To takie proste!
Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Żółta
Grupa Żółta

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY  ŻÓŁTEJ NA MIESIĄC

                                           LUTY       

TEMAT:    WYNALAZKI                                             

                   ( 18. 02. – 22. 02. 2019)

 

          Ogólne cele Wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
 • kształtowanie twórczego myślenia;
 • doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;
 • rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;
 • rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

 

 

      Zadania do codziennej realizacji:

 

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy
 • zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie
 • ćwiczenia ruchowe w ranku
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

 

            PONIEDZIAŁEK

    

       I

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do zabaw w większych grupach – rozwijanie inteligencji interpersonalnej.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 24 – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawa ruchowa z wysokim podnoszeniem kolan, naśladowanie ruchem ćwiczeń gimnastycznych.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – przestrzeganie zasady mycia rąk przed każdym posiłkiem.

 

               II

 • „Odkrycia i wynalazki – co to takiego?” – odnajdywanie ukrytych zdjęć- analiza sylabowa nazw odkryć i wynalazków, określanie liczby sylab i przyporządkowywanie jej liczby klocków, wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski.
 • „Wynalazki” – swobodne wypowiedzi dzieci o tym, co to jest wynalazek.
 • „Wynalazki i odkrycia, które zmieniły świat” – doskonalenie formułowania uzasadnień.
 • Zabawy w języku angielskim.

 

 III

 • Wprowadzenie litery P, p z wykorzystaniem KP3.14.
 • Praca z W.9 – ozdobienie szablonu litery dowolnym materiałem.
 • Praca z W.20a – rozpoznanie nowej litery wśród innych.
 • „Powitanie wynalazców”– zabawa ruchowa.
 • Zabawy swobodne dzieci – zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry przy stolikach według pomysłów dzieci pod nadzorem N.

 

             WTOREK

             I

 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do korzystania z kącika plastycznego - odrysowywanie różnych kształtów na gazetach i kartkach oraz ich wycinanie.
 •  
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 24 – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawa ruchowa z wysokim podnoszeniem kolan, naśladowanie ruchem ćwiczeń gimnastycznych.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. Przestrzeganie zasady mycia rąk przed każdym posiłkiem.

 

II

 • „Elektryczność” – rozbudzanie kreatywności poprzez pytania otwarte: Co by było, gdyby nie było prądu? Co działa dzięki elektryczności?
 •  Żelazko z duszą i inne wynalazki – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Filipkowskiej i rozmowa na temat jego treści.
 • „Ile? O ile?” – zabawa matematyczna, porównywanie liczebności zbiorów.
 • Gimnastyka korekcyjnaz elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

III

 

 • Warsztaty plastyczne
 • „Żarówki” – praca z KP3.15a, wyszukiwanie różnic i podobieństw, doskonalenie grafomotoryki i percepcji wzrokowej, budowanie wypowiedzi
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie: topnienie śniegu, cieplejsza temperatura, itp.
 • „Prąd” – zabawa w kole
 • „Dziwne słowa”– zabawa językowa, poszerzanie słownika, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej
 • Zabawa swobodna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu.

 

        

           ŚRODA

            I

 • Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań. „Piramida” – doskonalenie motoryki małej w zabawach konstrukcyjnych, budowanie piramidy z drewnianych klocków.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 24 – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawa ruchowa z wysokim podnoszeniem kolan, naśladowanie ruchem ćwiczeń gimnastycznych.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych..

 

II

 • Zagadki słuchowe – odgadywanie nazw urządzeń gospodarstwa domowego oraz środków transportu po odgłosach, które wydają.
 • „Czarny worek” – zabawa dydaktyczna, szukanie wspólnego elementu zbioru przedmiotów.
 • „Runda w kole” – wymienianie rzeczy zawierających w sobie koło.
 • „Gdybanie” – rozwijanie myślenia twórczego. Próba odpowiedzi na pytanie otwarte: Co by było, gdyby nie było koła

 

             III

 • „Mali wspaniali” – gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate.
 •  
 • „Świat bez koła”– praca plastyczna dowolną techniką, rozwijanie myślenia twórczego.
 • „Detektywi”– zabawa wyciszająca, doskonalenie koncentracji uwagi
 • Zabawy swobodne dzieci. Zachęcanie dzieci do samodzielnego wymyślania zabaw, nieprzeszkadzania innym podczas zabawy.

 

            CZWARTEK

 1.  
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do korzystania z biblioteczki grupowej. Swobodne wypowiedzi dzieci podczas oglądania książek – rozwijanie mowy i myślenia.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 24 – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawa ruchowa z wysokim podnoszeniem kolan, naśladowanie ruchem ćwiczeń gimnastycznych.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

 

II

 

 • – wysłuchanie opowiadania Renaty Piątkowskiej, rozmowa na temat tekstu.
 • „Telefon dawniej i dziś” – porównywanie wyglądu dawnych i obecnych telefonów.
 • „Co zastąpił telefon?” – praca w grupach, rozwijanie logicznego myślenia.
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

 

 

             III

 • „Sieć”– zabawa w kole z wykorzystaniem kłębka.
 • „Bezpieczeństwo w sieci” – rozmowa z dziećmi o niebezpieczeństwach czyhających w internecie.
 • Blok zajęć o emocjach – poczucie bezpieczeństwa. „Co to znaczy czuć się bezpiecznie?” – dyskusja.
 • Ćwiczenie relaksacyjne do Sonaty księżycowej Beethovena.
 • Zabawy swobodne dzieci. Praca w małych zespołach – zabawy w przeliczanie liczby obiektów.

 

 

  PIĄTEK

 1.  
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Rozbudzanie empatii dzięki wspieraniu się podczas rozstania z rodzicami oraz zachęcaniu do wspólnej zabawy.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 24 – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawa ruchowa z wysokim podnoszeniem kolan, naśladowanie ruchem ćwiczeń gimnastycznych.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – przestrzeganie zasady mycia rąk przed każdym posiłkiem.

         

             II

 • – rozmowa na temat opowiadania Renaty Piątkowskiej.
 • „Coś nowego ze starego” – zabawa w grupach rozwijająca kreatywne myślenie.
 • „Oś czasu”– praca z KP3.16a, poszerzanie wiedzy na temat tego, jak kiedyś ludzie oświetlali domy, a jak robią to dziś, projektowanie własnego wynalazku.

 

 

             III

 • „Komputerki” – doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji obu rąk.
 • „Cień”– rozpoznawanie cieni przedmiotów codziennego użytku.
 • Zabawa z KZ
 •  Zabawy dowolne dzieci. Układanie obrazków pociętych na części, przedstawiających różne wynalazki – rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-manualnej.

 

 

OBSZARY PODSTAWY PROGRAMOWEJ: I: 1, 2, 5, 6, 7,9. II: 3, 8, 9,11.. III: 2, 3, 5, 8, 9,10.. IV:  2,4, 5, 6,  11,12, 14, 15, 18.19:

 

                                                                                                                                                                                                                            

CODZIENNIE:

 • Zabawy swobodne oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym – kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zabawek i urządzeń terenowych. Obserwacje przyrodnicze. Praca indywidualnaz dzieckiem.

 

 

Marzena F.

 

 

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-17