Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Pomarańczowa
Grupa Pomarańczowa

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

W GR. POMARAŃCZOWEJ – TYDZ. III ( 21.05 – 25.05)

Temat: MAMA I TATA

Poniedziałek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Dom” – ćwiczenia słownikowe.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

Wyjście do Gimnazjum nr 13 – przedstawienie „Legenda o Smoku Wawelskim” – prezentacja dzieci.

III.

Warsztaty plastyczne.

Zabawy na przedszkolnym podwórku/ zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci.

Wtorek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Dom” – ćwiczenia słownikowe.

II

Całodniowa wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej.

Środa:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką.

„Dom” – ćwiczenia słownikowe.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

„Zagadkowa osoba” – zabawa dydaktyczna. Odgadywanie i podawanie nazw zawodów.

Tajemnicza mama – wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania M. Jaworczakowej. Rozmowa na temat zawodów wykonywanych przez rodziców

Praca z K4., 9 – klasyfikowanie według dwóch cech. Zadanie dodatkowe – łączenie w pary kostek z taką samą liczbą oczek.

„Turlanka” – zabawa słownikowa. Podawanie nazw tych samych zawodów wykonywanych przez kobiety i mężczyzn, np. nauczycielka – nauczyciel.

Gimnastyka korekcyjna z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

„Układanka” – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie percepcji wzrokowej, odwzorowywanie wskazanych układów za pomocą materiałów zastępczych.

„Figurki, zmieniajcie się” – zabawa pobudzająco-hamująca. Wyrabianie właściwej reakcji na sygnał wzrokowy i słuchowy.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników, stosowania zwrotów grzecznościowych w zabawie.

Czwartek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką

II.

Jak mama odczarowała wielkoluda – wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania J. Papuzińskiej. Rozmowa na temat treści opowiadania ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność czynności wykonywanych przez mamy

Praca z K4., 10 – określanie, co mogłoby ucieszyć, a co zasmucić mamę. Zadanie dodatkowe – przeliczanie i rysowanie po śladzie kwiatów.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

III.

Relaks podczas słuchania książki czytanej przez nauczycielkę.

Mali wspaniali.

Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci.

Zabawy na przedszkolnym podwórku.

Piątek:

I.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do różnorodnych zabaw, do korzystania z gier planszowych i układanek. Porządkowanie miejsca zabawy po jej zakończeniu. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery podczas zabaw z powitanką

Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

II.

Praca z K4., 12 – plątaninka od dzieci do kwiatów. Czytanie globalne imion dzieci. Kolorowanie właściwych figur geometrycznych.

Praca z K4., 11 – rysowanie mamy i taty, czytanie globalne prostych zdań (To mama., To tata.).

Układ kostny człowieka – lekcja przeprowadzona przez  pracowników Politechniki.

III.

Relaks podczas słuchania książki czytanej przez nauczycielkę.

Zabawy na przedszkolnym podwórku.

Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci.

Ponadto:

Nauka i utrwalanie programu artystycznego na Dzień Mamy i Taty.

Obserwacja dzieci 4-letnich.

Praca indywidualna.

Opracowała: Joanna Bergier


Ostatnia aktualizacja: 2018-05-20