuje z logopedą. Logopeda jest koordynatorem działań diagnostycznych i programu stymulowania rozwoju mowy dziecka w poszczególnych grupach wiekowych. Logopeda jest zatrudniony na 1/2 etatu.

5.   W ramach programu wychowanie przez sztukę "Zabawy z plastyką" stwarzamy naszym wychowankom warunki do rozwijania uzdolnień plastycznych. Nasze dzieci biorą udział w cotygodniowych warsztatach plastycznych, w lekcjach muzealnych, stają się aktywnym odbiorcą sztuki.

6.   Jesteśmy w sieci placówek "Odkrywających talenty". Nauczyciele i zatrudnieni specjaliści prowadzą dodatkowo zajęcia z dziećmi przejawiającymi zainteresowania i uzdolnienia, również w ramach programu własnego "ABC Teatru". W naszej pracy przeważają aktywne metody pracy, a nasze dzieci biorą udział w cotygodniowych warsztatach rytmicznych, logorytmicznych, zabawach parateatralnych, koncertach z cyklu "Spotkania z Dziadkiem Bachem", kontaktach z Ośrodkami Kultury, Sportu i Nauki. Naszą dewizą jest, aby w każdym dziecku dostrzec jego mocne strony.

7.   Jako placówka będąca w sieci "Promujących zdrowie", oprócz wyrabiania prawidłowych nawyków żywieniowych (zdrowe, zbilansowane posiłki z własnej kuchni), duży nacisk kładziemy na ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu, podejmowania działań związanych z prowadzeniem zdrowego stylu życia i bezpieczeństwem- program własny "Bezpieczeństwo to zasada, która przedszkolakom odpowiada".

8.   Będąc w "Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych" realizujemy program własny "Zdrowe środowisko, zdrowy człowiek", kładziemy nacisk na działania ekologiczne i ochronę środowiska.

9.   Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, oferujemy zajęcia logopedyczne, gimnastykę z elementami korekcji wad postawy zajęcia terapeutyczne w grupach. Przedszkole ma wypracowane, autorskie  narzędzia indywidualnego podejścia do dziecka, co przekłada się na efektywną współpracę z rodzicami

10.  W naszej placówce pracują wysoko wykwalifikowani pedagodzy, pracownicy administracji i obsługi.

 

 

POZNAJMY SIĘ 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 48

 

DYREKTOR

mgr Barbara Wrońska

GR. ŻÓŁTA

mgr Joanna Oczkowska- nauczyciel
mgr Barbara Wrońska- nauczyciel- dyrektor
mgr Violetta Koc-Aleksandrowicz - nauczyciel- wicedyrektor
Aldona Dłubała - pomoc nauczyciela
Agnieszka Filipczaka - pracownik obsługi

GR. POMARAŃCZOWA

mgr Marzena Foryś- nauczyciel
mgr Joanna Bergier - nauczyciel
Ewa Ziobrowska- pracownik obsługi

GR. ZIELONA

mgr Małgorzata Żmudzińska - nauczyciel
mgr Justyna Kopij - nauczyciel
Maria Mendyk- pracownik obsługi

GR. NIEBIESKA

mgr Magdalena Stachowicz- nauczyciel
mgr Agata Płotnicka - nauczyciel
Agnieszka Filipczak - pracownik obsługi

ZAJĘCIA DODATKOWE

LOGOPEDIA I LOGORYTMIKA  - mgr Joanna Bergier

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA/KOREKCYJNA - mgr Zofia Brodko

RYTMIKA -  mgr Anna Łopatka


WARSZTATY PLASTYCZNE - mgr Violetta Koc -Aleksandrowicz

WARSZTATY TEATRALNE - mgr Joanna Oczkowska

JĘZYK ANGIELSKI (podstawa programowa) - mgr Mariola Granatowska

INTENDENTKA

Renata Gaj

POMOC ADMINISTRACYJNA

 Aleksandra Taracińska

KUCHARKI

Krystyna Brenzak - szefowa kuchni

Jadwiga Gorczyca

KONSERWATOR

Piotr Żmudzinski

DOZORCY NOCNI

Elzbieta Świerczek

Robert Matuszak

Piotr Żmudzinski

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2017-05-27