Przedszkole nr 48 Wrocław
Strona głowna  /  Grupa Zielona
Grupa Zielona

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 1)  10.30 – 11.00

gimnastyka korekcyjna

 

2)  13.00 – 14.00

warsztaty plastyczne

 

język angielski - wakat

 

 

 

 

 

 

 

1) 10.00 – 10.30

rytmika

2) 13:30 - 14:00

religia - wakat

 

 

 

 

 

 

 

 

1)9:50 – 10.20

logo-rytmika

 

2) 10.30 – 11.00

Gimnastyka korekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

1) 12.20 – 12:50

religia - wakat

 

2) 13.00 – 13.30

Mali Wspaniali

 

 

 

 

 

 

 

1) 9.00 – 9.40

Dziadek Bach lub teatrzyk w przedszkolu

 

2) 11:45 - 12:30

Gimnastyka umysłu

 

język angielski - wakat

 

 

 

 

 

Wykaz zajęć dodatkowych.

 

 • Koncerty Dziadka Bacha raz w miesiącu w piątek.

Byliśmy na statku.

Plan dydaktyczno - wychowawczy

dla gr. „Zielonej” od 21.05.2018r do 25.05.2018r

Tematyka „ Mama i tata”.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 17, 18.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7.

 

PONIEDZIAŁEK: Moja rodzina.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. II: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. III: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. IV: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20.

I.

 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna wynikająca z potrzeb poszczególnych dzieci.
 • „Etykietki” – układanie wyrazów z rozsypanki sylabowej.
 • „Idzie rak” – zabawa ruchowa.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 18.
 • Zabiegi higieniczne.

II.

 • „Rodzina” – rozmowa z na podstawie ich obserwacji i ilustracji w KP 4.10; tworzenie pojęcia rodzina, odczytywanie emocji na podstawie mimiki.
 • „Odbicie w lustrze” – zabawa ruchowa naśladowcza.
 • „Moja wesoła rodzina” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem PiL 68; rysowanie postaci; kreślenie po śladzie.
 • „Kto prędzej wróci?” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Moi rodzice” – odczytywanie zdań; wypowiadanie się na temat swoich rodziców.
 • Gimnastyka korekcyjna/ zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • Zabawy swobodne w Sali. Utrwalanie wierszy i piosenek na dzień Mamy i Taty.

III.

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.
 •  „Geometryczne obrazki” – zabawa dydaktyczna; układanie wzorów tangramu.
 • „Zagadkowa osoba” – zabawa słownikowa; tworzenie i rozwiązywanie zagadek na temat zawodów.
 • Czytankowo – słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela.
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 

WTOREK: WYCIECZKA CAŁODNIOWA..

Realizacja podstawy programowej : I; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. II: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. III: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. IV: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20..

I.

 • „Piegowate liczby” – ćwiczenia w szybkim przeliczaniu.
 • Rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania  podczas wycieczki.
 • Zabiegi higieniczne – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku.

II.

 • CAŁODNIOWA WYCIECZKA AUTOKAROWA DO SKANSENU WSI OPOLSKIEJ.

UDZIAŁ W WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH, ZWIEDZANIE SKANSENU, GRY I ZABAWY TERENOWE.

III.

 • Bezpieczny powrót do przedszkola.

 

 

ŚRODA: RAJD SMOKA STRACHOTY.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. II: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. III: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20.

I.

 • „Idzie rak” – zabawa ruchowa.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 18.
 • Zabiegi higieniczne – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku.

II.

UDZIAŁ DZIECI W „RAJDZIE SMOKA STRACHOTY” – który odbędzie się na terenie Parku Szczytnickiego

III

 • Bezpieczny powrót do przedszkola.
 • „Domowi pomocnicy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP 4.12; odgadywanie zagadek na temat urządzeń domowych; czytanie globalne wyrazów; czytanie podpisów pod obrazkami.
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Przygotowanie Sali do uroczystości z okazji dnia Mamy i Taty.

 

CZWARTEK: Moja mama umie wszystko.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. II: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. III: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20.

I.

 • „Piegowate liczby” – ćwiczenia w szybkim przeliczaniu.
 • „Kominiarz” – zabawa paluszkowa.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 18.
 • Zabiegi higieniczne – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku.

II.

 • „Walczyk dla mamy” – aktywne słuchanie piosenki; zabawa rytmiczna; zabawa taneczna; Utrwalenie układu tanecznego pt. „ Kozira’.
 • „Tajemnicza mama, tajemniczy tata” – rozmowa z dziećmi na temat zawodów wykonywanych przez rodziców.
 • „Zwijanie dywanu” – zabawa ruchowa.
 • „Korale dla mamy” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP 4.11; posługiwanie się pojęciami co drugi, co trzeci.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.

III.

 • Mali Wspaniali.
 • „Zgaduj – zgadula” – zapisywanie czynności matematycznych za pomocą liczb i znaków.
 • „Tato już lato” – utrwalenie melodii i tekstu piosenki. Zabawa taneczna przy piosence.
 • Przygotowanie Sali na przyjęcie gości.
 • Zaprezentowanie programu artystycznego rodzicom z okazji Dnia Mamy i Taty.

 

PIĄTEK: Pomagam w domu.

Realizacja podstawy programowej: I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. II: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. III: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. IV: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20.

I.

 • „Idzie rak” – zabawa ruchowa.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 18.
 • Zabiegi higieniczne – rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi. Przygotowanie do posiłku.

II.

 • „Kostek z wizytą u dzieci” – spotkanie z pracownikami PW z Wydziału Mechanicznego – poznawanie budowy człowieka – szkielet.
 • „Kosmici z odkurzacza” – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania L. Fabisińskiej; określanie roli urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym.
 •  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego.

III.

 • Czytankowo – słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela.
 • „Domowe porządki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL 69; dekodowanie informacji matematycznych.
 • „Praca mrówek” – zabawa na czworakach.
 • „Figurki zmieniajcie się” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca.
 • Zabawy swobodne w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Ponadto praca indywidualna z dziećmi lub w małych zespołach.

Zabawy dowolne.

 

 

 

Opracowała Małgorzata Żmudzińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-05-20